zoekopdracht

BAM Nuttall

Samenwerken aan meerdere talentprojecten

BAM Nuttall maakt deel uit van de Koninklijke BAM Groep en is een van Europa’s grootste civieltechnische aannemers, met bijna 3.000 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk en een jaaromzet van £ 750 miljoen. Zij leveren hun klanten bouw- en infrastructuurprojecten van hoge kwaliteit. Hun grootschalige projecten omvatten luchthavens, spoorwegen en stationsbouw, bruggen en tunnels. BAM Nuttall zet zich volledig in om de technologische vooruitgang te benutten. Ze streven ernaar marktleider te worden in het gebruik van digitale technologie, om hun klanten de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen te bieden. Bekende projecten zijn onder meer de Olympische Spelen van 2012, Dartford Crossing en innovatieve projecten zoals het Antarctic Infrastructure Modernization Program.

Talogy heeft met BAM Nuttall gewerkt aan twee belangrijke projecten door gedrag en vaardigheden voor succes te ontwikkelen. Hiermee helpt Talogy hen het streven naar duurzaamheid en samenwerking te verwezenlijken.

Managementeffectiviteit

De uitdaging

In januari 2018 vormde BAM Nuttall een nieuwe raad van bestuur. Zij wilden de effectiviteit van de raad van bestuur maximaliseren en hun managementvaardigheden benchmarken. Het project hield het volgende in:

 • de ontwikkeling en doeltreffendheid van de nieuw gevormde raad van bestuur versnellen;
 • feedback verzamelen van de bestuursleden over hoe goed zij samenwerken, én feedback over de prestaties van de raad van bestuur van hun directe ondergeschikten;
 • het zelfbewustzijn van individuele bestuursleden vergroten;
 • zich trachten te concentreren op specifieke gebieden om de individuele en collectieve managementvaardigheden te maximaliseren.

De oplossing

Na een eerste verkenning waarbij senior stakeholders werden betrokken, ontwierp Talogy een op maat gemaakte, online 360°-feedbackvragenlijst, die werd verzonden naar de CEO, de bestuursleden en hun directe ondergeschikten (de divisiehoofden). Ook werd er feedback verzameld.

Vervolgens werden de belangrijkste thema’s in kaart gebracht en organiseerde Talogy een-op-een coachingssessies op maat met de CEO en de bestuursleden van BAM Nuttall. De sessies waren erop gericht de bestuursleden te helpen de feedback te interpreteren en te analyseren om hun doeltreffendheid te maximaliseren door hun sterke punten en hun werkpunten in kaart te brengen, als individu én als bestuurslid.

De resultaten

Om het inzicht in de bedrijfscontext te maximaliseren en de continuïteit te waarborgen, werkte dezelfde executive coach, Mike Murray, Principal Consultant, met alle bestuursleden samen om:

 • de feedback om te zetten in een persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • precies te definiëren wat zij wilden bereiken, hoe succes eruit zou zien en hoe vooruitgang kon worden gemeten.

 

De inhoud van de individuele feedback- en coachingsgesprekken werd vertrouwelijk gehouden, maar de algemene thema’s werden door de coach samengevat en gedeeld met het Head of Talent Management en vervolgens door de Raad van Bestuur besproken en aangepakt.

 

Wij hebben Talogy gevraagd een 360°-oefening te ontwikkelen om onze Raad van Bestuur in staat te stellen verder te evolueren in een doeltreffende en eensgezinde Raad van Bestuur. Een onderdeel hiervan is een op maat gemaakt element om open feedback mogelijk te maken. De output bleek inzichtelijk te zijn en een geweldig instrument om ontwikkeling mogelijk te maken. Een-op-een coaching was een onschatbare follow-up met diepgaande gesprekken, tastbare resultaten en duidelijke acties voor verandering, die werkelijk een verschil maken.

Elissa Holloway

Head of Talent Management bij BAM Nuttall Limited

Objectief assessment voor de ontwikkeling van managers

De uitdaging

BAM Nuttall heeft in 2019 opnieuw met Talogy samengewerkt om te beoordelen of hun junior en middenkader klaar zijn voor promotie. Hieruit blijkt dat zij zich ook op andere niveaus in de organisatie willen ontwikkelen. Het doel was managers in hun talentenpool bij te scholen om hun ontwikkeling te versnellen.

De oplossing

Talogy deed in eerste instantie een functieanalyse met 15 materiedeskundigen uit de verschillende divisies. Daarbij werd onderzocht welke gedragingen effectief en niet effectief waren ten opzichte van het bestaande management- en competentiekader van BAM Nuttall. Op basis hiervan identificeerde Talogy de zes voornaamste competenties die senior managers succesvol maken. Om een eerlijk en objectief assessment te verzekeren, deed Talogy het volgende:

 • maatwerkoefeningen creëren om die competenties te meten;
 • acht waarnemers van het HR-/talentteam van BAM Nuttall opleiden;
 • een tweedaags ontwikkelingscentrum leiden met onder meer een analyse-oefening en twee rollenspelen die een beeld moesten geven van de uitdagingen waarmee de deelnemers op hogere niveaus van de organisatie waarschijnlijk te maken zullen krijgen;
 • het gedrag van de deelnemers registreren en analyseren en aan elke deelnemer diepgaande feedback geven, samen met psychometrische gegevens om een overzicht te geven van hun sterke punten en aandachtspunten voor hun toekomstige ontwikkeling;
 • een zelfontwikkelingsmodule ontwerpen om de deelnemers te helpen hun feedback optimaal te benutten, te begrijpen welke competenties werden gemeten en een doeltreffend persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

De resultaten

BAM Nuttall beschikt nu over een objectieve manier om de sterke punten en werkpunten van de personen in hun talentenpool te beoordelen. Ook ondersteunen zij hun lijnmanagers om hun ontwikkeling te versnellen. De feedback van zowel deelnemers als waarnemers was zeer positief.

Het ging beter dan ik had kunnen hopen, en het waren vier topdagen. Het was geweldig om het [the Development Center] tot stand te zien komen. Het was een geweldig project om te leiden en met jullie samen te werken. Jullie waren werkelijk onmisbaar op die ingewikkelde twee dagen. Alles verliep op rolletjes!

Danielle Massey

Senior Talent Advisor bij BAM Nuttall Limited