Bygge opp en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass

Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

«Mangfold inviteres til festen. Inkludering blir bedt om å danse.»

– Verna Myers


Mangfold og sosial rettferdighet har nådd nye nivåer innen sosial bevissthet og begynner betydelig å påvirke forretningsbeslutninger. De har også blitt viktige faktorer i hvordan ansatte og kandidater vurderer arbeidsgivere.

Det er ikke lenger nødvendigvis slik at selskaper som fokuserer på rettferdighet og tar grep for å øke mangfoldet har større sjanse til å tiltrekke seg og beholde topptalenter. Forskning har også påvist positive forretningsresultater for organisasjoner med en mangfoldig arbeidsstyrke, spesielt de med mangfold i ledergruppene sine.

Mangfold og inkludering gir målbar effekt. Forskning viser at forretningsfordelene ved inkludering er:

  • 39% økning i kundetilfredshet
  • 22% økning i produktivitet
  • 27% økning i lønnsomhet
  • 22% nedgang i ansatt omløpshastighet

Organisasjoner med inkluderende ledere er 70% mer sannsynlige ​tilå ha erobret et nytt marked de siste 12 månedene

Vår tilnærming

For at D&I-intervensjoner virkelig skal være effektive, er det nødvendig å fokusere på både mennesker og prosesser. Først da kan systemisk skjevhet og ulikhet fjernes i alle talentprogrammer, praksiser, retningslinjer og protokoller. Vår tilnærming for å støtte organisasjoner med disse prosessendringene er underbygget av fem kjerneprinsipper:

Globalt perspektiv

Tenker på kulturelle nyanser over hele verden.

Personlig innsikt

Gi enkeltpersoner personlig informasjon om deres underliggende egenskaper som fører til inkluderende atferd.

Integrert tilnærming

Å ha en helhetlig, integrert tilnærming til å bygge en inkluderende kultur – som starter på toppen.

Rollemodellering

Bruke allierte som et rammeverk for inkluderende lederutvikling og atferdsmodellering på tvers av organisasjonen for å tilrettelegge for endring.

Ansvarlighet

Vise engasjement ved handling, ved å sette mål og måle fremgangen.


Våre løsninger

Begrepene mangfold og inkludering har alltid ligget til grunn for alt vi gjør: en streben etter like muligheter og omfavnelsen av forskjeller ligger i vårt DNA som organisasjonspsykologer. Dette betyr at hver gang vi designer eller bruker en vurdering, eller oppretter en talentprosess, er mangfold og rettferdighet vårt mål. For deg betyr dette absolutt tillit til at du ansetter og utvikler arbeidsstyrken din med D&I som kjernen av prosessene dine.

Tiltrekning

Capture‍‍, vår innovative og svært visuelle vurdering, evaluerer hvor godt kandidatenes verdier stemmer overens med din organisasjons verdier. Spesialiserte verdier for mangfold og inkludering i Capture betyr at du kan målrettet ta for deg en mer mangfoldig søkermasse.

Utvalg

Bruk vårt unike verktøy, Perspectives‍‍, for å måle atferden som underbygger en persons evne til å oppføre seg rettferdig, inkluderende og respektfullt. Vi kan støtte opp under utvelgelsesprosessene dine med ekspertise innen negativ innvirkningsanalyse, vurderingsopplæring og kompetansedesign.

Videreutvikling for alle

Våre banebrytende D&I-utviklingsprogrammer frembringer varige atferdsendringer og kan leveres via coaching, workshops eller webinarer, det som passer best for din organisasjon. I tillegg gir Perspectives‍‍ deg hjelp med å forstå og identifisere en persons evne til å jobbe rettferdig.

Videreutvikling for ledere

Enten du er i ferd med å legge ut på D&I-reisen, eller har gjort store fremskritt, dekker våre løsninger for inkluderende ledelse både individuell opplæring og en bredere organisatorisk opplæring via 360-prosessen‍‍ og skreddersydd coaching.

Bygge bedre organisasjoner gjennom en inkluderende ledelse

Temaet mangfold og inkludering (D&I) er et område det legges vekt på i mange organisasjoner akkurat nå.

Organisasjoner som har lykkes med å skape bærekraftig endring i D&I har hatt sterkt engasjement og handling blant lederne sine.

I dette whitepaperet vil du få lære mer om den rollen som ledere spiller i å skape en inkluderende kultur, en som streber etter å skape allierte eller forkjempere for mangfold, samt ledelseskompetanse og -karakteristika som bidrar til inkluderende atferd og klima.

Last ned nå
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration