zoekopdracht

Vier gedragingen van veilige leiders – het L.E.A.D.-model

Geschreven door Esteban Tristan, Ph.D., Director Corporate Safety Solutions
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

In onze blogs hebben we verschillende verhalen en voorbeelden gedeeld over gedragingen die verband houden met leiderschap op het gebied van veiligheid. We spraken over hoe George Washington en William Wallace in de film Braveheart elk een sterke visie op de toekomst hadden die mensen werkelijk inspireerde en tot actie aanzette. Sir Richard Branson gaf ons een voorbeeld van hoe succesvolle leiders echt verandering omarmen en mensen helpen de voordelen ervan in te zien. Voor de sporthistorici konden we het niet laten te denken aan legendarische coaches als John Wooden en Vince Lombardi, die door hun persoonlijke aanpak en didactische vaardigheden tot de grootste van alle coaches in de professionele sport behoorden. En aan de keerzijde van die medaille bespraken we de onfortuinlijke erfenis van Joe Paterno, wiens geloofwaardigheid werd aangetast door zijn keuzes vele jaren geleden, ondanks zijn ongelofelijke staat van dienst als winnaar van Penn State.

Als we elk van deze voorbeelden uitsplitsen, krijgen we een bruikbare manier om met u te delen wat wij het “L.E.A.D.-model” van leiderschap op het gebied van veiligheid noemen. Dit model is gebaseerd op onderzoek naar de vele gedragingen die nodig zijn voor succesvol leiderschap op het gebied van veiligheid, en wat er nodig is om de veiligheidscultuur van een organisatie echt te veranderen.

Hier zijn de 4 belangrijkste gedragingen die deel uitmaken van het L.E.A.D. -model:

1) Een visie uitzetten

Wanneer was de laatste keer dat u een veiligheidsbriefing of toolbox-bijeenkomst bijwoonde die opwindend was en u echt raakte? Dat is een zeldzaam iets. Maar succesvolle leiders op het gebied van veiligheid geven hun mensen een overtuigende en motiverende visie op veiligheid, en waarom ze er belang aan hechten. Dit recept heeft 2 belangrijke ingrediënten:

 • Wees glashelder – het is voor iedereen heel duidelijk wat de leider vraagt.
 • Maak het persoonlijk – de leider deelt een reden waarom veiligheid echt persoonlijk voor hem of haar is.
2) Verandering omarmen

Zoals we allemaal weten, is verandering tegenwoordig een continu proces. Als er veranderingen zijn die gevolgen hebben voor het veiligheidsbeleid of de veiligheidsprocedures, kunnen sterke leiders op het gebied van veiligheid hun mensen overtuigen van de voordelen en deze met succes invoeren, zelfs als er aanvankelijk weerstand is. Hoe doen ze dat? Hier zijn een paar tips:

 • Betrek anderen – leiders kunnen de inzet van hun mensen verkrijgen door hen bij het proces te betrekken, input van hen te krijgen, en open te staan voor nieuwe ideeën over hoe veranderingen moeten worden doorgevoerd.
 • Drijf de verandering aan – zit bovenop de verandering! Waarom wachten tot er vragen komen en verwarring ontstaat als u meteen vanaf het begin proactief de juiste dingen kunt communiceren?
3) Optreden als coach

Wat hebben teams met een geweldige veiligheidscultuur vaak gemeen? Hun leider is meer een coach dan een sergeant of een maatje. Dus hoe gedraagt u zich als een coach als het op veiligheid aankomt? U:

 • Luistert actief – door naar werknemers te luisteren en vragen te stellen voordat u onveilig gedrag corrigeert, verandert u het paradigma volledig en laat u hen zien dat u hen als persoon waardeert en respecteert.
 • Geeft tijdig en constructief feedback – weten hoe u effectief feedback geeft is absoluut essentieel voor een goede leider op het gebied van veiligheid. De feedback moet evenwichtig zijn (begin met het positieve, bespreek dan waar werknemers kunnen verbeteren; constructief in plaats van negatief; en moet zo snel mogelijk na het gedrag worden gegeven).
 • Houdt het positief – mensen reageren het best op positieve interacties en positieve bekrachtiging. Probeer uw interactie altijd positief, professioneel en respectvol te houden.
4) Geloofwaardigheid aantonen

Veel succes met het leiden van een team als u niet geloofwaardig bent in hun ogen! Uiteindelijk moeten de mensen hun leiders respecteren en weten dat zij integer zijn. Als het om veiligheid gaat, is dit zelfs nog belangrijker. Leiders op het gebied van veiligheid moeten:

 • Doen wat ze zeggen – als u wilt dat mensen hun persoonlijke beschermingsmiddelen dragen op de werkvloer – wat denkt u dan? U kunt het maar beter zelf ook dragen! Goede leiders op het gebied van veiligheid moeten altijd een rolmodel zijn voor veilig gedrag.
 • Iedereen is verantwoordelijk, te beginnen met de leider – supervisors moeten zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van hun mensen. Dus hoewel iedereen verantwoordelijk is voor veiligheid, moet het beginnen bij de leider.
 • Georganiseerd zijn – om op een geloofwaardige manier leiding te kunnen geven aan veiligheidsinitiatieven, moeten leiders georganiseerd en planmatig zijn. Als mensen zien dat u weet wat er aan de hand is, schept dat vertrouwen en geloofwaardigheid.

Dit soort gedrag is voor sommige leiders echter niet gemakkelijk. Iemands persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijl en ervaringen zijn van grote invloed op zijn of haar vermogen om dit gedrag te vertonen. Maar door meer te weten te komen over iemands SafetyDNA®-profiel en leiderschapseigenschappen door middel van gevalideerde psychologische assessments, en door gepersonaliseerde coaching te ontvangen, kan elke leider inzicht krijgen in zijn/haar neigingen en blinde vlekken, en dit gedrag leren toepassen. En zoals we keer op keer hebben gezien, zodra leiders de eenvoudige gedragingen in het L.E.A.D.-model begrijpen en toepassen, kunnen zij onmiddellijk beginnen met het verminderen van de blootstelling van hun mensen en het verbeteren van de veiligheid van hun team.

Leiding geven in de toekomstige wereld van werk

Aangezien de wereld van het werk blijft veranderen, worden de rol en de eigenschappen van leiders steeds opnieuw besproken en herzien.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en kansen die Covid-19 met zich meebrengt en die leiden tot de grootste mondiale leiderschapsuitdaging in decennia?

Download nu ons onderzoeksrapport en verken onze inzichten in vier cruciale leiderschapsthema’s:
 

 • De invloed van leiderschap op organisatorische prestaties
 • De impact van leiderschap op de werknemerservaring
 • Lessen die zijn getrokken uit het leiderschap in de pandemie
 • Toekomst van leiderschap – kritieke uitdagingen en antwoorden
Nu downloaden
Decoration