Fire HR-praksiser i Toyota-kulturen

Skrevet av Kevin Klinvex, grunnlegger av Select International
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Toyota-kulturen er noe mange organisasjoner streber etter å gjenskape. Det settes i gang prosesser for å skape og opprettholde en «strømlinjeformet» kultur. Ett problem er at ikke alle trives i et «strømlinjeformet» arbeidsmiljø. Faktisk så er det mange mennesker som ikke gjør det.

Det mange organisasjoner ender opp med å finne ut er at uten en ansettelsesprosess som tydelig identifiserer ansatte som utmerker seg i et strømlinjeformet miljø, tar de bare for seg halve problemet. Årsaken er veldig enkel, strømlinjeformede miljøer krever et høyere nivå av energi, problemløsning, samarbeid og kontinuerlig forbedring. Å ansette folk som fungerer best i et svært strukturert, ikke-samarbeidende miljø, fører til problemer når man vil bygge opp en strømlinjeformet høy-ytelsesorganisasjon.

Michael Hoseus, medforfatter av bestselgeren Toyota Culture, The Heart and Soul of the Toyota Way, har dette å si om emnet:

«De fleste bedrifter har ikke blodgjennomstrømningen til TPS – HR-filosofiene og strategiene som får det til å fungere hos Toyota.» Toyota har alltid forstått viktigheten av å ansette og utvikle medarbeidere med kapasitet til å lykkes.

For at en organisasjon virkelig skal utvikle en kultur som ligner på Toyotas, bør organisasjonen vurdere å implementere følgende viktige HR-praksiser:

  1. Definer kompetansen (atferd/trekk) ansatte må ha, (f.eks. teamarbeid, oppmerksomhet på kvalitet, arbeidstempo, arbeidsmoral, kontinuerlig forbedring, problemløsningsevne, motivasjon for jobbtilpasning, kommunikasjon, integritet)
  2. Ansett kun folk som har denne kompetansen
  3. Sørg for tilrettelegge for strømlinjeformede systemer og opplæring for alle de ansatte. Oppmuntre til høy ytelse ved å kommunisere denne verdien og inkludere den i ytelsestyringsystemet.
  4. Veiled og fjern deretter de personene som nekter å omfavne din høyytelseskultur.
  5. Over tid vil du erstatte de som ikke kan eller vil jobbe i et strømlinjeformet miljø med mennesker som trives og omfavner høy ytelse. Samtidig vil du sende en positiv melding om at «strømlinjeformet» er viktig.

    I 30 år har ikke Toyota veket fra sin grunnleggende tro på at det første steget til å bli en strømlinjeformet organisasjon er å ansette for strømlinjeformet.

    Dette er et eksempel på det vi diskuterte på seminaret vårt, «Anvendelse av Toyotas velprøvde metoder for å ansette og utvikle en arbeidsstyrke i verdensklasse,» som fant sted fredag 20. mai 2011 i Atlanta.

Takle volumansettelser med en intelligent blandet vurdering

Hvordan kan en intelligent blandet vurdering forbedre din kandidatreise og spare tid?

Tradisjonelt, når organisasjoner ønsker å vurdere potensielle ansatte på tvers av en rekke områder, har de måttet utsette kandidater for en langvarig vurderingsprosess, ofte med lange tidsrom mellom hver av vurderingene og flere tilfeller av potensielt inkongruente tilbakemeldinger.

 

I dag har organisasjoner muligheten til å levere én enkelt vurdering til sine kandidater, noe som gir en langt mer strømlinjeformet, berettiget og inkluderende prosess.

 

Fremskritt innen vurderingsteknologi gjør det nå enklere å bruke blandede vurderinger, samtidig som de bidrar til å underbygge en positiv kandidatopplevelse gjennom en enorm reduksjon i tid mellom innledende testing og den endelige beslutningen, støttet av en klar og konsis tilbakemeldingsprosess.

 

Denne veiledningen vil ta for seg disse områdene mer detaljert, sammen med noen praktiske eksempler på hvordan Talogy har hjulpet organisasjoner med å ta i bruk disse nye prosessene.

 

Bruk intelligente blandede vurderinger for å forbedre ansettelsesprosessen din.

Last ned nå
tackling volume hiring with intelligent blended assessment cta advice guide cover
Decoration