zoekopdracht

Gedijen bij tegenspoed, deel 4: leren van tegenspoed

Geschreven door Dr. Jo Maddocks, Chief Psychologist
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

In deze serie van vier blogs heb ik de vier stadia geschetst van hoe we reageren, ons aanpassen en herstellen van tegenspoed. De vierde en laatste fase in het proces heet Gedijen – hoe we leren, groeien en veerkrachtiger worden na tegenspoed. Deze fase wordt geassocieerd met gevoelens als hoop, optimisme en zelfvertrouwen. Deze gevoelens leiden tot gedragingen die ons helpen na te denken over onze ervaringen, na te denken over de toekomst, en daardoor sterker te worden. Het is belangrijk te onthouden dat het proces van gedijen cyclisch is; alleen door van het verleden te leren, worden we in de toekomst veerkrachtiger.

Gedijen

Het overwinnen van tegenslagen helpt ons vaak te waarderen wat wij als vanzelfsprekend beschouwen – onze gezondheid, familie, vriendschappen, werk, en deel uitmaken van een samenleving waarin in onze primaire fysieke behoeften aan voedsel, onderdak, water en gezondheidszorg grotendeels wordt voorzien. Voor veel mensen heeft de pandemie een bedreiging gevormd voor veel van onze menselijke basisbehoeften. Zoals een plant behoefte heeft aan zonlicht, water en voeding, zo hebben ook mensen emotionele behoeften. Sociaal isolement, slechte gezondheid, financiële problemen, onzekere banen en bezorgdheid om familieleden benadrukken allemaal gevoelens van kwetsbaarheid. 

De pandemie heeft aan het licht gebracht hoe kwetsbaar wij als generatie zijn. Iets waar we tot nu toe, in rijkere landen althans, grotendeels tegen beschermd zijn geweest. Consumentisme, materialisme en westerse waarden kunnen een afleiding zijn van de realiteit van onze precaire positie op de planeet. Mondiale rampen zijn zeldzaam, maar zij kunnen een verandering in de samenleving en het collectieve denken teweegbrengen. Gezien de wereldwijde bezorgdheid over het klimaat is dit misschien een goed moment om na te denken over hoe wij onszelf en onze toekomst zien op de planeet die wij bewonen. 

Individueel is het een gelegenheid om na te denken en te leren van onze persoonlijke ervaring. Mensen zijn zeer goed in het zich aanpassen aan crises, maar wij zijn ook zeer goed in het achter ons laten van onaangename realiteiten. Nog maar een paar weken geleden werden we allemaal in beslag genomen door andere dramatische gebeurtenissen, zoals overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, branden in Australië, handelsoorlogen tussen de VS en China, spanningen in Iran en Noord-Korea, migratie in heel Europa, en laten we vooral de Brexit niet vergeten! Maar tenzij deze gebeurtenissen ons persoonlijk hebben getroffen, is het onwaarschijnlijk dat velen van ons de tijd hebben genomen om erover na te denken. De echte uitdaging bij het leren van tegenspoed is hoe we kunnen vertragen en nadenken voordat onze aandacht wordt getrokken door het volgende nieuwswaardige drama. Hieronder volgen een paar suggesties: 

