zoekopdracht

Een productiesimulatie met succes toevoegen aan uw wervingsproces

Geschreven door Connie Gentry, Consulting Associate
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Naarmate de selectiesystemen en de wervingsbehoeften van werkgevers blijven evolueren, worden instrumenten voorafgaand aan de indiensttreding, zoals realistische job previews en praktijkgerichte werksimulaties, steeds belangrijker. Dit is een trend die we vooral in de productiesector zien. Oefeningen of “productiesimulaties” stellen werkgevers in staat een concrete maatstaf te krijgen voor het vermogen van een kandidaat om hetzelfde soort taken uit te voeren als die welke hij of zij op de werkplek zou uitvoeren.

PSI Project Consultant, Eli Castruita, is betrokken geweest bij de ontwikkeling en het ontwerp van vele op maat gemaakte productiesimulaties. Hij weet uit eerste hand hoeveel planning, middelen en kosten er komen kijken bij het creëren van een effectieve productiesimulatie. Hieronder heeft Eli 5 essentiële stappen uiteengezet die werkgevers moeten overwegen wanneer zij erover nadenken een productiesimulatie aan hun wervingsproces toe te voegen.

1) Voer een grondige functieanalyse uit

Het is niet alleen voor het succes van een productiesimulatie, maar ook voor de juridische verdedigbaarheid van cruciaal belang dat een grondige functieanalyse wordt uitgevoerd voor de beoogde vacature.

 • Wat zijn de kennis, vaardigheden en bekwaamheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen?
 • Functieanalyses helpen om de misvattingen die managers soms hebben over wat echt belangrijk is voor de baan en wat niet, aan het licht te brengen en vaak te “ontkrachten”.
 • Omdat het uitwerken van de eigenlijke simulatie een aangepast ontwerpproces is, is het van essentieel belang duidelijk vast te stellen welke competenties worden gemeten.

2) Identificeer een interne kampioen in een vroeg stadium

Net als bij elk project of initiatief is het uiterst nuttig om een andere interne bron te hebben die de productiesimulatie helpt bevorderen.

 • Heeft u een invloedrijke interne kampioen die de werkvloer kan overtuigen?
 • Het bouwen van productiesimulaties kan duur zijn, dus het is van cruciaal belang dat er nog een interne voorvechter is die de ROI en de eindresultaten helpt promoten.
 • Er zullen zich onvermijdelijk “haperingen” voordoen als het project zich ontvouwt en uw voorvechter kan ook helpen om alles soepel te laten verlopen, de verwachtingen van de belangrijkste belanghebbenden te managen, en met u samen te werken om succes te verzekeren.

3) Bepaal de reikwijdte en omvang van het budget en de productiesimulatie

De belangrijkste vragen die iedereen zich stelt, zijn hoeveel de bouw van een productiesimulatie zal kosten en wat de reikwijdte en omvang van de ruimte zal zijn die nodig is om de simulatie mogelijk te maken.

 • De kosten voor het bouwen van een productiesimulatie lopen meestal in de zes cijfers.
 • Bij het bepalen van de specifieke behoeften is het belangrijk te bepalen hoeveel afzonderlijke stations er nodig zijn. Afhankelijk van het aantal kandidaten, kunt u bijvoorbeeld 9-12 stations willen hebben waar meerdere kandidaten tegelijk verwerkt en geëvalueerd kunnen worden. In dit geval kan uw bedrijf mogelijk mensen werven voor functies in de assemblage, productie en logistiek, en een kandidaat zou voor elk van die functies een station moeten doorlopen.
 • De kosten voor het huren van een gebouw of voor het gebruik van ruimte op het terrein van een bestaande faciliteit moeten ook worden onderzocht en in de begroting worden opgenomen. De locaties moeten een internetinstallatie bevatten en voldoen aan alle geldende bouw- en bestemmingsvoorschriften van het gebied.
 • Er moeten ook besprekingen worden gehouden over de scoring van de productiesimulatie om te bepalen of de gegevens van het ene ATS-systeem naar het andere moeten worden overgebracht, en over de eventuele kosten die daarmee vanuit technisch oogpunt gemoeid zijn.
 • Naast budgettering moeten een projectteam, een gedetailleerd projectplan en regelmatige wekelijkse gesprekken worden opgezet.

4) Maak een duidelijke omschrijving van functies en verantwoordelijkheden

In een goed gedefinieerd projectplan moet duidelijk worden aangegeven wie de leiding neemt en wie verantwoordelijk is voor specifieke functies en verantwoordelijkheden.

 • Wie is verantwoordelijk voor het bestellen van materialen? Moeten die worden aangeschaft of hebt u de materialen al ter plaatse?
 • Wie is verantwoordelijk voor de eigenlijke bouw en het testen van de apparatuur?
 • Ga na welke aspecten een groot aantal herhaalde bewegingen vereisen en welke gevolgen dat heeft voor de apparatuur.
 • Het interne onderhoud van de apparatuur moet in het projectplan en de begroting worden opgenomen.
 • Wie zal de productiesimulatie faciliteren? Zullen er interne middelen beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken of zult u dat deel van het proces moeten uitbesteden?

5) Voortdurende monitoring van slagingspercentages en controle op negatieve effecten

Nadat de productiesimulatie officieel van start is gegaan, moet er voortdurend toezicht zijn om de slagingspercentages te evalueren en ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen om de negatieve effecten te beperken.

 • Zijn de slagingspercentages zodanig dat de klant genoeg kandidaten heeft om vacatures in te vullen?
 • Lijkt het erop dat de puntentelling kan worden aangescherpt om meer individuen uit te filteren?
 • Welke rol speelt dit in het grote geheel van het selectieproces?
 • Zijn er indicatoren van negatieve effecten? Zo ja, wat kan er aan de puntentelling worden gedaan om deze te verminderen of te elimineren zonder het nut en de geldigheid van het proces aan te tasten?
 • Moeten er stappen in het proces worden gezet, instructies worden gegeven of zelfs veranderingen worden aangebracht aan een fysiek stuk apparatuur?

Er zijn veel gedetailleerde stappen en overwegingen die moeten worden doorlopen om een degelijke en juridisch verdedigbare productiesimulatie te maken, maar de waarde voor het algehele selectieproces kan een grote aanvulling zijn. Productiesimulaties bevorderen een hoge mate van gezichtsvaliditeit bij kandidaten die inzien dat zij echt worden geëvalueerd aan de hand van specifieke bewegingen, vaardigheden en bekwaamheden die zij elke dag op de werkplek zouden uitvoeren. Werkgevers kunnen dan gemakkelijk de personen uitfilteren die de voor de functie relevante vaardigheden niet kunnen uitvoeren.

Gids voor de moderne productiemedewerker

Voorbereiden op de volgende generatie productiemedewerkers

Naarmate een nieuwe generatie haar voorganger vervangt, zullen de werkplekken veranderen. Hoe moet uw organisatie zich voorbereiden om de millennials aan te trekken en te behouden voor banen in de productiesector?

In deze gids krijgt u informatie over:
 

 • Hoe u millennials kunt aantrekken en de vaardigheidskloof kunt dichten
 • De kunst van het managen van millennials in productiebanen onder de knie krijgen
 • Wat is het volgende? Een blik op Generatie Z
Nu downloaden
preparing for the next generation a guide to the modern manufacturing employee cta advice guide cover
Decoration