zoekopdracht

Wat is Emotionele Intelligentie?

Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Emotionele Intelligentie (EI) is de manier waarop iemand zijn of haar persoonlijkheid beheerst om zowel persoonlijk als interpersoonlijk effectief te zijn. Emotionele Intelligentie is niet zacht of moeilijk te definiëren; EI is een psychobiologisch proces dat mensen ervaren, en het kan worden gemeten en ontwikkeld.

Gebaseerd op bewijsmateriaal hebben wij een definiërend model van Emotionele Intelligentie gecreëerd dat een organiserend kader biedt voor het begrijpen van effectief menselijk gedrag. Daarom houdt EI rechtstreeks verband met de doeltreffendheid en de prestaties van een individu op het werk.

Waarom is EI van cruciaal belang in de wereld van het werk?

Emotionele intelligentie ontsluit potentieel | Emotionele intelligentie voor het bedrijfsleven

Ons Emotionele Intelligentie-profiel biedt individuen een ontwikkelingsroutekaart om potentieel te ontsluiten en om te zetten in effectieve prestaties. Door de onderliggende houdingen die ten grondslag liggen aan het denken en voelen van een individu te identificeren, zijn wij in staat mensen te helpen duurzame gedragsveranderingen tot stand te brengen.

Emotionele Intelligentie is geen optionele extra oplossing voor leiders

In de afgelopen twee decennia hebben onderzoekers ontdekt dat EI een cruciale factor is bij het onderscheiden van hoog presterende werknemers en een belangrijke bepalende factor voor effectief leiderschap en succes in het leven.

Ons virtuele programma Leidinggeven met Emotionele Intelligentie rust leiders uit met vaardigheden om teams te laten floreren.

We kunnen ons werk doen zonder rekening te houden met onze emoties, ons niet bewust van hoe we werkelijk zijn of wat de drijfveer is voor ons gedrag. Of, door ervoor te kiezen onze EI te ontwikkelen, kunnen we patronen van denken, voelen en gedragen identificeren die nuttig zijn en bijdragen tot succesvolle prestaties.

Onze programma’s voor leiderschapsontwikkeling leveren uitstekende resultaten op. Studies tonen een verbetering aan van 18% in Emotionele Intelligentie binnen slechts 3 maanden.

Waar gaat Emotionele Intelligentie over?

EI gaat over houding

Neurologisch bewijs toont aan dat gedachten en gevoelens niet willekeurig ontstaan. Het zijn reacties op een stimulus die is waargenomen, geïnterpreteerd en gefilterd door iemands onderliggende houdingen. De houding van een persoon beïnvloedt in grote mate zijn of haar gevoelens, gedachten, en op zijn beurt zijn of haar gedrag. Bijgevolg wordt EI fundamenteel beïnvloed door de houding die u tegenover uzelf en anderen aanneemt

EI gaat over relaties

Emoties hebben een belangrijke sociale functie en passen zich aan. Zij vergroten ons bewustzijn van anderen, geven informatie over het perspectief van anderen en begrip waarom anderen zich gedragen zoals zij dat doen. Emotionele Intelligentie verwijst dus naar het vermogen om ons gedrag aan te passen binnen de sociale context.

EI gaat over bewustzijn

Emotionele Intelligentie omvat het opmerken, labelen en interpreteren van onze emoties en de emoties van anderen. Emotionele Intelligentie houdt in dat we onze gevoelens en intuïtie meenemen in ons denken; bijvoorbeeld bij het benaderen van een moeilijk gesprek op het werk.

EI gaat over praktijk

Net als elke andere vaardigheid kan EI worden ontwikkeld en vergt het oefening. Het opmerken en beheersen van onze houdingen, emoties en gedragingen in een veranderende sociale context is een voortdurend proces. EI wordt weerspiegeld door wat een persoon in het huidige moment doet. EI wordt daarom omschreven als een werkwoord; het gaat erom emotioneel intelligent te zijn.

EI gaat over zelfmanagement

EI houdt zich bezig met de manier waarop mensen met zichzelf en hun aangeboren hulpbronnen omgaan en er het beste uit halen. Om bijvoorbeeld onder druk uw volledige intellectuele potentieel te benutten, moet u uw emoties onder controle houden. Praktisch gezien kan EI beginnen met het identificeren en ontmantelen van beperkende overtuigingen of beperkende gewoonten en deze vervangen door een versterkende vorm daarvan.

Leiding geven in de toekomstige wereld van werk

Aangezien de wereld van het werk blijft veranderen, worden de rol en de eigenschappen van leiders steeds opnieuw besproken en herzien.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en kansen die Covid-19 met zich meebrengt en die leiden tot de grootste mondiale leiderschapsuitdaging in decennia?

Download nu ons onderzoeksrapport en verken onze inzichten in vier cruciale leiderschapsthema’s:
 

  • De invloed van leiderschap op organisatorische prestaties
  • De impact van leiderschap op de werknemerservaring
  • Lessen die zijn getrokken uit het leiderschap in de pandemie
  • Toekomst van leiderschap – kritieke uitdagingen en antwoorden
Nu downloaden
Decoration