Coaching og utvikling av selvinnsikt, motstandsdyktighet og selvtillit

Skrevet av Paul Glatzhofer, VP for Talent Solutions
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Denne artikkelen om coaching og utvikling ble først lagt ut i oktober 2019 og ble oppdatert for å gjenspeile ny informasjon om coaching og utvikling av motstandsdyktighet i april 2021. 

Etter år med å tilby coaching- og utviklingsressurser for bedrifter over hele verden for å bidra til å utvikle ferdigheter og egenskaper som selvbevissthet, motstandsdyktighet og selvtillit, vet vi at når vi beveger oss fremover i 2021, har coaching aldri vært mer nødvendig enn nå og i fremtiden.

I dag vet vi hvor viktige disse egenskapene er og hvor avgjørende det er å ha ledere som forstår hvordan man coacher og utvikler ansatte som fremviser disse egenskapene.

Hvordan coacher jeg for selvinnsikt?
Hvordan coacher jeg for selvtillit?
Hvordan utvikler jeg motstandsdyktighet hos de ansatte?

Da jeg først begynte å coache, fokuserte jeg mest på å hjelpe enkeltpersoner å forstå resultatene av et eller annet instrument. Enten det var et personlighetsverktøy, 360-graders tilbakemelding, resultatgjennomganger eller ledervurderinger, var jeg mest fokusert på å hjelpe de jeg coachet til å forstå deres styrker og utviklingsområder, og til slutt hjelpe dem med å sette seg mål.

Et dypere dykk inn i coaching og utviklingsverktøy:

  • Personlighetverktøy: En objektiv vurdering som nøyaktig måler et individs personlighetsegenskaper og individuelle motivasjoner for å forutsi atferd og potensiale på jobben. Vurderingsdataene kan brukes gjennom hele den ansattes livssyklus, inkludert utvalg, videreutvikling, forfremmelse, teambygging og suksesjonsplanlegging.
  • 360-graders tilbakemelding: En 360 er en rapport som viser resultatene av en undersøkelse. En person blir bedt om å fylle ut et spørreskjema med selvvurdering som gjelder ulike aspekter ved arbeidsytelsen, som kommunikasjon, problemløsning, relasjonsbygging, tidsstyring, osv. Deretter fyller også denne personens leder, kolleger, ansatte og interne kunder ut den samme undersøkelsen.  Resultatet vil være tilbakemelding sett fra alle vinkler (et 360-graders syn) som kan analyseres på forskjellige måter for å få en forståelse av hvordan individet oppfattes på jobben av menneskene innenfor en innflytelsessfære. 
  • Ytelsesvurdering: Prestasjonsvurderinger lar ledere å komme i kontakt med sine ansatte, gi tilbakemeldinger for en mer detaljert samtale og kritisk og positivt diskutere prestasjonene deres.
  • Ledervurdering: Designet for å vurdere personlighetstrekkene til gode ledere – som en følelse av at det haster, åpenhet for nye ideer og et ønske om å ta risikoer. Evaluering av evnene til ledere er like viktig som å analysere salgsområder og lage kompensasjonsplaner – uten tvil faktisk mer viktig. 

Disse målene var nesten alltid fokusert på å utvikle en ferdighet som ville hjelpe dem til å bli mer effektive i fremtiden. Ikke en direkte dårlig tilnærming – personene jeg coachet hadde en viss grad av suksess, utenom en eller to som ble tvunget til å gjennomgå coaching de nødvendigvis ikke var interessert i (vi har alle vært der). Men gjennom alle mine erfaringer begynte jeg raskt å se gjennomgående trender hos dem som så ut til å ha mest nytte av coachingen.

Mer spesifikt la jeg merke til at når coaching sentrerte seg om å øke selvbevissthet, motstandsdyktighet og selvtillit, så det ut til å være større gevinster i ytelse i et raskere tempo. Fokuset var selvfølgelig alltid litt forskjellig basert på individet og deres unike behov, men denne trenden var umiskjennelig.    

Dykk dypere inn i coaching for:

  • Selvbevissthet : Ledere som viser høy selvinnsikt er i stand til å forstå hvor de sliter, hvordan de kan kompensere for det og hva de kan lære av det underveis. Selvbevissthet er en nøkkelkomponent i emosjonell intelligens. Å være selvbevisst signaliserer ikke bare evnen til å gjenkjenne og forstå følelser i deg selv, men også det å kunne bruke denne bevisstheten for å håndtere atferd og relasjoner.
  • Motstandsdyktighet: Caliper-forskere definerer Resiliency/Ego-styrke som evnen til å håndtere tilbakeslag, kritikk og avvisning. De som skårer høyt på denne egenskapen komme seg fort over avvisning og lar ikke det at de har mislyktes kontrollere selvtilliten deres. Dette er en av ingrediensene man må ha for mental seighet og er en avgjørende komponent for suksess.
  • Selvtillit : Selvtillit er avgjørende for ledere i enhver situasjon. Å føle seg trygg på planene som er satt opp for teamet gir en leder mer velvilje. De beste coachene kjenner hver enkelt av personene de jobber med og hjelper dem med å få kontakt med seg selv, noe som gir dem selvtilliten til å lede med sine unike lederstiler.

Det burde ikke komme som noen stor overraskelse at økt selvbevissthet er avgjørende. Ikke bare er selvbevissthet det første skrittet på veien til atferdsendring, men de fleste vil hevde at hele coaching-engasjementet er et middel for å øke selvbevisstheten til individet. Min egen erfaring bygger absolutt opp under denne teorien. Tidligere hadde jeg imidlertid ikke lagt særlig vekt på motstandskraft eller tillit i engasjementene mine. Jeg antok at hvis coachingen var vellykket, ville disse tingene bare komme av seg selv – og i noen situasjoner gjorde de kanskje det. Imidlertid fant jeg ut at det å legge vekt på dette under hver eneste coachingsamtale var avgjørende for å oppnå suksess. 

Et eksempel på dette så jeg nylig. Jeg var engasjert i en coachingsamtale med en leder som hadde problemer med sjefen sin og noen avgjørelser som ble tatt (og ikke tatt). Disse problemene kom til det punktet at lederen overveide å forlate organisasjonen. Hvis lederen ikke dro, ville de måtte utstå en elendig tilværelse i overskuelig fremtid. Med tanke på at 72% av jobbsøkerne er drevet av karrieremuligheter og oppgir det som den viktigste grunnen til å bytte jobb, var målet vårt å komme til bunns i saken før dette selskapet mistet en verdifull leder!

Som det er typisk i coachingsamtaler forsvant agendaen min umiddelbart ut døren, og vi prøvde bare å finne en løsning på problemet.  Uten å gå for mye i detalj, så var det min oppfatning at lederen jeg coachet rett og slett trengte litt bedre selvtillit som ville gi ham muligheten til å ha den samtalen med sjefen om hva han trengte. Det var viktig for ham å være selvikker, konsekvent og spesifikk om de neste trinnene.

Det er utrolig hva litt selvtillit kan gjøre for å hjelpe deg med å overvinne det som kan se ut til å være en uoverkommelig veisperring. Som noen ganger kan være tilfellet med situasjoner som dette, var veisperringen mye mindre enn først antatt. Sjefen fikk klar beskjed og handlet ut fra det. 

Det er andre ting som kan læres fra denne enkle historien. Kommunikasjon og ikke å gjøre antagelser kan være utfordrere. Men selv med en kommunikasjonsplan kan det kjapt gå litt «sidelengs», uten den tilliten og den rolige oppførselen som trengs under slike vanskelige samtaler. Neste gang du planlegger en coachingsamtale, tenk på å integrere noen aktiviteter og samtaler som fokuserer på å øke selvbevissthet, motstandsdyktighet og selvtillit. Hastigheten på utfallet kan komme til å overraske deg!

Påvirk læring og prestasjoner med tilbakemeldinger

Tre måter å drive organisasjonen din fremover med tilbakemeldinger

Til tross for at vi alle har gjort det i mange tiår, «Kan tilbakemeldinger virkelig ha innvirkning på virksomhetens ytelse?», er et spørsmål som stilles ofte.

Og mens vi vet at tilbakemeldinger dyrker vekst og utvikling, vet vi også at det ikke fungerer i et vakuum.

I denne veiledningen vil du få lære at tilbakemeldinger kan støtte opp under følgende talentutfordringer:
 

  • Støtte ledelseberedskapen
  • Skape en tilbakemeldingskultur
  • Utvikle team med høy ytelse
Last ned nå
influence learning and achievement with feedback cta advice guide cover
Decoration