zoekopdracht

Wat vinden kandidaten eigenlijk van het invullen van werknemersassessments?

Geschreven door Amie Lawrence, Ph.D., Director of Global Innovation
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Vorige week publiceerde ik een blogbericht over waarom kortere assessments niet het antwoord zijn op de wervingsuitdagingen van de huidige competitieve arbeidsmarkt. Organisaties maken zich zorgen over het verloop van kandidaten tijdens het selectieproces; een veelgehoorde zorg van klanten is de lengte van onze assessments voor werknemers en de kans dat een kandidaat deze ook daadwerkelijk voltooit. Volgens de gangbare opvatting worden assessments, vooral lange assessments, door kandidaten als ongunstig ervaren en zullen zij de assessment niet afmaken. Het doel van deze analyse was het aantal kandidaten te onderzoeken dat onze assessment met verschillende lengtes en binnen verschillende bedrijfstakken afrondt.

Om deze vraag te onderzoeken, verzamelden wij gegevens van 43 unieke cliëntenorganisaties en 12 assessments. De cliënten vertegenwoordigden de productiesector, de detailhandel, de dienstensector en de gezondheidszorg. Het aantal onderzochte kandidaatdossiers bedroeg 887.110. Na analyse bleek dat de gegevens een duidelijke tendens vertoonden: de afrondingspercentages zijn hoog! Kandidaten die aan assessments beginnen, maken ze ook af, ongeacht de lengte daarvan. Uit de volgende tabel blijkt dat in de meeste gevallen meer dan 90% van de kandidaten de assessment voltooit.

voltooiingspercentages per assessmenttype

Het groeperen van de assessments in categorieën helpt om de resultaten in een kader te plaatsen:
  • Screening-assessments (20-30 minuten) worden gemiddeld in 97,3% van de gevallen voltooid. Dit voltooiingspercentage is consistent voor alle sectoren – productie, diensten/detailhandel, en gezondheidszorg.
  • De professionele/leiderschapsassessments, die doorgaans langer duren (45-60 minuten) en verder in het wervingsproces worden geplaatst, hebben ook een hoog afrondingspercentage van rond de 95%.
  • De langere (70 minuten), uitgebreide assessments op instapniveau die meestal bovenaan de wervingstrechter worden geplaatst en moeilijke probleemoplossende onderdelen en interactieve multimediasimulaties bevatten, liggen met 89,3% nog steeds zeer hoog. Sommige kandidaten die slechts passief geïnteresseerd zijn in een functie kunnen in dit stadium afhaken omdat zij zich door deze toegenomen vraag nog niet psychologisch bij de functie betrokken voelen. Dit kan in het voordeel van de werkgever werken – als een kandidaat niet geïnteresseerd is in het voltooien van een werkgerelateerde simulatie-assessment, zal hij of zij dan echt geïnteresseerd zijn in de baan? Misschien maken kandidaten die de assessment niet afmaken een zelfselectie uit het wervingsproces, terwijl ze toch het resultaat bereiken dat u nastreeft.
Hier volgen enkele hoogtepunten, om de kandidaatbevindingen samen te vatten:
  • Als kandidaten aan een assessment beginnen, is de kans groot dat ze deze ook afmaken, ongeacht de lengte van de test.
  • Al onze assessments hebben hoge voltooiingspercentages.
  • De voltooiingspercentages verschillen naar gelang van de volledigheid, het volume en de fase in het wervingsproces.
  • De vrees dat kandidaten uit een wervingsproces zullen stappen zodra zij aan een assessment beginnen, wordt niet door de gegevens gestaafd.

De efficiëntie, doeltreffendheid en kandidaatervaring bij de werving verbeteren

Een praktische adviesgids voor 2022 en daarna

Het vinden van goed talent is een strijd. De hevige, wereldwijde strijd om het juiste talent vraagt organisaties om betere, wrijvingsloze wervingsprocessen te ontwerpen.

Download onze adviesgids om te begrijpen hoe u in 2022 een beter wervingsproces kunt opbouwen. U zult ontdekken:
 

  • Hoe u werving echt als tweerichtingsverkeer kunt behandelen
  • Wat de nieuwe verwachtingen zijn voor de acquisitie van talent en het werven van leidinggevenden
  • Hoe u het proces en de efficiëntie kunt maximaliseren

 
Uit onderzoek is gebleken dat 83% van de sollicitanten zegt dat een negatieve wervingservaring hun imago van de organisatie schaadt. In de huidige omstandigheden op de kandidatenmarkt kunnen organisaties het zich niet veroorloven een minder dan optimaal wervingsproces te hanteren.

In onze adviesgids vindt u enkele van de belangrijkste overwegingen om de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kandidaatervaring te verbeteren.

Nu downloaden
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration