zoekopdracht

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van “The Great Resignation”?

Geschreven door Monica Elcott, Principal Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Misschien heeft u de laatste tijd in de media horen praten over “The Great Resignation” Deze uitdrukking, die is bedacht door Anthony Klotz, universitair hoofddocent Management aan Texas A&M, verwijst naar het waargenomen verschijnsel dat werknemers vrijwillig hun baan opzeggen in een hoger tempo dan gebruikelijk is nu werknemers in een wereld na de pandemie weer aan het werk gaan. Volgens het Bureau of Labor Statistics bedroeg het gemiddelde ontslagpercentage in 2019 2,3%. In 2020 bedroeg het 2,1%, en in de maand april 2021 (de laatste volledige gegevensreeks die ten tijde van de publicatie beschikbaar was) bedroeg het ontslagpercentage 2,8%. Hoe neemt u proactief maatregelen om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van “The Great Resignation”? Het antwoord is waarschijnlijk geen geheim.

Wat is de drijvende kracht achter deze trend?

Er zijn een aantal factoren die waarschijnlijk aan dit verschijnsel ten grondslag liggen:

  • Voor velen creëerde de pandemie een klimaat van onzekerheid. Het natuurlijke instinct van veel werknemers is om in onzekere tijden veel waarde te hechten aan werkgelegenheid en baanzekerheid. Het risico om een baan te verlaten tijdens een pandemie is groter dan de kosten om in een situatie te blijven waarin zij ontevreden zijn. Naarmate de pandemie afneemt en de beperkingen worden opgeheven, verschuift de risico-batenverhouding en zullen werknemers zich eerder geneigd voelen hun baan op te zeggen.
  • Talrijke organisaties hebben tijdens de pandemie werknemers ontslagen en met verlof gestuurd wanneer dat nodig was om de kosten te drukken. De werknemers die zijn achtergebleven om het werk over te nemen, werken langer en krijgen een burn-out.
  • De verschuiving naar thuiswerken werd tijdens de pandemie door veel werknemers voor het eerst ervaren. De tijdwinst door het gebrek aan woon-werkverkeer, het betere evenwicht tussen werk en privéleven, de grotere autonomie en de aanpassing aan de nieuwe technologie als middel om in contact te blijven met collega’s hebben ervoor gezorgd dat miljoenen Amerikanen deze nieuwe manier van werken aantrekkelijk zijn gaan vinden.
  • In het algemeen dwong de pandemie de leden van de samenleving ertoe om het wat rustiger aan te doen en opnieuw te evalueren wat in hun leven het belangrijkst is. Er wordt meer nadruk gelegd op welzijn en geestelijke gezondheid, en werknemers maken loopbaankeuzes die hen helpen hun doelstellingen inzake levenstevredenheid te bereiken.

Hoe kunt u voorkomen dat dit in uw organisatie gebeurt?

Organisaties meten, evalueren en benadrukken al lang de betrokkenheid van werknemers als een HR-bedrijfsdoelstelling. “The Great Resignation” stelt werkgevers voor een uitdaging die misschien tijdelijk lijkt, maar de overkoepelende inspanningen om de betrokkenheid van de werknemers te verbeteren, mogen niet over het hoofd worden gezien.

  • Meet het huidige niveau van werknemersbetrokkenheid met een temperatuurcheck. Leiders moeten specifieke vragen stellen die inzicht kunnen geven in wat uw werknemers het belangrijkst vinden.
  • Bestrijd burn-out door hen een pauze te gunnen. Moedig het gebruik van betaald verlof aan, plan teamlunches, of plan een wekelijkse koffiepauze/happy hour. Werk ook samen met werknemers aan efficiëntie- en tijdbesparende strategieën op het werk.
  • Laat werknemers zien dat u in hen investeert. Ontwikkelingsassessments en andere initiatieven kunnen werknemers laten zien dat u hen en hun loopbaantraject waardeert.
  • Geef leidinggevenden en werknemers van bedrijfsonderdelen de kans ideeën aan te dragen om banen en teams zodanig te hervormen dat flexibele werkregelingen mogelijk worden waar dat zinvol is.

Toen de pandemie de wereld begon te overspoelen, namen bedrijven onmiddellijk alle nodige maatregelen om de gezondheid van hun werknemers en de toestand van hun bedrijf veilig te stellen. Wij moedigen u aan de volgende beslissingen te nemen met eenzelfde gevoel van urgentie en met dezelfde einddoelen, namelijk de bescherming van uw personeel. Deze beslissingen zullen uw organisatie in staat stellen te blijven gedijen in de nieuwe realiteit van werk en uiteindelijk voorkomen dat u het slachtoffer wordt van “The Great Resignation”.

Minder verloop begint met het werven en ontwikkelen van goede leiders

Hoewel velen denken dat ongewenst verloop moeilijk te verhelpen is, zijn er heel duidelijke manieren om te begrijpen hoe het uw organisatie beïnvloedt en wat er kan worden gedaan om het te verminderen.

Organisaties die dit probleem hebben “opgelost”, doen verschillende dingen anders dan hun tegenhangers – en ze draaien allemaal om effectief leiderschap.

Zoals we allemaal weten, zijn er veel redenen waarom werknemers vertrekken. En een deel van dit verloop zou eigenlijk moeten worden gecategoriseerd als “goed verloop” (bv. het wegwerken van slechte presteerders).

Uit ons onderzoek naar ongewenst verloop blijkt echter dat er een rode draad loopt door de redenen waarom mensen vertrekken, en die houdt rechtstreeks verband met hun relatie met hun manager en andere leiders binnen het bedrijf.

Nu downloaden
reducing turnover starts with hiring and developing leaders cta whitepaper cover
Decoration