zoekopdracht

Potentieel herkennen

What-is-Potential

Potentieel is waarschijnlijkheid, iets dat alleen bestaat als een mogelijkheid.  Wat wij in de arbeidswereld proberen te doen, is die waarschijnlijkheid in te schatten. In wezen is potentieel een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een individu in staat is om in de toekomst iets te doen of te worden binnen een specifieke context.

Inschatting: wij meten niet de mogelijkheden in mensen; wel maken wij een inschatting van hun toekomst

Waarschijnlijkheid: we hebben het over mogelijkheid, iets dat al dan niet kan gebeuren

Iets: we moeten ons afvragen: “potentieel voor wat?”

Toekomst: een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruit gaat zien

Context: hoe ‘geweldig’ er in de ene organisatie uitziet, kan in een andere organisatie anders zijn.

Deze definitie is opzettelijk vaag gehouden om twee redenen:

De eerste reden is dat het potentieel probeert te definiëren voor wat het werkelijk is, d.w.z. niet een psychologisch construct maar een referentieel begrip, niet iets dat kan worden geïdentificeerd, gemeten of voorspeld, maar een inschatting, een poging tot voorspellen. 

De tweede reden is dat alles wat nauwkeuriger is, in een context moet worden gedefinieerd. Potentieel voor wat? Om een specialist te zijn? Om een leider te zijn? Een leider in het algemeen of een specifiek soort leider? Hoe ver in de toekomst? Hoe verder in de toekomst, hoe meer variabelen er ontstaan en hoe meer we moeten spreken van giswerk. En dan moeten we begrijpen waar. Is talent contextafhankelijk? Hoe overdraagbaar is het? Hoe ziet geweldig er nu uit? Hoe zal het er in de toekomst bij die en die organisatie uitzien?

Hoe wordt potentieel gemeten?

Het identificeren van talent met een groot potentieel is niet altijd definitief. Wat gemeten kan worden, zijn kenmerken die mensen waarschijnlijk in staat zullen stellen in de toekomst iets te doen of te worden. Als je bijvoorbeeld van mening bent dat iemand, om in de toekomst een succesvol manager in jouw organisatie te zijn, snel en accuraat complexe gegevens moet kunnen verwerken, blijk moet geven van zelfvertrouwen en van het vermogen anderen te beïnvloeden, en effectief moet kunnen omgaan met zijn eigen en andermans emoties, dan zou het voor jou zinvol zijn om cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid en emotionele intelligentie te beoordelen. Dit leidt natuurlijk tot een aantal uitdagingen en vragen, zoals “Hoe weet ik welke eigenschappen in de toekomst van mijn managers zullen worden verlangd?”, “Hoe ver in de toekomst?”, “Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik diversiteit omarm en geen mensen ‘kloon’?” In ieder geval moet zorgvuldig worden nagedacht alvorens zelfs maar te beslissen welke instrumenten en methoden zullen worden gebruikt om personen te beoordelen.

Moeten organisaties echt met potentieel werken?

Zoals hierboven is benadrukt, zijn er zeker voordelen verbonden aan werken met potentieel. Het is echter veel ingewikkelder dan een groep mensen te beoordelen, hen een stempel op te plakken en te verwachten dat een paar werknemers zich onvoorwaardelijk zullen inzetten om in de toekomst succes te boeken terwijl de rest van de organisatie hen gedwee volgt. Er zijn verschillende manieren om met de vele bovengenoemde problemen om te gaan, maar de eerste twee zaken die in overweging moeten worden genomen bij de beslissing om praktijken rond potentieel in te voeren, zijn: 1) neem potentieel voor wat het werkelijk is, d.w.z. slechts een inschatting, en 2) ga zo veel mogelijk over van exclusief naar inclusief talentmanagement.

 

Ontdek hoe Talogy jouw organisatie kan helpen bij het identificeren van hoog potentieel voor geslaagd talentmanagement

Neem contact op