Fire måter å utvikle et effektivt ledergruppe for din organisasjon

Skrevet av Paul Glatzhofer, VP for Talent Solutions
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Visste du at rundt 50% av ledere mislykkes?

Det er absolutt en rekke årsaker til at dette skjer. Når jeg tenker på alle mine klienter og gjennomgår noe av litteraturen om emnet “lederskapssvikt”, dukker det opp noen temaer om hvorfor en så høy prosentandel av ledere mislykkes.

De mest interessante temaene er de som antyder at organisasjonen, ikke lederen, kunne ha gjort mye annerledes for å sikre et effektiv ledergruppe. De fire temaene nedenfor er strategier som organisasjoner kan innlemme i sine ledervalg, utvikling, suksesjonsplanlegging og engasjementsprosesser. Det er også en oppfordring til HR-ledere om å forsikre seg om at organisasjonslederne på øverste nivå forstår hvordan disse temaene raskt kan avspore lederne deres på mellomnivå og ganske så raskt skade organisasjonen.

1. Fremme høypotensielle kandidater som besitter de lederferdighetene som trengs for rollen og ledergruppens mål.

De fleste organisasjoner velger nye ledere ved å se internt på de individuelle bidragsyterne med best ytelse. Det er mange gode grunner til at organisasjoner gjør dette, og det å henvende deg til ditt beste talent er et bra sted å begynne. Imidlertid må det være en utvelgelsesprosedyre på plass for å sikre at disse personene faktisk har de riktige lederferdighetene som trengs for å lykkes i jobben og rollen deres og når de bidrar til organisasjonens ledergruppe.

2. Gi lederne dine mulighet til å ta beslutninger.

Hvis du ikke gir lederne dine myndighet til å ta beslutninger, vil de sannsynligvis mislykkes på en eller annen måte. Ledere (og kanskje enda viktigere, deres underordnede) vet når de ikke har myndighet til å ta beslutninger. Det er en rekke ting som kan gå galt på grunn av dette. En av de største problemene er imidlertid at det å forby ledere fra å ta beslutninger, enten det er med vilje eller utilsiktet, vil hindre organisasjonens fremgang.

3. Kommuniser med lederne dine.

Noe som er relatert til å styrke og stole på lederne dine er viktigheten av organisasjonskommunikasjon. Ingenting avsporer en strategi eller et initiativ mer enn å ikke kommunisere med lederne som har i oppgave å gjennomføre denne strategien. Mange ganger er ledere på mellomnivå pliktoppfyllende og tar initiativ fordi de ønsker å få prosjekter og arbeid utført. De kan imidlertid være enda mer effektive hvis du gir dem innsikt i de overordnede målene og forretningsstrategien for å effektivt kunne gjennomføre strategien.

4. Tilby utvikling og/eller coaching til lederne dine til rett tid.

Forhindre lederavsporing! Altfor ofte henvender organisasjoner seg til meg og ber om hjelp til å videreutvikle eller coache en leder som allerede har sporet av. Vanligvis sier selskapet at de ønsker å gi lederen en sjanse til å vise potensialet sitt og bevise at de virkelig er dedikert til videreutviklingen sin. Men i mange tilfeller er det allerede for sent. Fokuser på lederutvikling før problemer oppstår for å øke sjansene for at lederne dine vil lykkes.

Ledersvikt er altfor vanlig. Det er viktig at organisasjoner gjør det de kan for å hjelp lederne sine med å lykkes. Ved å se nærmere på ledergruppen din og ferdighetene som trengs for å lykkes, og deretter stole på og kommunisere regelmessig med lederne dine, er det mer sannsynlig at du fremmer en sunn og effektiv ledergruppe.

Ledelse i fremtidens arbeidsverden

Ettersom arbeidsverdenen fortsetter å endre seg, fortsetter rollen og egenskapene til ledere å bli debattert og gjennomgått.

Hva er de viktigste endringene og mulighetene med Covid-19, som har resultert i den største globale lederutfordringen på mange tiår?

Last ned forskningsrapporten vår nå og utforsk vår innsikt i fire kritiske lederskaps temaer:
 

  • Virkningen av ledelse på organisasjonens ytelse
  • Virkningen av ledelse på arbeidstakeropplevelsen
  • Lærdom fra ledelse i pandemien
  • Fremtiden for ledelse – kritiske utfordringer og svar
Last ned nå
Decoration