zoekopdracht

Toekomstige voorspellers van werkprestaties

Geschreven door Kate Young, psychometrist en productontwikkelaar
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Als een arbeids-/industrie-/bedrijfspsycholoog, is mijn heilige graal altijd geweest: Welke eigenschappen, of combinatie van eigenschappen, voorspellen effectieve werkprestaties?

Er zijn een aantal verschillende paradigma’s die men kan gebruiken voor prestatievoorspelling.

  • Een zeer gespecificeerde, gedetailleerde functieanalyse. Hier extrapoleren wij zeer gecompliceerde relaties met een taxonomie van kenmerken, waarbij wij ons voorspellingsmodel zorgvuldig opstellen om elk kenmerk te wegen naar zijn voorspellende kracht.
  • Een door het bedrijf aangeleverd competentiekader. In dit geval gaan wij ervan uit dat goede prestaties op de competenties die door de organisatie belangrijk worden geacht, zullen resulteren in effectieve functieprestaties in alle functies. Deze aanpak zorgt voor samenhang met de bedrijfscultuur en -waarden en biedt een standaardkader aan de hand waarvan alle werknemers kunnen worden beoordeeld.
  • Algemeen aanvaarde bekwaamheden en eigenschappen die de werkprestaties voorspellen. Dit is een meer rechtlijnige benadering, waarbij wij, als psychologen, weten dat bepaalde eigenschappen in hoge mate voorspellend zijn voor de werkprestaties en dat al jaren zijn. Deze omvatten cognitief vermogen, nauwgezetheid, en extraversie. Het is over het algemeen waar dat een slimme (cognitief vermogen), hardwerkende (nauwgezet) en innemende (extravert) persoon in staat zal zijn in een zeer breed scala van banen aanvaardbare prestaties te leveren. Als u werkprestaties als een pizza beschouwt, zullen de meeste psychologen het ermee eens zijn dat deze sleutelelementen op zichzelf al een flink aantal punten vormen.

Toekomstige voorspellers van functieprestaties. Gezien het feit dat we reeds over een groot aantal mogelijke voorspellers beschikken, via een groot aantal methodologieën, waarom schrijf ik dan een blog over toekomstige voorspellers van functieprestaties? Welnu, het is mogelijk dat ten minste enkele van die prestatiecategorieën aan het veranderen zijn, want de arbeidswereld verandert niet alleen, maar dankzij COVID-19 verandert hij ook in een tempo dat nooit eerder werd verwacht.

In 2020 moet de vraag wat een goede werknemer is en wat een geweldige werknemer is, enigszins worden bijgesteld. We wisten al dat wendbaarheid op het vlak van leren, het vermogen om van ervaringen te leren en dat leerproces in nieuwe situaties toe te passen, van cruciaal belang zal zijn in de toekomst van werk. COVID-19 heeft die tendens nog duidelijker gemaakt – nooit eerder hebben wij, als arbeidskrachten, in zo’n hoog tempo moeten leren en ons moeten aanpassen aan nieuwe situaties. Er is niet meer dan een vluchtige lezing van het sociale, economische en politieke landschap nodig om te weten dat de wereld waarschijnlijk meer hectisch zal worden, niet minder. Daarom zal de wendbaarheid op het vlak van leren, die we allemaal in tijden van COVID-19 hebben toegepast, een centrale rol spelen bij succesvolle prestaties in de toekomst. Wendbaarheid op het vlak van leren in 2020 en daarna is meer dan een generieke leiderschapseigenschap; het staat centraal bij succes in bijna elke functie met elk niveau van cognitieve complexiteit.

Creativiteit wordt door het Wereld Economisch Forum in 2015 als de tiende belangrijkste vaardigheid genoemd, maar in 2020 als de 3e – en dat was nog voor de pandemie toesloeg. Het is onweerlegbaar waar dat onze creativiteit in deze tijd tot het uiterste op de proef is gesteld. Met nieuwe manieren om ons bestaande werk te doen, andere problemen om op te lossen, creatieve manieren om werk en thuisonderwijs te combineren, passen bedrijven zich aan om vroegere face-to-face-diensten op een groot aantal manieren op afstand of zonder contact te leveren. We zijn allemaal gewend aan het meten van probleemoplossing (creativiteit ligt in zekere zin in het verlengde daarvan), aangezien de problemen die we in 2020 en daarna moeten oplossen complexer, veelzijdiger en sneller veranderend zijn dan we tot nu toe hebben meegemaakt.

Wat bijzonder interessant is aan creativiteit als een pandemie/toekomstige werkvaardigheid, is dat we allerlei beroepen die we niet noodzakelijkerwijs als creatief zouden beschouwen, uitzonderlijk creatieve probleemoplossing hebben zien vertonen. De horeca, de sport, het onderwijs – en degenen die het goed hebben gedaan, hebben allemaal unieke en prachtige manieren gevonden om hun diensten aan ons te leveren. Wat de geweldige van de goede presteerders heeft onderscheiden, is hoe zij hun verbeeldingskracht en probleemoplossend vermogen hebben gebruikt om een manier te vinden om hun bedrijf draaiende te houden. Deze vaardigheden zullen van cruciaal belang blijven tijdens het herstel en daarna, wanneer de 2020’s voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

Emotionele intelligentie is een andere vaardigheid die hoger op de hitlijsten van het Wereld Economisch Forum staat en die we tijdens de recente crisis allemaal hebben moeten toepassen. Aandacht hebben voor de verschillende reacties en gevoelens van collega’s, klanten en leveranciers, ons bewust zijn van ons eigen emotionele welzijn, en nieuwe manieren vinden om met elkaar in contact te komen, zijn allemaal cruciaal geweest om de uitdagingen van 2020 aan te kunnen: van voor de hand liggende zaken, zoals ruimte maken om te kijken hoe het gaat met onze extraverte collega’s die worstelen met het isolement van thuiswerken, tot minder voor de hand liggende zaken, zoals hoe om te gaan met de sociale finesses van het bezorgen van eten, terwijl we tegelijkertijd de sociale afstand respecteren en dankbaarheid en respect overbrengen. In de toekomst, nu we steeds meer thuiswerken, de flexibele economie steeds verder uitdijt, en de samenleving steeds diverser wordt, zal emotionele intelligentie van cruciaal belang zijn in een zeer breed scala aan functies.

Hoe zit het dan met de rol van nauwgezetheid, voorheen de meest kritieke persoonlijkheidseigenschap voor succes op de werkvloer? Is dat in strijd met creativiteit en wendbaarheid op het vlak van leren? Als je de regels volgt en je op de details concentreert, kun je dan echt creatief en wendbaar zijn? COVID-19 heeft een ander kritiek gedrag op de werkplek aan het licht gebracht: Veiligheidsbewustzijn. Als we weer aan het werk gaan, zijn we verantwoordelijk voor elkaars veiligheid, en de enige manier waarop we dat kunnen doen is ons aan de regels houden, een integraal onderdeel van nauwgezetheid.

Nu we verder gaan dan elkaar beschermen tegen een virus, zullen er in onze nieuwe wereld nog steeds regels moeten worden gevolgd – cyberveiligheid is daar een goed voorbeeld van. Misschien moeten we nauwgezetheid herformuleren als een voorspeller van werkprestaties. Degenen die in staat zijn de grenzen te verleggen, in plaats van de kaders te volgen, om problemen op te lossen (creativiteit), voorrang te geven aan wendbaarheid boven gestructureerdheid (wendbaarheid op het vlak van leren), maar tegelijkertijd in staat zijn om werk betrouwbaar af te leveren en die kritieke regels naar de letter te volgen, zullen in de toekomst waarschijnlijk floreren.

Op basis van al deze overpeinzingen moeten professionals in talentmanagement waarschijnlijk het volgende of een aantal van de volgende dingen doen om de uitdaging van het voorspellen van toekomstige werkprestaties aan te gaan:

  • Wees bereid om “hun lievelingen te vermoorden”. Velen van ons hebben een troeteleigenschap die we graag meten of een paar competenties die in ons competentiekader zijn geslopen omdat de CEO ze leuk vond. Een doeltreffende voorspelling van toekomstige werkprestaties is waarschijnlijk meer afhankelijk van het meten van een aantal complexe en nogal tegenstrijdige domeinen. In uw meetmodel zal geen plaats zijn voor iets dat niet kritisch en op bewijs gebaseerd is.
  • Deze veranderingen zijn NIET beperkt tot leidinggevende of cognitief complexe functies. Als de recente crisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat zelfs de meest junior of eenvoudige functies wendbaar en creatief moeten zijn om te kunnen blijven functioneren als het erop aankomt.
  • Wees bereid om wat er wat er wordt gemeten vaker bij te werken. Tot voor kort hebben we ons geconcentreerd op het voorspellen van enkele zeer gevestigde, stabiele domeinen, maar naarmate de wereld sneller verandert, verandert ook wat we moeten meten om effectieve werkprestaties te voorspellen.
  • Accepteer de uitdagingen van het voorspellen van toekomstige werkprestaties. Hoewel het meten van constructen zoals wendbaarheid op het vlak van leren, emotionele intelligentie, creativiteit en veiligheidsbewustzijn ontmoedigend kan lijken, is het van cruciaal belang te bedenken dat alle mensen slechts een combinatie zijn van hun cognitieve vermogens en persoonlijkheid. Waarden, competenties, sterke punten en andere meta-constructen komen allemaal voort uit deze twee cruciale puzzelstukjes. Zorg voor een goede meting met robuuste, valide instrumenten en laat uw leverancier van talentmanagementoplossingen u vervolgens begeleiden bij de extrapolatie van deze bouwstenen naar complexere domeinen.

Identificeren en selecteren van werknemers met hoog potentieel

We hebben te maken met een talentenoorlog.

Goede leiders zijn moeilijk te vinden en nog moeilijker te behouden in een concurrerende wereldeconomie.

Het identificeren, ontwikkelen en binden van werknemers met hoog potentieel is nu meer dan ooit een belangrijk onderdeel van de talentstrategie van elke succesvolle organisatie. Zij weten dat hun cultuur wordt aangestuurd door hun leiders en zij weten ook dat goed presterende leiders in verband kunnen worden gebracht met allerlei positieve resultaten (bv. een groter behoud van personeel, hogere personeelsbetrokkenheidsscores).

Download onze whitepaper om erachter te komen:
 

  • Wat zijn indicatoren van potentieel?
  • Hoe identificeert en beoordeelt u potentie?
Nu downloaden
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration