zoekopdracht

Leiderschap op veiligheidsgebied in een wereld na COVID-19

Geschreven door Esteban Tristan, Ph.D., Director Corporate Safety Solutions
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek is nu voor iedereen van het grootste belang – misschien wel meer dan ooit. Organisaties in elke sector en elk deel van de wereld zijn getroffen door COVID-19. Het heeft de bedrijfsvoering en de veiligheidssystemen voor veel werkgevers ingrijpend gewijzigd, waardoor we snel op een nieuw normaal zijn beland. 

Nu veel bedrijven hun activiteiten beginnen op te voeren en mensen weer aan het werk zetten in deze nieuwe omstandigheden, is effectief leiderschap op veiligheidsgebied van cruciaal belang. Maar dit zijn nieuwe en onzekere tijden, met unieke uitdagingen en verschuivende prioriteiten. Welk type veiligheidsleider zal het meest succesvol zijn in een wereld na COVID-19? Hier zijn vijf essentiële gedragingen van veiligheidsleiders die uw organisatie kunnen helpen zo veilig en succesvol mogelijk terug te keren naar het werk. 

Duidelijke, eerlijke en frequente communicatie

Het klinkt misschien cliché, maar een pandemie is geen tijd voor leiders om te zwijgen. Of het nu gaat om nieuwe PBM-voorschriften of beleid voor thuiswerken, werknemers willen weten wat er van hen wordt verlangd, wat de risico’s zijn en vooral waarom hun werkgever hen vraagt bepaalde dingen te doen. Sommige wereldwijde organisaties zijn te reactief geweest in hun communicatie, met als gevolg dat werknemers via het plaatselijke nieuws moesten vernemen dat er gevallen van COVID-19 op hun werkplek waren bevestigd, in plaats van het van hun leiders te horen. Dit leidt vaak tot ongerustheid bij de werknemers, een gebrek aan vertrouwen en een verhoogd risico op ziekteverzuim, om nog maar te zwijgen van de negatieve pers. De veiligheidsleiders van vandaag moeten vaak, eerlijk en direct communiceren over veiligheidsthema’s. Teamleden zullen dit uiteindelijk altijd waarderen, en het zal vaak leiden tot een grotere betrokkenheid bij de veiligheid. 

Luisteren en empathie

Het spreekt vanzelf dat we in tijden als deze meer dan ooit behoefte hebben aan empathie. Maar geven de leidinggevenden en managers in uw bedrijf blijk van empathie als het om veiligheid gaat? Werknemers hebben momenteel veel rationele, goed gefundeerde zorgen over besmettingen op het werk. Tegelijkertijd zullen velen het een uitdaging vinden om hun werkgewoonten en routines aan te passen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften (bv. het dragen van maskers, sociale afstand bewaren, veelvuldig handen wassen). Zij moeten hun zorgen kunnen uiten en gehoord worden. Veiligheidsleiders, van de werkvloer tot de C-Suite, moeten uitblinken in actief luisteren, empathie tonen en het perspectief van hun teamleden trachten te begrijpen. Alleen dan zullen zij in staat zijn om bij het personeelsbestand een draagvlak voor nieuwe werkvereisten te creëren. 

Proactief risicobeheer

Het is gemakkelijk om terug te kijken en dan te zeggen hoe het beter had gekund, maar het zou oneerlijk zijn te verwachten dat organisaties volledig voorbereid zouden kunnen zijn op een van de grootste pandemieën in de moderne geschiedenis. Hoe doeltreffend zou het echter zijn om, gelet op wat wij nu weten, nulmaatregelen te nemen om voorbereid te zijn op toekomstige onverwachte gebeurtenissen? Recente gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt dat de veiligheidsleiders van morgen proactiever moeten zijn in hun risicobeheer. Dit is moeilijk, en het vereist een eerlijke en harde kijk op uw huidige organisatorische capaciteiten. In een werkomgeving na COVID-19 moeten leiders in staat zijn noodplannen te ontwikkelen, voorbereid te zijn op noodsituaties en te anticiperen op nieuwe soorten risico’s. Helaas ontbreekt het veel supervisors en managers vandaag de dag aan de ervaring, kennis en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om uit te blinken in dit moeilijke aspect van leiderschap op het gebied van veiligheid en dus is het belangrijk om dit mee te nemen in de aandachtsgebieden voor leiderschapsontwikkeling.

Uw teamleden en hun veiligheidsgerelateerde eigenschappen kennen 

De toekomstige staat van het werk zal vereisen dat veiligheidsleiders hun teamleden op een dieper niveau kennen en hun verschillen begrijpen. Werknemers moeten nu omgaan met en zich aanpassen aan gevaren en omstandigheden die zij nooit eerder zijn tegengekomen, terwijl zij zich moeten houden aan nieuw veiligheidsbeleid. Niet iedereen zal op dezelfde manier reageren; interpersoonlijke verschillen in eigenschappen en houdingen kunnen bijdragen tot aanzienlijke variabiliteit in gedrag. Waar de ene werknemer het dragen van een masker en handschoenen interpreteert als een strikte, onbuigzame regel, zal de andere het zien als een richtlijn die hij/zij kan omzeilen zodra het te ongemakkelijk wordt. Het gaat er niet om of het beleid noodzakelijk of verstandig is, maar eerder dat leiders een ziektepreventiebeleid doeltreffender kunnen uitvoeren als zij het unieke perspectief van elk individu begrijpen. Leiders kunnen dit echter alleen bereiken door tijd en moeite te investeren in het leren kennen van hun teamleden.

Aanpassingsvermogen en wendbaarheid op het vlak van leren

Zoals eerder besproken, heeft de pandemie de werkplek met ongekende snelheid tot vele veranderingen gedwongen. Leiders moesten zich snel aanpassen en zich nieuwe communicatiesoftware en -technologie eigen maken, COVID-19-veiligheidsprocedures implementeren, leren thuiswerken en leiding geven aan werknemers die op afstand werkten, en dat alles terwijl ze probeerden veilig en efficiënt te werken. Dit alles vereist een hoog niveau van aanpassingsvermogen en wendbaarheid op het vlak van leren, die beide succes voorspellen in leidinggevende functies op hoger niveau. Leiders met aanpassingsvermogen kunnen gemakkelijker gedijen in tijden van verandering, terwijl leiders die wendbaar zijn op het vlak van leren beter in staat zijn te leren van ervaringen en die lessen vervolgens toe te passen op toekomstige situaties. Nu COVID-19 tot ver in 2021 kan blijven bestaan en er in de toekomst wereldwijd ongunstige gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, zullen leiders zich moeten aanpassen en effectief moeten leren om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.  

Wat kan een organisatie doen om deze competenties en vaardigheden bij haar veiligheidsleiders te verbeteren? Hieronder staan drie eenvoudige manieren waarmee u kunt beginnen.  

  • Ontwikkel een strategie en een stappenplan om daar te komen. Identificeer hoe uw organisatie veiligheidsleiderschap definieert en hoe dit overeenstemt met bestaande waarden en doelstellingen, en ontwikkel vervolgens een stappenplan met concrete stappen om een sterke pijplijn van toekomstige veiligheidsleiders op te bouwen. Onderzoek het onderwerp, vraag anderen om input en nodig belanghebbenden uit om aan tafel te komen zitten in dit proces.  
  • Selectie en promotie. Kent u het huidige proces van uw organisatie voor het identificeren van supervisors, managers, VGM-personeel en anderen die veiligheidsleiders zullen worden? Welke instrumenten of processen gebruiken zij om leiders aan te nemen of te bevorderen? Vraag of er gegevensgestuurd bewijsmateriaal is dat het gebruik van het huidige selectie- en promotieproces ondersteunt en de wijze waarop het veiligheid integreert.  
  • Leren en ontwikkeling. Biedt uw werkgever momenteel een leiderschapstraining met een duidelijk veiligheidscomponent? Veel organisaties hebben dit niet, en zelfs als ze het hebben, is het vaak alleen gericht op het technische en VGM-aspect. Technische deskundigheid is echter niet voldoende. Leiders op het gebied van veiligheid moeten ook beschikken over zachte vaardigheden en competenties om op duurzame wijze leiding te kunnen geven op het gebied van veiligheid.

 

Deze lijst is niet uitputtend bedoeld, maar biedt wel veel van de belangrijkste bouwstenen voor succes in toekomstige leiderschapsfuncties op het gebied van veiligheid. Door te investeren in deze cruciale functies legt u een stevige basis om uw werkgever te helpen de stormen te doorstaan waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd en die in de toekomst zeker zullen komen.  

Leiding geven in de toekomstige wereld van werk

Aangezien de wereld van het werk blijft veranderen, worden de rol en de eigenschappen van leiders steeds opnieuw besproken en herzien.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en kansen die Covid-19 met zich meebrengt en die leiden tot de grootste mondiale leiderschapsuitdaging in decennia?

Download nu ons onderzoeksrapport en verken onze inzichten in vier cruciale leiderschapsthema’s:
 

  • De invloed van leiderschap op organisatorische prestaties
  • De impact van leiderschap op de werknemerservaring
  • Lessen die zijn getrokken uit het leiderschap in de pandemie
  • Toekomst van leiderschap – kritieke uitdagingen en antwoorden
Nu downloaden
Decoration