zoekopdracht

Is het ooit zo belangrijk geweest om toptalent te behouden?

Geschreven door Karen Triola, PHR, consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Vindt u het moeilijk om talent te behouden en aan u te binden? Is het moeilijk om sleutelposities in te vullen? Dreigt u institutionele kennis te verliezen?

Als u één van deze vragen met ja hebt beantwoord, bent u niet de enige. En is het, gezien de huidige marktomstandigheden, ooit zo belangrijk geweest om toptalent te behouden als nu? Werknemers behouden en aan zich binden is voor de meeste organisaties een topprioriteit. Werk wordt gedaan door mensen, en sterk geëngageerde werknemers leiden tot een hoger moreel, minder verloop, hogere productiviteit en betere bedrijfsresultaten.

De belangrijkste uitdaging voor HR-professionals is het ontwikkelen van de volgende generatie leiders. Zelfs in de enquête Trends in Executive Development van 2016 gaven respondenten aan dat de meest ontbrekende competentie bij de volgende generatie leiders het vermogen is om een visie te creëren en anderen daarbij te betrekken.

Het is nu meer dan ooit van belang prioriteit te geven aan loopbaanontwikkeling en het investeren in uw werknemers. Werknemers willen weten dat ze een toekomst hebben bij uw bedrijf. Als ze niet krijgen wat ze nodig hebben, gaan ze ergens anders zoeken. Neem de tijd om met uw werknemers te praten om hun doelen, interesses en verwachtingen te begrijpen. Over welk talent of welke vaardigheden beschikken zij die zij vandaag in hun werk niet genoeg gebruiken? Wat voor soort steun zou hen helpen hun werk beter te doen? Wat zijn hun loopbaanaspiraties op korte en lange termijn? Welke opleiding, vaardigheden en ontwikkeling zien zij als bevorderlijk voor hun loopbaanontwikkeling?

Het creëren van uitgebreide programma’s – in plaats van eenmalige leerevenementen – kan leiders helpen bij het betrekken van anderen en het opbouwen van vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Vier sleutels om u op weg te helpen bij het implementeren van een succesvol leiderschapsontwikkelingsprogramma zijn:

 1. Concentreer u op wat belangrijk is
 2. Investeer tijd voor ontwikkeling
 3. Bied mogelijkheden om het leren te delen met gelijken
 4. Laat het leren beklijven

Concentreer u op wat belangrijk is

Begin met te weten hoe succes eruitziet in uw huidige functie en in uw toekomstige functie in de organisatie. Bepaal vervolgens wat de leiding nodig heeft om de toekomstige bedrijfsdoelstellingen en organisatiestrategie te ondersteunen. Zodra u die behoeften hebt verzameld, definieert u competenties voor succesvol leiderschap en gebruikt u assessments om waarde toe te voegen bij het bouwen van prestatiemodellen voor leiderschap. Dit zal mensen in staat stellen hun zelfbewustzijn te vergroten door inzicht te krijgen in de sterke punten die zij inbrengen en de mogelijkheden voor ontwikkeling. Op dat moment kunt u 1 op 1 met uw werknemers werken om doelstellingen voor leiderschapsontwikkeling te creëren die als routekaart dienen voor een persoonlijke ontwikkelingsreis.

Investeer tijd voor ontwikkeling

We hebben het allemaal druk. Het is veel te gemakkelijk om het verlanglijstje van to-dos af te schuiven terwijl we ons bezighouden met de dagelijkse eisen van ons werk. De truc is om ontwikkeling in de ‘noodzaak’-kolom te plaatsen, zodat het – en als gevolg daarvan uw werknemers – de nodige tijd en aandacht krijgt. Enkele ideeën om samen met uw team een ontwikkelingsstrategie uit te stippelen:

 • Bied werknemers meerdere manieren om te leren door gebruik te maken van e-learning met tools en bronnen, samen met virtuele webinars onder leiding van een instructeur. Denk eraan dat niet iedereen in hetzelfde tempo of op dezelfde manier leert.
 • Creëer programma’s die een geïntegreerde leerervaring bieden, een ervaring die werknemers als individuen waardeert en collega’s samenbrengt.
 • Stel aan het begin van het programma duidelijke verwachtingen op over de doelstellingen, de voordelen, de verwachte tijdsbesteding en de steun die de organisatie zal bieden bij hun ontwikkeling.
 • Stel hen in staat om hun volledige potentieel te ontdekken en breng hen in situaties die hun zelfvertrouwen zullen versterken. Dit vereist dat managers een stapje terug doen, observeren en feedback geven.

Bied mogelijkheden om het leren te delen met gelijken

Omdat we het meest effectief leren door na te denken over onze ervaringen, is een sleutel tot een succesvol programma de mogelijkheid om die ervaringen te delen en de geleerde concepten te versterken. Om ons gedrag te veranderen, is tijd nodig. Werknemers hebben tijd nodig om nieuw gedrag te oefenen en toe te passen in een werksituatie – zoals geduldig zijn en vragen stellen aan teamleden – om te begrijpen wat hen motiveert zodat ze effectiever kunnen delegeren en de juiste mate van ondersteuning kunnen bieden.

Een platform dat kan worden gebruikt om dit te bereiken, is door middel van de bovengenoemde virtuele webinars onder leiding van een instructeur, waar werknemers de mogelijkheid hebben om te praten over die “echte werksituaties” en de resultaten. Zij kunnen ook vertellen wat hun persoonlijke uitdagingen zijn met betrekking tot hun eigen ontwikkelingsdoelstellingen. Deze “rondetafelgesprekken” of “leercirkels” leiden tot een gevoel dat ze niet alleen zijn. Het verhoogt de betrokkenheid van de hele cohort, terwijl het hun vermogen om problemen op te lossen, relaties op te bouwen, te innoveren en vertrouwen op te bouwen, vergroot.

Laat het leren beklijven

Het is een uitdaging om ons gedrag te veranderen. Als onderdeel van een alomvattend programma moet de werknemers worden gevraagd zich te concentreren op manieren om gedragsveranderingen vol te houden. Moedig hen aan input en feedback van hun manager te verkrijgen over de geboekte vooruitgang en de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor de toekomst. Ga na wat de impact is geweest voor hen, hun team en de organisatie, en welke extra steun of middelen nuttig zullen zijn voor hun blijvende succes.

Beschik over specifieke strategieën om te zorgen dat het leren beklijft, zoals het aanwijzen van een betrouwbare gesprekspartner bij wie ze terecht kunnen als ze op blokkades stuiten, een klankbord nodig hebben of hun veronderstellingen in twijfel trekken. Er wordt gezegd: “Als we onderwijzen, leren we”, dus deze aanpak kan helpen om het leerproces te integreren. Ook anderen hebben er baat bij, omdat ze nieuwe denkwijzen aanleren en het bedrijf helpen om zowel huidige als toekomstige leiders aan te trekken, te behouden en aan zich te binden.

Pluk de vruchten van de ontwikkeling van uw werknemers

De tijd om in uw personeel te investeren is nu gekomen. Uw werknemers zijn uw grootste troeven en zij zorgen ervoor dat uw bedrijf blijft draaien. Als u hen beter uitrust om hun werk te doen, zullen ze eerder blijven, zullen ze zich gewaardeerd voelen en zal uw organisatie een pad voor de toekomst hebben uitgestippeld. In de huidige arbeidsmarkt, waar het steeds moeilijker wordt kandidaten te vinden, kunnen deze resultaten niet genoeg worden benadrukt. Om mijn eerder gestelde vraag te beantwoorden: nee, het is nog nooit zo belangrijk geweest om toptalent te behouden, dus pak nu uw pen en zet “begin met de ontwikkeling van werknemers” op de checklist van vandaag.

Gecombineerde leerpraktijken met hoge impact

Implementeer toekomstbestendige processen om uw mensen te helpen gedijen.

Nu onze bedrijven zich herstellen en we gewend raken aan de hybride wereld van werk, is het belangrijker dan ooit om opnieuw na te denken over hoe we onze werknemers ontwikkelen in deze uiterst concurrerende arbeidsmarkt. Het doel van dit alles is de retentie verhogen, de productiviteit en betrokkenheid versterken en de bedrijfsresultaten verbeteren.

In deze gids krijgt u inzicht in:
 

 • Waarom praktijken voor de ontwikkeling van werknemers moeten veranderen
 • Hoe u effectieve, op bewijs gebaseerde leerprogramma’s kunt ontwerpen
 • Hoe u de ontwikkeling van uw werknemers kunt verduurzamen
 • Zeven tips om uw leeroplossingen te optimaliseren
Nu downloaden
a guide to high-impact blended learning practices cta advice guide cover
Decoration