zoekopdracht

Het aandrijven van organisatorische verandering: 5 tips voor leiders

Geschreven door Rose Keith, Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Verandering is een onontkoombaar deel van het leven, en ook organisatorische veranderingen zijn onvermijdelijk. Hoewel de meesten van ons beseffen dat dit waar is, betekent het niet dat het altijd gemakkelijk of comfortabel is. De meeste veranderingen binnen organisaties beginnen op het niveau van het leiderschap en komen als gevolg van iets dat de moeite waard wordt geacht om te verwezenlijken.

Maar hoe kan leiderschap verandering effectief aansturen?

 1. Communiceren, Communiceren, Communiceren.
  Wanneer leiders een verandering doorvoeren, moeten zij de verantwoordelijkheid op zich nemen om deze vroeg en vaak aan de organisatie te communiceren. Hoe groter de verandering, hoe strategischer het communicatieplan moet zijn. Wie moet wat weten, en wanneer? Timing is ook belangrijk. Te vroeg en breed communiceren kan werknemers te veel tijd geven om zich zorgen te maken, en wachten tot het laatste moment kan mensen overrompelen.
 2. Kies veranderingskampioenen.
  Het is belangrijk dat de verandering wordt gesteund door mensen op alle niveaus van de organisatie, en niet alleen door degenen aan de top. Ook al komt de richtlijn voor verandering meestal van de leiding, mensen zullen zich veel eerder achter een nieuw initiatief scharen als anderen met wie ze werken dat ook doen. Daarom is het van cruciaal belang dat er op alle niveaus voorvechters zijn die bij het veranderingsproces betrokken zijn. Organiseer bijeenkomsten van focusgroepen om feedback te krijgen over wat moeilijk kan zijn aan de verandering en neem deze feedback serieus. In deze blogpost bespreekt onze CEO hoe hij focusgroepen heeft uitgerold voor communicatie en empowerment van werknemers. 
 3. Anticipeer op valkuilen.
  Elke verandering zal gepaard gaan met een aanpassingsperiode. Er zullen waarschijnlijk ook negatieve aspecten zijn. Het is belangrijk om van tevoren na te denken over deze mogelijke valkuilen en ideeën te bedenken om deze te bestrijden. Als u deze stap overslaat, kunt u onvoorbereid aan het initiatief beginnen. Het is onmogelijk te voorspellen wat er allemaal mis kan gaan, maar als u hier van tevoren goed over nadenkt, bespaart u zich later een hoop ellende.
 4. Vier successen.
  Als een verandering eenmaal is doorgevoerd, vier dan het succes ervan op een manier die de positieve punten laat zien. Vooral als de verandering om welke reden dan ook pijnlijk is geweest, zult u de aandacht willen vestigen op de voordelen die zij heeft opgeleverd. Dit kan betekenen dat u creatief moet zijn in de manier waarop u aspecten van de verandering beschrijft.
 5. Sta open voor het veranderen van uw verandering.
  Elk nieuw idee is slechts een idee totdat het in de echte wereld wordt geïmplementeerd. Leiders moeten flexibel zijn en bereid zich waar nodig aan te passen. Begin, indien mogelijk, met een klein segment van uw organisatie als proefproject voordat u het uitrolt naar de organisatie als geheel. Kijk wat werkt en wat niet, en pas aan indien nodig.

In de onsterfelijke woorden van Winston Churchill: “Verbeteren is veranderen; perfect zijn is vaak veranderen”. Verandering kan pijnlijk zijn, maar als het al gebeurt, is er waarschijnlijk een goede reden voor. Leiders kunnen krachtige change agents zijn als zij al deze tips in gedachten houden.

Bouwen aan veerkrachtige organisaties

Als gevolg van zowel de vierde industriële revolutie als de recente pandemie zijn veranderingen nu constant en meedogenloos.

Ondanks de enorme mogelijkheden die verandering biedt, nemen zaken als verhoogde stress, burn-out en verminderd welzijn toe – wat het onmiskenbare belang van organisatorische veerkracht onderstreept.

Om nu te overleven en te gedijen, is het van essentieel belang dat leiders hun veerkracht opbouwen om goed te kunnen reageren op veranderingen en te herstellen van tegenslagen. Als zij dit leren, hebben zij een directe invloed op de veerkracht van hun teams, aangezien het meest kritieke ingrediënt voor een veerkrachtige organisatie haar veerkrachtige mensen zijn.

Het is aangetoond dat zeer veerkrachtige werknemers 43% productiever zijn, 47% meer betrokken zijn bij het werk, en twee keer zoveel kans hebben om bij hun huidige organisatie te blijven.

Download nu onze whitepaper om erachter te komen:
 

 • Wat is veerkracht?
 • Wat is de impact van veerkracht op organisaties?
 • De acht belangrijkste strategieën voor de ontwikkeling van veerkracht
 • Hoe individuele veerkracht te verbinden met organisatorische veerkracht
Nu downloaden
building resilient organizations cta whitepaper cover
Decoration