 • Leren van eerdere ervaringen: Het is verleidelijk om bij reflectie over gebeurtenissen in het verleden zelfkritisch te zijn, te focussen op fouten, en te denken aan wat we “hadden moeten” doen. Maar al te vaak beschouwen we onze sterke punten als vanzelfsprekend en erkennen we niet wat we hebben geleerd en bereikt. We mogen aannemen dat wat wij gemakkelijk vinden, iedereen gemakkelijk vindt. Maar dat is niet zo, mensen zijn verschillend. Denk terug aan andere uitdagingen die u in uw leven hebt overwonnen (slechte gezondheid, moeilijke relaties, rouw, werkloosheid). Denk na over een van deze gebeurtenissen: 
  • Hoe reageerde u aanvankelijk op de crisis? Was u kalm, overstuur, boos, of opgelucht? 
  • Hoe hebt u geleerd zich aan te passen en met deze crisis om te gaan? Misschien vond u steun bij anderen, veranderde u uw verwachtingen, of paste u uw gedrag aan. 
  • Welke persoonlijke sterke punten hebben u door de crisis geholpen? Hebt u innerlijke niveaus van veerkracht, sterkere vastberadenheid of grotere flexibiliteit ontdekt? 
  • Wat hebt u van de ervaring geleerd? Hoe heeft de crisis u sterker gemaakt? Misschien bent u meer in uzelf gaan geloven, heeft u uw zelfvertrouwen verbeterd, of nieuwe vaardigheden geleerd om met tegenspoed om te gaan.
 • Uw sterke punten erkennen: Het is belangrijk te erkennen dat de mens, zoals alle levende wezens, over de aangeboren hulpbronnen en innerlijke krachten beschikt die nodig zijn om met de tegenslagen van het leven om te gaan. Een boom heeft schors voor bescherming, wortels om water te onttrekken, en bladeren om zonlicht te absorberen. Mensen hebben taal om te communiceren, empathie om zich met anderen te verbinden, intelligentie om problemen op te lossen, bewustzijn om keuzes te maken, verbeeldingskracht om de toekomst te scheppen en zelfinzicht om van het verleden te leren. De truc is te leren hoe we onze innerlijke bronnen kunnen inzetten. Dit komt door het ontwikkelen van wijsheid, die voortkomt uit reflectie en het leren van ervaringen uit het verleden.  
 • Uw leerproces integreren: Een stap terug doen en een breder perspectief nemen op onszelf, onze relaties en hoe we ons leven willen leiden, kan ongemakkelijk aanvoelen, maar het is van vitaal belang voor gezondheid en welzijn op de lange termijn. Hier zijn enkele bredere levensvragen om over na te denken: 
  • Wat is de toekomst die u voor uzelf wilt creëren? (voor uw werk, uw familie, en uw relaties) 
  • Wat moet u doen om deze toekomst te creëren? 
  • Als u blijft doen wat u nu doet, welke toekomst zult u dan voor uzelf creëren?  
  • Welke erfenis wilt u nalaten/hoe wilt u herinnerd worden?

In deze vier blogs heb ik de vier stadia van verandering en tegenspoed beschreven. Maak van de gelegenheid gebruik om na te denken over uw reactie op de pandemie en de lockdown in elk van deze fasen.

 • Overleven: Wat was uw eerste reactie? Hoe voelde, dacht en gedroeg u zich?
 • Aanpassen: Hoe hebt u zich aangepast en bent u met de veranderingen omgegaan? 
 • Herstellen: Hoe heeft u specifieke uitdagingen overwonnen?  
 • Gedijen: Wat heeft u van deze ervaringen geleerd?  

Wij kunnen onze omgeving misschien niet controleren, maar wij kunnen wel leren onszelf te beheersen en veerkrachtiger te worden in het omgaan met toekomstige tegenslagen in het leven. De natuur is hier een krachtig voorbeeld van en biedt een nuttige metafoor voor de vier stadia van de Thrive-cyclus. 

De herfst bereidt zich voor om de ontberingen van de winter te Overleven. 

De winter betekent Aanpassen aan de langdurige, maar tijdelijke, tegenslagen van het seizoen. 

De lente brengt hoop en Herstel van de verwoestingen van de winter. 

De zomer is een tijd om te Gedijen en te groeien; wanneer de natuur op haar sterkst is.

Leiding geven in de toekomstige wereld van werk

Aangezien de wereld van het werk blijft veranderen, worden de rol en de eigenschappen van leiders steeds opnieuw besproken en herzien.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en kansen die Covid-19 met zich meebrengt en die leiden tot de grootste mondiale leiderschapsuitdaging in decennia?

Download nu ons onderzoeksrapport en verken onze inzichten in vier cruciale leiderschapsthema’s:
 

 • De invloed van leiderschap op organisatorische prestaties
 • De impact van leiderschap op de werknemerservaring
 • Lessen die zijn getrokken uit het leiderschap in de pandemie
 • Toekomst van leiderschap – kritieke uitdagingen en antwoorden
Nu downloaden
Decoration