zoekopdracht

Technologie en psychologie in de praktijk: het geheim van succesvol talentmanagement

Geschreven door Dr. Ted Kinney, Vice President, Research & Development

Talogy… een perfecte combinatie van psychologie en technologie. Dat is een emotioneel concept dat levendige beelden oproept, maar wat betekent het in de praktijk? En waarom speelt het zo’n belangrijke rol voor de identiteit van Talogy? Voor mij is het concept van een combinatie tussen psychologie en technologie van doorslaggevend belang. Om de talentoplossingen van onze klanten succesvol te maken, moet gebruik worden gemaakt van zowel wetenschap als technologie. Dit concept ligt ten grondslag aan alles wat we bij Talogy doen.

Voorbij zijn de dagen van wetenschappelijk onderbouwde papier- en potloodtesten met eenvoudige, meerkeuze bubble-sheet-itemtypes. Een eenvoudige technologische oplossing zoals een online sollicitatie is tegenwoordig niet langer het nieuwste en meest efficiënte, hoogtechnologische proces. Tegenwoordig moet wetenschap elk aspect van jouw technologie sturen, en technologie moet de motor zijn die jouw wetenschap aandrijft. Dit maakt Talogy zo uniek! Wij hebben altijd naar deze samenvoeging gestreefd… Wij hebben altijd getracht deze perfecte combinatie te vormen.

In mijn wereld denk ik graag na over assessmentinhoud. Ik heb een groot deel van mijn carrière gewijd aan het ontwikkelen van op technologie gebaseerde assessmentoplossingen met een onberispelijke wetenschappelijke integriteit. Dit concept van psychologie-technologie heeft altijd een rol gespeeld in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat wij bij Talogy hebben verricht. Ik beschouw dit het liefst op de volgende manieren:

  • Technologie gebruiken om nieuwe wetenschap te creëren – Dit is het aspect van de combinatie dat mij het meest aanspreekt. Naarmate de technologie vooruitgang boekt, verandert ook de manier waarop we mensen kunnen meten. Wij zijn in staat steeds complexere en realistischere interacties in onze assessments te integreren. Bij Talogy zijn we veel verder gegaan dan bijvoorbeeld conventionele vaardigheidsmetingen met meerkeuzevragen. We benutten technologie liever om mensen te meten met boeiende interactieve simulaties. We hanteren complexe metingen van het menselijke informatieverwerkingssysteem (bijv. werkgeheugen, verwerkingssnelheid). Wij hebben manieren gevonden om technologie te gebruiken om werkgerelateerde menselijke eigenschappen te meten op manieren die nooit eerder in de psychologie zijn bereikt.
  • Technologie gebruiken om onze wetenschap boeiend te maken – Geloof het of niet, maar ooit deed de ervaring van de kandidaat er niet echt toe in de assessmentsector. Klanten vroegen er niet naar en wetenschappers dachten er niet over na. Dat is nu wel anders. Wanneer Talogy een oplossing uitwerkt, hechten wij evenveel belang aan de ervaring van de deelnemers als aan geldigheid, eerlijkheid en gebruik. Het gebruik van technologie om een boeiende ervaring te creëren die de deelnemer van het assessment verrukt, staat centraal in elke oplossing die we bouwen. Door gebruik te maken van technieken uit de gamingwereld, toegankelijke ontwerpprincipes en doordachte ervaringen, kunnen we ervoor zorgen dat deelnemers geboeid blijven en vrijwel nooit afhaken tijdens een test.
  • Technologie gebruiken om nieuwe gegevens te verzamelen – Wanneer deelnemers interactief gebruikmaken van assessments, doen ze meer dan alleen vragen beantwoorden. Bij Talogy benutten we technologie om gegevens te verzamelen over allerlei werkrelevante gedragingen van kandidaten. In een gedragssimulatie kunnen wij bijvoorbeeld meten hoeveel muisklikken of toetsaanslagen er nodig zijn of hoeveel tijd er nodig is om bepaalde taken uit te voeren. Door technologie te ontwikkelen die deze bronnen van strenggegevens vastlegt, kunnen onze wetenschappers kortere EN betrouwbaardere assessmentoplossingen ontwikkelen met robuuste maatstaven voor werkgerelateerde competenties. Met sommige van onze oplossingen kunnen we, in de tijd die een kandidaat nodig zou hebben om 30 items van een conventioneel assessment te beantwoorden, wel 300 werkgerelateerde, betrouwbaar gemeten gedragingen vastleggen.

Uiteindelijk kunnen technologie en psychologie niet zonder elkaar bestaan. Technologie raakt elk aspect van ons wetenschappelijk onderzoek. Psychologie beïnvloedt elke platformverbetering en functierelease. De combinatie van de twee staat centraal in alles wat Talogy doet. Deze mix is essentieel om te kunnen concurreren om talent op de arbeidsmarkten van vandaag. En voor mij persoonlijk was de assessmentsector nooit eerder zo boeiend.

Dankzij de doorbraken die de R&D en Software engineering teams van Talogy maken – schijnbaar elke week – ben ik meer betrokken bij het werk dat we doen dan ik ooit in mijn carrière ben geweest. Bij Talogy zorgen wij voor een paradigmaverschuiving, dankzij de kracht van deze combinatie, en grijpen wij de wetenschap verder en sneller aan dan ooit tevoren in onze sector.

De efficiëntie, doeltreffendheid en kandidaatervaring bij de werving verbeteren

Een praktische adviesgids voor 2022 en daarna

Het vinden van goed talent is een strijd. De hevige, wereldwijde strijd om het juiste talent vraagt organisaties om betere, wrijvingsloze wervingsprocessen te ontwerpen.

Download onze adviesgids om te begrijpen hoe je in 2022 een beter wervingsproces kunt opbouwen. Je zult ontdekken:

  • Hoe je werving echt als tweerichtingsverkeer kunt behandelen
  • Wat de nieuwe verwachtingen zijn voor de acquisitie van talent en het werven van managers
  • Hoe je het proces en de efficiëntie kunt maximaliseren

Uit onderzoek is gebleken dat 83% van de sollicitanten zegt dat een negatieve wervingservaring hun beeld van de organisatie schaadt. In de huidige omstandigheden op de kandidatenmarkt kunnen organisaties het zich niet veroorloven een minder dan optimaal wervingsproces te hanteren.

In onze adviesgids vind je enkele van de belangrijkste overwegingen om de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kandidaatervaring te verbeteren.

Nu downloaden
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration