zoekopdracht

Succesvolle productiemedewerkers op instapniveau identificeren

De kwaliteit van medewerkers op instapniveau verbeteren en de productiviteit verhogen

Uitdaging

 

Een Amerikaans werktuigbouwbedrijf nam Talogy in de arm om te helpen de kwaliteit van productiemedewerkers op instapniveau te verbeteren. De bedoeling hiervan was om de productiviteit te verhogen en het aantal veiligheidsincidenten te verminderen. Begin 2015 besloot deze organisatie haar selectiesysteem te herzien en een verbeterde versie van het assessment in te voeren om nieuwe technologieën te benutten en ervoor te zorgen dat ze de beste selectiepraktijken bleven volgen.

Oplossing

 

In 2012 implementeerde deze organisatie de Talogy Modules for Manufacturing (voorheen Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), een diepgaand online assessment waarmee de belangrijkste competenties voor succes in een productieomgeving worden gemeten. Hoewel het een zeer doeltreffend assessment was, stelde de gebruikte versie specifieke hardware- en software-eisen waaraan soms moeilijk kon worden voldaan. Bovendien vond het assessment plaats onder toezicht en duurde het lang, waardoor het moeilijk was om een groot aantal kandidaten te verwerken. In 2015 bracht Talogy een verbeterde versie van het assessment uit, die minder lang duurde en minder technische eisen stelde. De veranderingen sloten aan bij de behoeften van deze organisatie, en dus besloten zij over te schakelen op de nieuwste versie van dit assessment. Er werd een gelijktijdig valideringsonderzoek uitgevoerd om de doeltreffendheid van deze nieuwe versie van het assessment te evalueren.

Resultaten

 

In deze studie hebben 137 beginnende medewerkers de nieuwe versie van het assessment ingevuld. Ze bekleedden uiteenlopende functies, van machineoperator tot onderhoudsmedewerker. Supervisors hebben voor diezelfde personen prestatiescores en informatie over veiligheidsincidenten verstrekt.

grafiek prestatiescores in percentiel naargelang assessmentresultaat
Werkprestaties

De werkprestaties zijn beoordeeld volgens verschillende componenten: taakprestaties, nevenprestaties en algemene prestaties. Taakprestaties hebben betrekking op de uitvoering van taken die in de functieomschrijving zijn gespecificeerd. Nevenprestaties verwijzen naar gedragingen van werknemers die gunstig zijn voor de organisatie, maar die buiten de vastgestelde functieomschrijving vallen. Algemene beoordelingen vormen de algemene indruk die de supervisor van de persoon heeft. De algemene prestaties zijn een combinatie van al deze componenten. Naast de prestatiebeoordeling werd de supervisors ook gevraagd in welke mate ze elke persoon zouden aanbevelen voor promotie.

De assessmentscores werden vergeleken met de belangrijkste resultaten om het verband te bepalen tussen de Talogy Modules for Manufacturing en de werkprestaties en promotiekansen.

De totaalscores werden gekoppeld aan de prestatiescores van de supervisor. In de eerste grafiek is het gemiddelde prestatiepercentiel berekend voor de best en de slechtst presterende assessmentdeelnemers. Een percentiel onder 50 is ondergemiddeld, een percentiel op 50 is gemiddeld en een percentiel boven 50 is bovengemiddeld. Zoals uit de grafiek blijkt, kregen de topscoorders voor het assessment een veel hogere score voor alle werkprestatiecomponenten en de algemene prestaties in vergelijking met de slechtste scoorders voor het assessment. Wat algemene prestaties betrof, bijvoorbeeld, bevonden de slechtste scoorders voor het assessment zich op het 28e percentiel. Ze scoren ver onder het gemiddelde wat hun werkprestaties betreft. Anderzijds presteren topscoorders voor het assessment ver boven het gemiddelde (66e percentiel).

Bovendien worden topscoorders voor de Talogy Modules for Manufacturing veel vaker voor promotie voorgedragen. De supervisors werd gevraagd of de werknemer voor promotie zou worden voorgedragen. Van de werknemers die de hoogste assessmentscores halen, zou 83% voor promotie worden aanbevolen, tegenover slechts 35% van de werknemers die de laagste scores halen. Met behulp van het assessment kunnen dus gemakkelijk de werknemers van het hoogste kaliber in de organisatie worden geïdentificeerd.

 

grafiek percentage aanbevolen voor promotie
grafiek percentage betrokkenen bij veiligheidsgerelateerde incidenten
Veiligheid

Een ander belangrijk resultaat dat deze organisatie nastreeft, is veiligheid. Supervisors gaven ook een score voor het veiligheidsgedrag van individuen, zoals het naar behoren melden van incidenten en het naleven van regels. Uit de resultaten blijkt dat degenen die hoog scoren voor het assessment bij minder veiligheidsincidenten betrokken zijn. Uit de laatste grafiek blijkt dat een veel lager percentage van de topscoorders voor het assessment betrokken is bij een of meer veiligheidsincidenten (7%) dan de laagst scorende medewerkers (19%). Met andere woorden, de topscoorders voor het assessment hadden bijna drie keer minder kans om bij een veiligheidsincident betrokken te raken.

Overzicht

 

Voor deze organisatie kunnen sterk presterende en veilige productiewerknemers op instapniveau gemakkelijk worden geïdentificeerd met de bijgewerkte Talogy Modules for Manufacturing. Met dit assessment zal deze organisatie de kwaliteit van het productiepersoneel kunnen vergroten door de prestaties te verbeteren en het veiligheidsrisico te verminderen. En tegelijkertijd kunnen ze hun wervingstermijn inkorten en de ervaring van kandidaten verbeteren!