zoekopdracht

Marks & Spencer

Diverse managementteams ontwikkelen voor de toekomst

M&S is een toonaangevende Britse detailhandelaar die miljoenen klanten over de hele wereld sterk geprijsde voedingsmiddelen, kleding en huishoudelijke artikelen van hoge kwaliteit biedt.

Uitdagingen

 

M&S is er trots op een inclusieve werkgever te zijn. In dit kader heeft hij in het verleden een ‘Inspiring Women’-programma opgezet om de loopbaanontwikkeling van vrouwen te versnellen en de vertegenwoordiging van vrouwelijke managers binnen de organisatie te vergroten. In 2019 bouwde hij voort op het succes van dit programma om een programma te ontwerpen om de vertegenwoordiging van zowel vrouwen als BAME-collega’s (zwarte, Aziatische en etnische minderheden) in senior managementposities te verhogen. Het Breakthrough Leaders-programma is opgezet om het potentieel te versnellen, de toekomstige vertegenwoordiging van vrouwelijke en BAME-managers te vergroten en inclusieve managementtraining te bieden aan medewerkers en hun lijnmanagers als ‘change agents’ in de hele organisatie.

 

 

De coachingssessies en EI waren het nuttigst voor mij. Hierdoor kon ik als manager mijn prestaties beter beschouwen en me meer van mezelf bewust worden.

Deelnemer aan het programma

Oplossing

 

Het Breakthrough Leaders-programma telde 3 onderwerpen: Manager met emotionele intelligentie, Manager van zichzelf, en Inclusieve manager, waarbij elk onderwerp door een andere leverancier is aangeboden. Talogy werkte samen met de programma-eigenaar om de component ‘Manager met emotionele intelligentie’ te ontwerpen en te leveren. Het gaat om een 1,5 daagse interactieve workshop, voorafgegaan door onze diagnostiek: Emotional Intelligence Profile 3 en Leadership Climate Indicator 360. Deze workshop bouwde voort op inhoud die al werd geleverd in andere talentprogramma’s in de organisatie. Zo werd een gemeenschappelijke taal en begrip gecreëerd rond het belang en de impact van emotioneel intelligent management. Wij hebben ook vier sessies van één uur met een-op-een-coaching voorzien voor elke deelnemer tijdens de duur van het programma. Deze sessies stelden hen in staat hun leerproces te verkennen en het te integreren in hun management. De workshop en de daaropvolgende coaching waren gericht op:

  • het belang van zelfbeschouwing voor het begrijpen van beperkende persoonlijke overtuigingen en het omgaan met feedback, projectie en vooroordelen van anderen;
  • respect voor anderen als basis voor inclusief management.

 

Aan het einde van het programma werd de diagnostiek rond emotionele intelligentie opnieuw afgenomen om te kijken welke weg de deelnemer had afgelegd en om de laatste coachingssessies en actieplanning te ondersteunen. Het doel hiervan? De leerstof verder verankeren.

Ik denk dat deze 1-2-1 sessies echt geholpen hebben om actie te ondernemen en om bepaalde leerstof beter te begrijpen.

Deelnemer aan het programma

Resultaten

 

  • Meer dan de helft van het cohort is van baan veranderd binnen de organisatie sinds het programma van start ging. Ongeveer 50% van hen is in een grotere functie met meer verantwoordelijkheid terechtgekomen.
  • Aan het eind van het programma werd het emotionele intelligentieprofiel opnieuw gemeten, waaruit een gemiddelde toename van 16% over alle gemeten schalen in de gehele populatie blijkt. Dit komt tot uiting in een merkbare toename van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf onder de deelnemers.
  • In een enquête die na afloop van het programma werd gehouden, verklaarden de deelnemers: a) zich meer bewust te zijn van hoe zij meer uit hun teams en zichzelf kunnen halen; b) te begrijpen hoe zij nu in staat zijn hun nieuwe vaardigheden en kennis dagelijks productief te gebruiken; c) meer tijd te nemen om strategischer leiding te geven, de details opzij te schuiven om hun teams te versterken en de lessen van het programma met hun teams te delen.

Sophie Seex en Sally Tanski van Talogy waren zeer aangenaam om mee samen te werken binnen dit programma. Zij reageren snel op vragen, delen suggesties voor beste praktijken voor het proefprogramma en zijn over het algemeen zeer gemakkelijk om mee samen te werken. Alle deelnemers aan het programma noemden hun coachingervaring als een hoogtepunt van het programma en vonden de workshop rond emotionele intelligentie uitdagend en inzichtelijk. Talogy is een zeer waardevol element van het programma.

Claire Maydew

Head of Diversity and Inclusion, Marks & Spencer