zoekopdracht

Competentiegerichte personeelsontwikkeling

Inclusief en succesvol gedrag verankeren in een steeds veranderende omgeving

Uitdaging van de klant

 

Als onderdeel van haar strategisch plan wenste deze intergouvernementele organisatie de bekwaamheid van haar huidige en toekomstige personeel te vergroten en te ontwikkelen. Daartoe moest een duidelijk beeld worden geschept van de gedragingen en eigenschappen die op alle niveaus en in alle functies tot succes leiden. 

De resultaten van dit ophelderingsproces zouden dan als uitgangspunt kunnen dienen om met succes overal ter wereld diensten te blijven verlenen en tegelijkertijd in te spelen op een steeds veranderende omgeving.  Het was van essentieel belang dat diversiteits- en inclusiegedragingen in dit kader werden opgenomen om hen in staat te stellen hun ambities waar te maken.

 

De organisatie probeerde te definiëren what great looks like zowel nu als in de toekomst

Oplossing

 

De organisatie werkte samen met Talogy en lanceerde het project met hun People and Strategy-team. Het Talogy-team heeft 15 focusgroepen gehouden met personeel over de hele wereld, op alle niveaus en in tal van functies. Talogy voerde ook 12 vooruitziende gesprekken met senior managers in de organisatie om hun toekomstvisie en -koers te begrijpen. De gedragingen die uit de focusgroepen en gesprekken naar voren kwamen, werden vervolgens gegroepeerd in acht competenties op vijf organisatorische niveaus. Om de opzet inclusief te maken, werd een organisatiebrede validatievragenlijst opengesteld voor alle personeelsleden. Zo konden ze hun mening geven over de afgebakende competenties en de relevantie ervan voor hun dagelijkse functies. Via een repetitief proces werd het kader aangepast en geperfectioneerd.  Door middel van interculturele evaluatie werd ervoor gezorgd dat de taal in het kader toegankelijk en relevant is voor alle landen en culturen.

 

Diversiteits- en inclusiegedrag is verankerd in alle personeelsprocessen, wat heeft geleid tot positive systemic change

Resultaten

 

Het competentiekader werd gelanceerd voor een groep HR-managers uit verschillende landen met een interactieve ‘train-de-trainer’ sessie over zowel het kader als het voeren van competentiegerichte sollicitatiegesprekken. Deze HR-managers kregen vervolgens de opdracht lokale opleidingssessies te organiseren om het kader en de beste praktijkprincipes van competentiegerichte sollicitatiegesprekken aan hun teams voor te stellen. Het integratieproces in de verschillende HR-processen is dan geleidelijk op gang gekomen: Invoering van het nieuwe competentiekader in vacatures, aangepaste leer- en ontwikkelingsaanbiedingen om deze nieuwe competenties te ontwikkelen en de volledige integratie in het prestatiemanagementsysteem.  Hierdoor zijn diversiteits- en inclusiegedrag in hun personeelsprocessen verankerd geraakt, wat heeft geleid tot positieve systemische verandering.