zoekopdracht

Relaties opbouwen en diversiteit op het werk omarmen

Geschreven door Dan Hughes, Director of International R&D
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Dit is deel één van een driedelige serie waarin dieper wordt ingegaan op het onderzoeksrapport van PSI en de competenties die naar voren komen als het belangrijkst als we onze bedrijven verder willen ontwikkelen.

In ons recente rapport Belangrijkste criteria voor succes in de nieuwe realiteit van werk hebben we zeven competenties gedeeld waarvan we, op basis van onderzoek, verwachten dat ze van cruciaal belang zullen zijn in de toekomst van werk.

In deze blogpost zal ik twee van deze topcompetenties verder onderzoeken die te maken hebben met hoe we communiceren, steun krijgen en samenwerken met mensen: Het opbouwen van relaties en het omarmen van diversiteit op het werk. Waarom zijn ze belangrijk, en wat zijn enkele eenvoudige tips om deze waardevolle zachte vaardigheden te helpen ontwikkelen?

Relaties opbouwen

Nu de pandemie achter de rug is, zullen veel organisaties waarschijnlijk op permanente basis een hybride werkmodel omarmen. Uit een recent onderzoek van McKinsey bleek dat leidinggevenden in veel organisaties de productiviteit, motivatie en klanttevredenheid hadden zien toenemen. Helaas golden deze verbeteringen niet voor elke organisatie. De bedrijven die een hogere productiviteit konden waarnemen, waren ook vaak de bedrijven die actief werkten aan het steunen van kleine verbindingen (of “microtransacties”) tussen collega’s, zoals het delen van ideeën, netwerken, begeleiden, enz. Interessant is dat Microsoft in zijn Work Trend Index-rapport voor 2021 wereldwijd 122 miljard e-mailinteracties en 2,3 miljard interacties tijdens vergaderingen tijdens de pandemie analyseerde en ontdekte dat de communicatie en samenwerking aanzienlijk afnam met netwerken buiten de directe teams van werknemers, terwijl deze juist toenamen met hechte teamleden.

Hoewel het hybride werkmodel flexibiliteit en een element van keuze zal aanbrengen in de nieuwe realiteit van werk, kan het andere eisen stellen aan individuen wat betreft de manier waarop zij nieuwe sociale banden aanknopen. Het opbouwen en onderhouden van hun netwerken en het tot stand brengen van sterke, productieve relaties op basis van vertrouwen zal er anders uitzien. Nu er minder mogelijkheden zijn voor traditionele, informele “koffieautomaat”-gesprekken, zullen mensen veel proactiever moeten zijn in het vinden van mogelijkheden voor interactie, het delen van ideeën en het opbouwen van een band met collega’s in een hybride wereld.

De toekomst van werk zal vereisen dat mensen hun vermogen ontwikkelen om relaties op te bouwenin staat zijn gemakkelijk contact te maken met anderen, snel vertrouwen te winnen en effectieve relaties te onderhouden.

Tips voor het opbouwen van relaties

  • Maak tijd om contacten te leggen met nieuwe mensen of collega’s met wie u minder vaak contact hebt. Nodig een nieuwe collega of een collega die u niet zo goed kent uit voor een virtuele of persoonlijke koffiebijeenkomst en kom meer over hem of haar te weten. Zoek uit wie ze zijn als individu – wat vinden ze leuk en wat zijn hun interesses?
  • Concentreer u op het ontwikkelen van een goede verstandhouding met nieuwe mensen die u ontmoet of met wie u aan projecten werkt. Stel hen vragen over zichzelf en wat ze doen. Toon belangstelling voor hun activiteiten. Probeer inzicht te krijgen in hun standpunten over bepaalde kwesties.
  • Onderhoud actief uw contacten en probeer het contact niet te verliezen. Maak er een punt van om ten minste één of twee keer per jaar met hen te spreken of bijeen te komen om de communicatie in stand te houden. Stuur een berichtje of een e-mail naar mensen die u al een tijdje niet hebt gesproken, zo blijft u gemakkelijk in contact.

Diversiteit omarmen

Door de globalisering en de vooruitgang in de digitale communicatie is de wereld meer dan ooit onderling verbonden, met een grotere culturele diversiteit in het personeelsbestand en bij de klanten. Diversiteit en inclusie zijn een cruciaal thema geworden voor organisaties, en dit is nog versterkt door recente bewegingen en gebeurtenissen zoals #MeToo en Black Lives Matter.

Op organisatieniveau meldde een onderzoek van McKinsey, Diversity wins: How inclusion matters, positief bewijs dat meer diverse bedrijven – in termen van geslacht, etniciteit en cultuur – financieel beter presteren dan andere organisaties. Er zijn ook potentiële voordelen wat betreft betere besluitvorming en prestaties van het team. In het McKinsey-rapport wordt echter opgemerkt dat de vooruitgang op het gebied van gender en culturele vertegenwoordiging in twee derde van de onderzochte bedrijven nog steeds traag verloopt, en veel werknemers ervaren nog steeds een gebrek aan inclusie binnen hun organisaties.

Wanneer mensen het over diversiteit hebben, bedoelen zij meestal demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, die onmiddellijk zichtbaar zijn en als “oppervlakkig” kunnen worden beschouwd. Het is echter waardevol om na te denken over het benutten van diversiteit op een breder vlak vanuit het perspectief van “diepgaande diversiteit” – individuele verschillen in termen van persoonlijkheidskenmerken en cognitieve stijl. In een meta-analyse van onderzoeken die in totaal 2.832 teams omvatten, stelden onderzoekers vast dat diepgaande diversiteit in cultureel diverse teams op een positieve manier geassocieerd werd met teamcreativiteit/-innovatie, terwijl er geen verband was met diversiteit van teams op een oppervlakkig niveau.

Deze bevindingen onderstrepen zowel het belang van eerlijke, inclusieve werkomgevingen als van het proactief zoeken naar en benutten van diverse perspectieven, meningen en ideeën om innovatie te steunen en zakelijke uitdagingen op te lossen. In het komende decennium betekent dit dat leiders en werknemers hun inspanningen zullen moeten richten op het omarmen van diversiteit – het respecteren en waarderen van individuele verschillen, culturen, levensstijlen en tradities, het actief betrekken van diverse personen en perspectieven, en het eerlijk behandelen van mensen, ongeacht hun achtergrond.

Tips voor het omarmen van diversiteit

  • Doe bewust moeite om proactief input te vragen van mensen van alle achtergronden en omarm de waarde van hun verschillende perspectieven op relevante onderwerpen. Collega’s of klanten zullen zich eerder op hun gemak voelen om met u samen te werken als ze het gevoel hebben dat u echt waarde hecht aan wat zij te bieden hebben en bereid bent om hun mening in overweging te nemen.
  • Probeer verschillende perspectieven te begrijpen door open vragen te stellen. Probeer niet te veel nadruk te leggen op uw eigen veronderstellingen en overtuigingen en blijf onbevooroordeeld. Heb waardering voor en houd rekening met verschillende perspectieven, persoonlijkheden en culturen.
  • Een van de sleutels tot het werken met diverse groepen is te leren mensen niet alleen te behandelen zoals u zelf behandeld zou willen worden, maar hen ook te behandelen zoals zij behandeld zouden willen worden en u bewust te zijn van culturele verschillen in sociale normen. Toon nieuwsgierigheid en interesse in andere mensen. Wanneer een ander individu aanbiedt om inzichten over zichzelf en zijn of haar cultuur en overtuigingen te delen, luister dan en stel vragen om meer over hem/haar te weten te komen.

Wijzigen van de succescriteria

Wat zal belangrijk zijn en waarom?

De arbeidswereld evolueert voortdurend: van de digitale ontwrichting van de vierde industriële revolutie en de seismische impact van de recente pandemie, tot de al lang verwachte aandacht voor het opbouwen van diverse en inclusieve organisaties.

Om met deze voortdurende ontwrichtingen en veranderingen om te gaan, zal uw personeel in staat moeten om zich aan te passen en op verschillende manieren te presteren om effectief te zijn, en moeten uw wervingsstrategieën op elkaar worden afgestemd.

In dit rapport krijgt u informatie over:
 

  • De zeven kerncompetenties die bij de beoordeling van meer dan 10.000 assessments de afgelopen tien jaar herhaaldelijk zijn genoemd als sleutel tot succes in uiteenlopende functies
  • De zeven competenties die de komende tien jaar cruciaal zullen zijn voor succes
  • Waarom deze competenties nodig zullen zijn voor toekomstig succes van de organisatie

 
Bent u klaar om te ontdekken welke competenties essentieel zijn om te overleven en te gedijen in de nieuwe realiteit van werk?

Nu downloaden
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration