zoekopdracht

Betere prestaties en veiligheid met Talogy Modules for Manufacturing

De kwaliteit van het productiepersoneel verbeteren door het veiligheidsrisico te verkleinen

De situatie

 

Een wereldleider in geavanceerde materialen wil de kwaliteit van zijn productiepersoneel op instapniveau verbeteren. Deze organisatie werkte samen met Talogy om een diepgaand, hoogtechnologisch assessmentsysteem voor selectie in te voeren voor productiemedewerkers op instapniveau en geschoolde arbeiders in zijn fabrieken voor hoogwaardige legeringen. Het doel was de veiligheid en de prestaties van zijn personeel te verbeteren.

De oplossing

 

De organisatie implementeerde Talogy Modules for Manufacturing (voorheen Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), een diepgaand online assessment waarmee de belangrijkste competenties voor succes in een productieomgeving worden gemeten. In de jaren na de implementatie heeft Talogy veel verbeteringen aangebracht aan het assessment, waardoor de organisatie besloot over te schakelen op een verbeterde versie. De nieuwste versie van het assessment werd ontwikkeld om de validiteit te maximaliseren en de betrokkenheid van kandidaten te vergroten. Ook werd het assessment ingekort en werden de technische vereisten beperkt. De veranderingen sloten precies aan bij de behoeften van de organisatie, die besloot een valideringsstudie uit te voeren met de nieuwste versie om zijn selectieproces te verbeteren.

Resultaten

 

Om de doeltreffendheid van het assessment te evalueren, werd een gelijktijdige valideringsstudie uitgevoerd om de relatie tussen het assessmentinstrument en de belangrijkste organisatorische resultaten te bepalen. 226 huidige werknemers, deels productiemedewerkers en deels geschoolde arbeiders, hebben het nieuwe assessment ingevuld. Supervisors hebben voor diezelfde personen prestatiescores en informatie over veiligheidsincidenten verstrekt. De assessmentscores werden vergeleken met de belangrijkste uitkomstvariabelen. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat het nieuwe assessment zeer nuttig is om de prestaties van de werknemers en de veiligheidsgerelateerde uitkomsten te voorspellen.

De totaalscores van de Talogy Modules for Manufacturing werden gekoppeld aan de prestatiescores van de supervisor. In de onderstaande grafieken is het gemiddelde prestatiepercentiel berekend voor de best en de slechtst presterende assessmentdeelnemers. Een percentiel onder 50 is ondergemiddeld, een percentiel op 50 is gemiddeld en een percentiel boven 50 is bovengemiddeld. Wat algemene prestaties betreft, bevinden de productiemedewerkers die voor het assessment in de laagste 20 procent scoorden zich ook in het 38e percentiel voor prestaties. Geschoolde arbeiders scoren in het 33e percentiel. Ze scoren ver onder het gemiddelde wat hun werkprestaties betreft. Anderzijds presteren alle topscoorders bovengemiddeld: op het 59e percentiel voor productiemedewerkers en op het 64e percentiel voor geschoolde arbeiders.

grafiek algemene prestatiescore in percentiel naargelang assessmentresultaten

We stellen soortgelijke patronen vast bij meldingen van veiligheidsincidenten en de beoordeling van promotiekansen door de supervisor. Degenen die hoog scoren voor het assessment zijn bij veel minder veiligheidsincidenten betrokken. Vanwege de lage frequentie van veiligheidsincidenten hebben we voor deze analyse de hoogste en laagste 30 procent gebruikt. Uit de grafieken blijkt dat een kleiner percentage topscoorders voor het assessment bij ten minste één veiligheidsincident betrokken is. In het geval van geschoolde arbeiders, die aan meer veiligheidsrisico’s zijn blootgesteld, liepen de best scorende arbeiders meer dan drie keer minder kans om bij een incident betrokken te raken.

grafiek percentage dat betrokken raakte bij ten minste één veiligheidsgerelateerd incident naargelang assessmentresultaten

Bovendien lopen zij die goed scoren voor het assessment veel meer kans om voor promotie te worden voorgedragen. Wanneer supervisors werden gevraagd of de werknemer voor promotie zou worden aanbevolen, zou 73 procent van de best scorende productiemedewerkers en 75 procent van de best scorende geschoolde arbeiders worden aanbevolen. Slechts respectievelijk 33 procent en 48 procent van de laag scorende werknemers zou in aanmerking worden genomen. Met behulp van het assessment kunnen dus gemakkelijk de werknemers van het hoogste kaliber in de organisatie worden geïdentificeerd.

grafiek ik zou deze persoon aanbevelen voor een promotie op basis van het assessmentresultaat

Overzicht

 

Voor deze organisatie kunnen sterk presterende en veilige werknemers op instapniveau en geschoolde arbeiders gemakkelijk worden geïdentificeerd met de bijgewerkte Talogy Modules for Manufacturing. Met dit assessment zal deze organisatie de kwaliteit van het productiepersoneel kunnen vergroten door de prestaties te verbeteren en het veiligheidsrisico te verminderen. En tegelijkertijd kunnen ze hun wervingstermijn inkorten en de ervaring van kandidaten verbeteren!