zoekopdracht

Hoe omgaan met de nieuwe realiteit van werk

Geschreven door Dan Hughes, Director of International R&D
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Hoewel de impact van de pandemie in elk land nog steeds op een andere manier wordt gevoeld, beginnen we nu licht te zien aan het eind van de tunnel dankzij de uitbreiding van de vaccinatieprogramma’s. Onze wereld veranderde al snel, maar de ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden zullen waarschijnlijk een aantal langetermijngevolgen hebben als we vooruitblikken naar de komende vijf jaar. Deze gevolgen zullen ongetwijfeld deels positief zijn, maar betekenen ook dat mensen zullen moeten nadenken, zich moeten aanpassen en moeten leren welke belangrijkste gedragingen en welke criteria voor succes het belangrijkst zullen worden in deze nieuwe realiteit van werk.

We kunnen dit bekijken vanuit drie invalshoeken, waarbij we ingaan op de voornaamste aspecten van prestaties op het werk die een belangrijke rol spelen in het succes van individuen en organisaties:

 • Verbinden – hoe kunnen we communiceren en samenwerken met mensen en hun steun krijgen.
 • Transformeren – hoe kunnen we verandering teweegbrengen, beslissingen nemen en anderen de weg wijzen.
 • Presteren – hoe kunnen we resultaten behalen, obstakels overwinnen en ons vlot aanpassen aan veranderingen.

Met deze invalshoeken in het achterhoofd, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarover mensen moeten nadenken en waaraan zij zich moeten aanpassen in een wereld van werken na de pandemie?

Verbinden

Na de ingrijpende verschuiving naar thuiswerken van vorig jaar gaan veel organisaties nu waarschijnlijk op permanente basis over op een vorm van flexibel hybride werken. Uit een recent onderzoek van Microsoft blijkt dat 73% van de werknemers wil vasthouden aan het flexibel thuiswerken. Toch gaf 67% van de respondenten aan dat ze vaker naar kantoor willen komen of meer willen samenwerken met collega’s dan nu het geval is. Hierdoor zullen er nieuwe uitdagingen ontstaan voor de manier waarop wij op menselijk niveau contact met anderen leggen en sociaal kapitaal opbouwen:

 • Als een deel van de werknemers fysiek aanwezig is op kantoor en anderen niet, hoe steun ik dan een inclusief klimaat en hoe betrek ik iedereen bij de thema’s die voor hen van belang zijn? Hoe zorg ik ervoor dat ik diverse standpunten en perspectieven omarm en hanteer?
 • Uit het onderzoek van Microsoft bleek ook dat mensen vooral veel contact hebben met hun directe collega’s bij het thuiswerken. De contacten met andere afdelingen en bredere netwerken zijn afgenomen. Hoe kunnen we dus bredere netwerken opbouwen en onderhouden in een hybride werkmodel?
 • Nu veel mensen waarschijnlijk op afstand zullen blijven werken, hoe kunnen we dan het best vertrouwen opbouwen en samenwerken met mensen die we nooit – of zeer zelden – persoonlijk hebben ontmoet?

Transformeren

We richten onze blik op een toekomst na de pandemie en bekijken de gevolgen voor de economie en de verschillende sectoren op langere termijn. Teams en organisaties zullen hun doelstellingen, strategie en koers moeten herzien en moeten beslissen hoe de bedrijfsmodellen moeten worden getransformeerd. Als we in deze complexe en onzekere wereld de juiste koers willen uitstippelen, lopen we tegen een aantal vragen aan:

 • Hoe kan ik efficiënt omgaan met de enorme hoeveelheden data en de complexiteit op veel werkterreinen? Hoe kan ik door alle informatie en gegevens heen prikken en bepalen wat echt belangrijk is? Hoe kan ik het grotere plaatje zien en de juiste keuzes maken?
 • Hoe kan ik, nu de context en de omstandigheden snel veranderen, ervoor zorgen dat ik op een flexibele manier werk, snel leer, creatief denk en nieuwe innovaties identificeer?
 • Voor leidinggevenden: hoe kan ik doelgericht leiding geven en een strategische richting uitstippelen die echt geschikt is voor deze nieuwe realiteit van werk en die mensen binnen de organisatie motiveert?

Presteren

Digitalisering, AI, robotica en andere nieuwe technologieën waren al een belangrijke verstorende factor op de werkplek, en uit onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling als gevolg van de pandemie nog sneller heeft plaatsgevonden. Nieuwe technologie biedt fantastische mogelijkheden om de productiviteit te verhogen, betere inzichten te verwerven en processen te optimaliseren. Voor werknemers biedt dit zowel kansen als uitdagingen:

 • Ook na de pandemie zullen de verstoringen aanhouden. Hoe kan ik een positieve instelling behouden ondanks de onzekerheid die dit met zich meebrengt, en me concentreren op het maximaliseren van de kansen die de verandering biedt?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik klaar ben voor nieuwe technologieën op mijn werkgebied, welke vaardigheden moet ik ontwikkelen en waar kan ik die opdoen? Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?
 • In de afgelopen 12 maanden heeft de pandemie het leven van veel mensen overhoop gehaald. Denk maar aan ontslagen, technische werkloosheid, gezondheidsproblemen, thuisonderwijs voor de kinderen, “Zoom-moeheid” en het vervagen van de grenzen tussen werk en privé. Werk zal blijvend wisselen van vorm, snel veranderen en verstorend blijven, dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik veerkrachtig blijf, voor mijn eigen welzijn zorg en effectief kan overeind krabbelen na de onvermijdelijke tegenslagen die zich zullen voordoen?

Vooruitkijken

In de komende maanden en jaren zal het van cruciaal belang zijn deze uitdagingen en vragen aan te pakken om te helpen bepalen welk belangrijkste gedragingen en welke mentaliteit de mensen nodig zullen hebben om in de toekomst succesvol te zijn. Organisaties die vooruitdenken en dit in hun strategieën voor de werving en ontwikkeling van talent inbouwen, zijn goed voorbereid op een succesvolle en bloeiende toekomst.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. PSI zet zich in om trends, beste praktijken en tips in kaart te brengen. Zo helpen we uw organisatie om zich voor te bereiden op deze ingrijpende veranderingen in deze nieuwe realiteit van werk.

Wijzigen van de succescriteria

Wat zal belangrijk zijn en waarom?

De arbeidswereld evolueert voortdurend: van de digitale ontwrichting van de vierde industriële revolutie en de seismische impact van de recente pandemie, tot de al lang verwachte aandacht voor het opbouwen van diverse en inclusieve organisaties.

Om met deze voortdurende ontwrichtingen en veranderingen om te gaan, zal uw personeel in staat moeten om zich aan te passen en op verschillende manieren te presteren om effectief te zijn, en moeten uw wervingsstrategieën op elkaar worden afgestemd.

In dit rapport krijgt u informatie over:
 

 • De zeven kerncompetenties die bij de beoordeling van meer dan 10.000 assessments de afgelopen tien jaar herhaaldelijk zijn genoemd als sleutel tot succes in uiteenlopende functies
 • De zeven competenties die de komende tien jaar cruciaal zullen zijn voor succes
 • Waarom deze competenties nodig zullen zijn voor toekomstig succes van de organisatie

 
Bent u klaar om te ontdekken welke competenties essentieel zijn om te overleven en te gedijen in de nieuwe realiteit van werk?

Nu downloaden
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration