zoekopdracht

Wendbaarheid van het personeel

Wat is wendbaarheid van het personeel?

Wendbaarheid van het personeel kan worden gedefinieerd als ‘het vermogen van werknemers om zich dynamisch aan te passen aan onvoorspelbare en voortdurend veranderende vereisten op de werkplek om het succes van de organisatie te waarborgen’. Veranderende omstandigheden zijn onder meer nieuwe eisen van klanten, nieuwe technologieën, activiteiten van concurrenten en bredere sociale, politieke en economische trends.

De ontwikkeling van wendbaarheid van personeel is een primaire zorg voor veel organisaties. De Vierde Industriële Revolutie is immers aangebroken, die wordt gekenmerkt door snellere digitalisering en transformatie. Het duurde bijvoorbeeld 14 jaar voordat 50 miljoen gebruikers de computers gebruikten, 7 jaar voor het internet, 3 jaar voor Facebook en slechts 19 dagen voor Pokemon Go. Deze technologische revolutie verandert drastisch de manier waarop individuen, organisaties, overheden en gemeenschappen functioneren. Daarnaast is de werkomgeving snel veranderd onder invloed van Covid-19. Veel organisaties en functies zullen naar verwachting permanent overschakelen op een model van hybride of thuiswerken. Een wendbare mindset is dan ook een must voor organisaties, teams en individuen, zodat ze wendbaar zijn, zich snel kunnen aanpassen en snel van koers kunnen veranderen om in te spelen op opkomende eisen, technologieën en kansen.

Waarom is wendbaarheid van personeel belangrijk?

Organisaties moeten over een wendbaar personeelsbestand beschikken. Hoewel verandering geen nieuwe uitdaging is, versnellen het tempo en de omvang van deze verandering vandaag immers meer dan ooit tevoren. Deze ontwrichtende werkcontext wordt aangedreven door digitale innovatie zoals kunstmatige intelligentie en robotica, de groei van de ‘gig economy’ en de toenemende globalisering van informatie, producten en diensten.

Deze veranderingen bieden zowel uitdagingen als kansen voor organisaties en de beroepsbevolking. Uit onderzoek van het Wereldeconomisch Forum is gebleken dat werkgevers verwachten dat in de komende vijf jaar gemiddeld 42% van de vereiste vaardigheden in een baan aanzienlijk zal zijn veranderd en dat 54% van alle werknemers aanzienlijk zal moeten worden bijgeschoold. Organisaties moeten kunnen beschikken over een wendbaar personeelsbestand dat zich voortdurend en snel kan aanpassen aan deze steeds veranderende context, zodat zij hun concurrentievoordeel kunnen behouden. Het is ook belangrijk voor organisaties dat ze mensen naar verschillende afdelingen binnen de organisatie kunnen overplaatsen naargelang de nieuwe behoeften. Personeelsleden moeten hun vaardigheden voortdurend kunnen ontwikkelen naarmate er zich in de loop van de tijd nieuwe functie-eisen aandienen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Wat zijn de voordelen van een wendbaar personeelsbestand?

Wendbaarheid van personeel is nuttig omdat het organisaties in staat stelt te evolueren en zich aan te passen aan toekomstige eisen. Werknemers met een wendbare mindset, en die worden gestimuleerd door hun organisatieklimaat, zullen anticiperen op nieuwe markteisen, nieuwe innovaties identificeren, het huidige denken in vraag stellen, technologische vooruitgang benutten en snel beslissingen nemen. Zij kunnen doeltreffend en efficiënt hun weg vinden in uiterst complexe, onzekere en voortdurend veranderende werksituaties. Wendbaarheid van personeel betekent ook dat organisaties hun werknemers op verschillende afdelingen kunnen inzetten en hun vaardigheden kunnen bij- of omscholen naarmate de behoeften en vereisten veranderen.

Dankzij een wendbaar personeelsbestand kan een organisatie het tempo van de veranderingen bijhouden en uiteindelijk floreren in de huidige ontwrichtende werkcontext. Een wendbare mindset is ook gunstig voor individuele werknemers. Het zal hen immers helpen om in de loop van de tijd nieuwe vaardigheden te leren en verschillende functies op zich te nemen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hoe ziet een wendbaar personeelsbestand eruit?

Medewerkers met een wendbare mindset:

  • staan open voor verandering en kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguïteit
  • zijn zich bewust van de externe wereld, in termen van markttrends en opkomende klanteneisen
  • zijn nieuwsgierig en proactief bij het verkennen van nieuwe benaderingen en technologie
  • voelen zich gemachtigd om de status quo uit te dagen en zijn niet bang om dingen te proberen en te falen als ze hiermee toekomstige verbetering mogelijk maken
  • nemen snel beslissingen op basis van beschikbare informatie en sturen snel bij op basis van feedback
  • bouwen snel relaties op en werken effectief samen in functieoverschrijdende teams
  • leren gemakkelijk nieuwe vaardigheden en benaderingen om aan nieuwe eisen te voldoen, zodat zij kunnen worden ingezet om in de loop van de tijd verschillende organisatorische problemen en uitdagingen op te lossen

wendbare teams worden gekenmerkt door een hoge mate van psychologische veiligheid, vertrouwen, open communicatie, inclusieve praktijken en een voortdurend verlangen om te leren en vooruitgang te boeken

Hoe creëer ik een wendbaar personeelsbestand?

Om een wendbaar personeelsbestand te creëren, moeten organisaties deze filosofie verankeren in hun talentmanagementpraktijken. Door middel van de structuren, processen en beloningssystemen binnen de organisatie, moet empowerment van teams en individuen op alle niveaus worden aangemoedigd. Organisaties moeten zich richten op vlakke structuren en gedecentraliseerde regels om werknemers in staat te stellen flexibel en autonoom te werken en snel beslissingen te nemen, binnen hun bevoegdheden. Managers moeten wendbaar denken en gedrag binnen hun teams aanmoedigen en belonen, en functieoverschrijdende samenwerking vergemakkelijken, waarmee het delen van ideeën en werkwijzen wordt bevorderd. Prestatiemanagement moet gericht zijn op de bijscholing en ontwikkeling van werknemers.

Bij talentwerving op alle niveaus moet bij externe selectieprocessen rekening worden gehouden met competenties die wijzen op een wendbare mindset. Relevante eigenschappen zijn onder meer een positieve kijk op verandering, kritisch denken, wendbaarheid qua leren, digitale behendigheid, relaties opbouwen, diversiteit omarmen en veerkracht. Dit zijn overdraagbare eigenschappen die mensen in staat stellen zich gemakkelijk aan veranderingen aan te passen en hun weg te vinden in een ontwrichtende werkcontext. Ook moeten leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en initiatieven om de wendbaarheid van het personeel te vergroten worden aangeboden, zodat de huidige werknemers vooruitgang kunnen boeken op dit vlak. Denk hierbij aan het aanbieden van e-learning, ontwikkelingsworkshops en coaching gericht op het ontwikkelen van een wendbare mindset. Bij ontwikkelingsactiviteiten op teamniveau moet aandacht worden besteed aan het opbouwen van openheid, vertrouwen, psychologische veiligheid, samenwerking en soepele besluitvorming.

Hoe ontwikkel ik wendbaarheid van personeel binnen de organisatie?

De ontwikkeling van wendbaarheid van personeel heeft evenveel te maken met het organisatieklimaat als met de individuele werknemers. Managers moeten een klimaat creëren waarin psychologische veiligheid, empowerment, bijscholing en teamwork vooropstaan. Zij moeten een werkomgeving bevorderen waarin werknemers zich veilig voelen om van zich te laten horen, risico’s te nemen en waarin ze snel beslissingen mogen nemen. Managers moeten werknemers ook aanmoedigen om samen te werken en verschillende insteken te zoeken om complexe problemen op te lossen. Hiertoe moeten managers blijk geven van emotionele intelligentie en zich bewust zijn van hun eigen impact. Ook moeten zij organisatorische systemen en processen opzetten die wendbaarheid bevorderen en niet hinderen. Managers moeten bijvoorbeeld teams en individuen in staat stellen om op het juiste niveau beslissingen te nemen, in plaats van te proberen om elke beslissing op microniveau te managen en goed te keuren, ongeacht het belang ervan. Als managers een gebrek aan vertrouwen in werknemers tonen en een klimaat creëren waarin werknemers bang zijn dat fouten worden bestraft, zal de wendbaarheid van een organisatie drastisch worden belemmerd.

Organisaties moeten leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden om werknemers te helpen een wendbare mindset te ontwikkelen, zoals programma’s rond coaching en blended learning. Zulke programma’s kunnen gericht zijn op het helpen van werknemers om zich op hun gemak te voelen bij onzekerheid en verandering, het ontwikkelen van cognitieve flexibiliteit en het invoeren van wendbare werkmethoden. Deze initiatieven voor wendbaarheid van personeel kunnen er ook op gericht zijn werknemers in staat te stellen nieuwe kennis en vaardigheden te leren, zodat zij kunnen inspelen op veranderende functie-eisen, nieuwe technologieën kunnen gebruiken of zich op nieuwe werkterreinen kunnen begeven die de organisatie ten goede komen. Vanuit een breder perspectief moeten organisaties ernaar streven om een leercultuur in de dagelijkse routine te verankeren. Tot slot moeten werknemers worden aangemoedigd om de huidige praktijken en nieuwe eisen van klanten voortdurend te evalueren en te beschouwen, zodat zij manieren kunnen vinden om te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren.

Ontdek hoe Talogy jouw personeel kan helpen wendbaarder te zijn en talentmanagementsucces te waarborgen

Neem contact op