zoekopdracht

Dstl

Technische deskundigen ontwikkelen tot leiders op het vlak van systeemvaardigheden

Uitdaging van de klant

 

Dstl stond voor de uitdaging om de capaciteiten van zijn specialisten uit te breiden van technische deskundigen tot ‘mensen met systeemvaardigheden’, die in staat zijn breed te denken, doeltreffend met klanten samen te werken en klantgerichte oplossingen te leveren. Dstl hoopte de gemiddelde ontwikkelingscyclus van systeemvaardigheden terug te kunnen brengen van tien jaar tot vijf jaar.

Oplossing

 

Dstl gaf Talogy de opdracht maatwerkonderzoek uit te voeren om de psychologische kwaliteiten te bepalen die doeltreffende personen met systeemvaardigheden onderscheiden van minder doeltreffende personen. Door deze verborgen ingrediënten in kaart te brengen, zou Dstl zijn wervings- en ontwikkelingsprogramma’s kunnen aanpassen om meer medewerkers met systeemvaardigheden te identificeren en te ontwikkelen.

Uit ons baanbrekend onderzoek is gebleken dat doeltreffende personen vaker een hogere emotionele intelligentie hadden dan minder doeltreffende personen, ongeacht de persoonlijkheid of het intellectuele beslissingsvermogen van de betrokkene.

Vervolgens hebben we een vierdaags, tweedelig ontwikkelingsprogramma inzake emotionele intelligentie (Managing Individual Effectiveness – ‘MIE’) ontworpen en uitgevoerd om systeemvaardigheden te ontwikkelen. Dit programma is intussen in de hele organisatie uitgerold. Wij hebben dit aangevuld met bijkomende modules die gericht zijn op specifieke elementen van systeemvaardigheden, waaronder het opbouwen van krachtige relaties. Daarnaast hebben wij een op maat gemaakt online selectie-instrument voor systeemvaardigheden ontwikkeld, gebaseerd op emotionele intelligentie, om kandidaten met potentieel qua systeemvaardigheden te kunnen selecteren.

Resultaat

 

Sinds de start in 2007 hebben ca. 115 mensen MIE gevolgd als onderdeel van het Accelerated Systems Skills Program (ASSP). Uit evaluatie is gebleken dat de gemiddelde ontwikkelingscyclus voor systeemvaardigheden aanzienlijk is ingekort dankzij ASSP. Dit resultaat zou grotendeels te danken zijn aan het ontwikkelingsprogramma van Talogy.

Het succes van MIE leidde tot een ruimer gebruik ervan binnen Dstl: meer dan 350 MIE-afgestudeerden zijn nu afkomstig uit de ontwikkelingstrajecten voor management, systeemvaardigheden en technische consultancy. Zes maanden na het programma wijst de evaluatie op een aanhoudende verbetering van de emotionele intelligentie van de deelnemers met 18 procent. Verdere hertests wijzen op een toename van 100% van het gevoel van eigenwaarde en de evolutie van een negatieve naar een positieve houding.