zoekopdracht

Veerkracht: de sleutel tot succes bij uitdagingen en verandering

Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

De werkomgeving en de aard van het werk maken een ongekende verandering door. Gevoed door de exponentiële vooruitgang van de technologie, moeten leiders en werknemers zich steeds sneller aanpassen en zowel zichzelf als hun organisaties transformeren. Ondanks het feit dat veel van deze veranderingen erg opwindend zijn, moeten werknemers over de juiste strategieën en psychologische middelen beschikken om in deze uitdagende tijden te gedijen.

Leiders, managers en werknemers moeten hun veerkracht benutten en vergroten. Uit onderzoek blijkt dat een hoge mate van veerkracht de werkprestaties kan verbeteren, en dat veerkracht wel degelijk kan worden ontwikkeld.

Waarom is veerkracht belangrijk in de wereld van het werk?

Nu één op de vier mensen zijn baan of haar baan als de grootste stressfactor in het leven beschouwt en 94% van de HR-professionals van mening is dat stress de werknemersprestaties beïnvloedt, is er nog nooit een relevanter moment geweest om veerkracht in uw organisatie op te bouwen.

Burn-out

Werknemers met weinig veerkracht hebben twee keer zoveel kans op een burn-out in vergelijking met werknemers met veel veerkracht

Productiviteit

Zeer veerkrachtige werknemers vinden zichzelf 43% productiever, in vergelijking met kandidaten met weinig veerkracht

Betrokkenheid

Zeer veerkrachtige werknemers vinden zichzelf 47% meer betrokken bij het werk, in vergelijking met werknemers met weinig veerkracht

Retentie

Zeer veerkrachtige werknemers melden dat zij twee keer zoveel kans hebben om bij de organisatie te blijven waar zij momenteel werken, in vergelijking met werknemers die aangeven weinig veerkracht te hebben

Hoe bouwen organisaties aan veerkracht?

  • 85% van de HR-professionals heeft aangegeven dat veerkracht uiterst belangrijk of zeer belangrijk is voor leiders. Ontdek de voordelen van meer veerkrachtige leiders.
  • Belangrijk voor de assessment: 95% van de HR-professionals is van mening dat het beoordelen op veerkracht tijdens de werving uiterst belangrijk of zeer belangrijk is (op basis van onderzoek naar de kandidaatervaring).
  • De vragenlijst over veerkracht wordt nu wereldwijd in 93 landen gebruikt.
  • Meer dan 10.000 mensen hebben de vragenlijst over veerkracht gebruikt.

Kan veerkracht worden ontwikkeld?

Bij Talogy definiëren we veerkracht als het vermogen van een individu om zich positief aan te passen aan druk, tegenslagen, uitdagingen en verandering om zo topprestaties te leveren.

Door inzicht te krijgen in deze capaciteit, gebaseerd op acht kerngebieden van het veerkrachtmodel, kan veerkracht worden ontwikkeld met behulp van strategieën die op elk van de acht gebieden zijn afgestemd. De vragenlijst over veerkracht beoordeelt deze capaciteit en genereert een feedbackrapport dat een samenvatting geeft van de resultaten van een individu met betrekking tot de kerncomponenten van veerkracht, samen met opties over hoe zij elk van die componenten kunnen ontwikkelen.

Momentopname klant

Een wereldwijd farmaceutisch bedrijf gebruikt de vragenlijst over veerkracht al acht jaar als onderdeel van een breder leiderschapsontwikkelingsprogramma. Meer dan 500 leiders hebben nu baat gehad bij het gebruik van de vragenlijst over veerkracht en de ontwikkeling van hun veerkracht om hun personeel te versterken.

Bouwen aan veerkrachtige organisaties

Als gevolg van zowel de vierde industriële revolutie als de recente pandemie zijn veranderingen nu constant en meedogenloos.

Ondanks de enorme mogelijkheden die verandering biedt, nemen zaken als verhoogde stress, burn-out en verminderd welzijn toe – wat het onmiskenbare belang van organisatorische veerkracht onderstreept.

Om nu te overleven en te gedijen, is het van essentieel belang dat leiders hun veerkracht opbouwen om goed te kunnen reageren op veranderingen en te herstellen van tegenslagen. Als zij dit leren, hebben zij een directe invloed op de veerkracht van hun teams, aangezien het meest kritieke ingrediënt voor een veerkrachtige organisatie haar veerkrachtige mensen zijn.

Het is aangetoond dat zeer veerkrachtige werknemers 43% productiever zijn, 47% meer betrokken zijn bij het werk, en twee keer zoveel kans hebben om bij hun huidige organisatie te blijven.

Download nu onze whitepaper om erachter te komen:
 

  • Wat is veerkracht?
  • Wat is de impact van veerkracht op organisaties?
  • De acht belangrijkste strategieën voor de ontwikkeling van veerkracht
  • Hoe individuele veerkracht te verbinden met organisatorische veerkracht
Nu downloaden
building resilient organizations cta whitepaper cover
Decoration