zoekopdracht

Gamification voor positieve organisatorische verandering – een casestudy

Geschreven door Kristin Delgado, Managing Research Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Gamification is een opkomende trend die wordt aangeprezen als aanjager van meetbare productiviteitsverbeteringen in allerlei bedrijfstakken. Als u nog niet van gamification hebt gehoord: het wordt gedefinieerd als de toepassing van spelmechanismen, -elementen en -kenmerken op niet-gamesituaties. In organisatorische context worden de “leuke” aspecten van een spel genomen en toegepast op bedrijfsprocessen. Het doel van gamification-programma’s op de werkplek is om de betrokkenheid van werknemers bij en hun inzet voor de organisatiedoelen te vergroten, wat op zijn beurt de productiviteit zal verhogen en het personeelsverloop zal verminderen.   

Hoe werkt het?

Gamification-systemen nemen typische werkzaamheden en presenteren deze in een spelachtige situatie. Het spel wordt mogelijk gemaakt door het definiëren van boeiende, tastbare doelstellingen die moeten worden nagestreefd en overtroffen. Verschillende prestaties stellen werknemers in staat beloningen te behalen die binnen het spelsysteem zijn gedefinieerd. Zo kunnen verkoopmedewerkers bijvoorbeeld badges krijgen voor het identificeren van een vereist aantal verkoopleads of medailles voor het overtreffen van verkoopdoelstellingen. Bovendien bieden deze systemen de werknemers de mogelijkheid om erkenning te krijgen onder hun collega’s, wat een gezonde concurrentie in de hand kan werken. Concurrentie tussen werknemers helpt niet alleen de productiviteit en de winstgevendheid te verhogen, maar bevordert ook sterkere sociale banden tussen werknemers. Sterke sociale banden tussen collega’s worden in verband gebracht met betere prestaties en minder kans op verloop.

Casestudy

In een recent onderzoek werkten we samen met een grote retailorganisatie die gamification-principes toepast in haar trainingsplatform. Werknemers wedijveren met elkaar door het voltooien van trainings- en leermodules. De trainingsinterface beloont werknemers met medailles en badges die worden verkregen door het bereiken en overtreffen van doelstellingen die verband houden met het voltooien van leermodules. Het platform had een hoge zichtbaarheid binnen de organisatie, aangezien alle werknemers werden aangemoedigd deel te nemen en de prestatieniveaus van hun collega’s konden waarnemen.

Als betrokkenheid bij gamification-systemen de productiviteit en betrokkenheid verhoogt, zouden we verwachten dat de individuen die meer betrokken zijn bij en succesvol zijn in het gamification-systeem, beter presteren op het werk en waarschijnlijker zullen blijven. Zo vergeleken we de werkprestaties en de retentiekansen van werknemers die een hoog, gemiddeld en laag succesniveau behaalden met het gamification-systeem.

Zoals verwacht, hadden werknemers die meer medailles en badges behaalden, twee keer zoveel kans om door hun supervisors als “top-presteerders” te worden beoordeeld. Deze mensen hadden ook meer dan driemaal meer kans om bij de organisatie te blijven. Het lijkt er dus op dat, althans in deze organisatie, het gamification-systeem gekoppeld is aan een aantal positieve organisatorische resultaten.

gamification voor positieve organisatorische resultaten

Als u wilt “gamificeren”, overweeg dan deze vier dingen

Geïnspireerd door deze resultaten? Voordat u gamification in uw organisatie introduceert, hebben wij een paar suggesties op basis van ons onderzoek:

  1. Bevat welomschreven doelstellingen en gedragingen die de organisatie wenst te bereiken en aan te moedigen. Een goede planning is belangrijk. Vergeet niet rekening te houden met de bedrijfscultuur bij het bepalen van wat effectieve motivatoren voor werknemers zullen zijn. 
  2. Neem activiteiten op die verband houden met taken die betekenis hebben voor uw werknemers. Werknemers belonen voor alledaagse, eenvoudige taken is misschien niet effectief. De organisatie in de eerder besproken illustratieve casestudy was succesvol in het verkrijgen van betrokkenheid omdat de taken gekoppeld waren aan een verrijkende leerervaring die bijdroeg tot de algemene loopbaanontwikkeling. Uiteindelijk gaat het er bij gamification om mensen te betrekken en hen te motiveren om doelstellingen te bereiken. Dat lukt niet met oninteressante elementen die de werknemers niet intrinsiek motiveren. 
  3. Zorg ervoor dat het programma een grote zichtbaarheid heeft en dat velen in de organisatie erbij betrokken zijn. Dit is van cruciaal belang voor de betrokkenheid en het succes van het gamification-programma.
  4. Verwacht wijzigingen in het systeem. Consequente monitoring zorgt ervoor dat gamification-programma’s in lijn blijven met de organisatiedoelen en strategische doelstellingen.

Als het goed wordt gedaan, kunnen organisaties gamification-principes gebruiken om het gedrag van hun werknemers te beïnvloeden, wat kan leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Kunstmatige intelligentie in talentmanagement

Het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) om de manier waarop we talent werven en ontwikkelen aanzienlijk te verbeteren, is ongelooflijk opwindend.

Maar laten we duidelijk zijn, de resultaten zijn tot nu toe niet altijd positief geweest.

In deze whitepaper geven we een evenwichtig en transparant overzicht van de voor- en nadelen van het gebruik van AI in talentmanagement – we belichten waar onze sector kan profiteren van het krachtige analytische potentieel van AI, en we geven gebieden aan waar AI-technieken met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd.

Nu downloaden
artificial intelligence in talent management cta whitepaper cover
Decoration