zoekopdracht

Degelijk geschoolde sollicitanten identificeren met Talogy Modules for Manufacturing

Autofabrikant verbeterde wervingsprocedure voor geschoolde medewerkers

De situatie

 

Een grote autofabrikant heeft een beroep gedaan op Talogy om zijn wervingsproces voor geschoolde productiemedewerkers te helpen verbeteren, met een aanbod van meer dan 10.000 sollicitanten voor vacatures op vier locaties. De wervingsprocedure omvat een sollicitatie, Talogy Modules for Manufacturing (voorheen Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), technische tests en sollicitatiegesprekken. Talogy kreeg de opdracht de doeltreffendheid van het selectiesysteem te evalueren en het voortdurend te verbeteren. Ook moest het proces efficiënter worden door het assessmentprofiel op alle locaties te standaardiseren en het assessmentprofiel beter af te stemmen op de nieuwe wervingsbehoeften van de organisatie. De geldigheid van de beslissingen werd beoordeeld. Ook werden er aanpassingen aangebracht om de geldigheid, billijkheid en doeltreffendheid te maximaliseren.

De oplossing

 

Er werd gebruik gemaakt van Talogy Modules for Manufacturing, een diepgaand online assessment waarmee de belangrijkste competenties worden gemeten die nodig zijn om succesvol te zijn in de productie-industrie. Er zijn verschillende meetmethoden, zoals persoonlijkheid, cognitief vermogen en situatiebeoordeling. Er zijn ook interactieve simulaties die aantrekkelijk zijn voor de sollicitanten. Het doel van de studie is aan te tonen dat er een statistisch verband bestaat tussen de in de Talogy Modules for Manufacturing gemeten competenties en de feitelijke prestaties op het werk, die door de supervisors zijn beoordeeld. Uit het valideringsonderzoek blijkt dat werknemers die hoog scoren voor het assessment meestal ook hoge prestatiescores behalen.

Resultaten

 

De werkprestaties werden beoordeeld door de supervisors. Meer bepaald omvatte de prestatiescore de volgende componenten: taakprestaties, nevenprestaties en algemene beoordeling. Taakprestaties hebben betrekking op de uitvoering van taken die in de functieomschrijving zijn gespecificeerd. Nevenprestaties verwijzen naar gedragingen van werknemers die gunstig zijn voor de organisatie, maar die buiten de vastgestelde functieomschrijving vallen. Algemene beoordelingen vormen de algemene indruk die de supervisor van de persoon heeft. De algemene prestaties zijn een combinatie van deze drie componenten.

Het assessment hield in belangrijke en positieve mate verband met de algemene prestaties, taakprestaties, nevenprestaties en algemene beoordeling. Zoals uit de grafiek blijkt, worden de laagst scorende werknemers vergeleken met de topscoorders door werkprestaties op een bepaald percentiel te situeren. Gemiddelde prestaties worden beschouwd als het 50e percentiel. Topscoorders op het assessment leveren aanzienlijk betere werkprestaties (bovengemiddeld) dan laag scorende medewerkers (ondergemiddeld).

grafiek prestatiescores in percentiel naargelang assessment

Bovendien gaven de supervisors beoordelingen van contraproductief werkgedrag dat de doelstellingen van de organisatie in de weg staat. Voorbeelden hiervan zijn het aangaan van een verbale woordenwisseling met een collega, het negeren van bedrijfsbeleidsregels en werkverzuim zonder voorafgaande kennisgeving. Topscoorders laten zich minder vaak in met contraproductief werkgedrag. Meer bepaald lieten topscoorders zich 56% minder vaak in met contraproductief werkgedrag dan lage scoorders. Ook zijn topscoorders 33% minder vaak betrokken bij veiligheidsincidenten dan lage scoorders, zoals blijkt uit de volgende grafiek.

grafiek van contraproductief werkgedrag naargelang het assessment-resultaat
grafiek procentuele betrokkenheid bij veiligheidsincidenten naargelang het assessment-resultaat

Resultaten

 

Talogy Modules for Manufacturing voorspelt de werkprestaties in deze organisatie en identificeert nauwkeurig sterk presterende personen in geschoolde functies. Dankzij dit assessment profiteert deze organisatie van productievere werknemers en minder contraproductief werkgedrag en veiligheidsincidenten. Dit assessment is een waardevol instrument voor de werving van geschoolde productiemedewerkers.