zoekopdracht

Een diverse en inclusieve werkplek creëren

Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

“Diversiteit is als uitgenodigd worden op het feest. Inclusie wordt gevraagd om mee te gaan dansen.”

– Verna Myers


Diversiteit en sociale rechtvaardigheid bereiken nieuwe niveaus in het maatschappelijk bewustzijn en beginnen zakelijke beslissingen aanzienlijk te beïnvloeden. Het zijn ook belangrijke factoren geworden in de manier waarop werknemers en kandidaten de aantrekkelijkheid van werkgevers beoordelen.

Het is geen nieuw inzicht meer dat bedrijven die de nadruk leggen op eerlijkheid en stappen ondernemen om de diversiteit te vergroten, meer kans maken om toptalent aan te trekken en te behouden. En onderzoek heeft aangetoond dat organisaties met een divers personeelsbestand positieve bedrijfsresultaten boeken, vooral die met diversiteit binnen hun managementteams.

Diversiteit en inclusie hebben een kwantificeerbare impact. Uit onderzoek blijkt dat de zakelijke voordelen van inclusie zijn:

  • 39% toename in klanttevredenheid
  • 22% stijging van de productiviteit
  • 27% meer winstgevendheid
  • 22% daling van het personeelsverloop

Organisaties met inclusieve leiders hebben 70% meer kans ​om in de afgelopen 12 maanden een nieuwe markt te hebben veroverd.

Onze aanpak

D&I-interventies kunnen pas echt doeltreffend zijn als de aandacht zowel op mensen als op processen is gericht. Alleen dan kunnen systematische vooroordelen en ongelijkheid uit alle talentprogramma’s, -praktijken, -beleidslijnen en -protocollen worden verwijderd. Onze aanpak om organisaties bij deze procesveranderingen te ondersteunen, berust op vijf kernprincipes:

Globaal perspectief

Nadenken over culturele nuances over de hele wereld.

Persoonlijk inzicht

Individuen voorzien van gepersonaliseerde informatie over hun onderliggende eigenschappen die leiden tot inclusief gedrag.

Geïntegreerde aanpak

Een holistische, geïntegreerde aanpak om een inclusieve cultuur op te bouwen, die begint bij de top van het bedrijf.

Rolmodel

Het gebruik van bondgenootschap als een kader voor inclusieve leiderschapsontwikkeling en gedragsmodellering in de hele organisatie om verandering te bewerkstelligen.

Verantwoordingsplicht

Het tonen van actiebereidheid door doelen te stellen en de vorderingen te meten.


Onze oplossingen

De concepten van diversiteit en inclusie hebben altijd aan de basis gelegen van alles wat we doen: streven naar gelijke kansen en het omarmen van verschillen zit in ons DNA als organisatiepsychologen. Dit betekent dat telkens wanneer we een assessment ontwerpen of gebruiken, of een talentproces ontwikkelen, diversiteit en eerlijkheid onze doelstellingen zijn. Voor u betekent dit dat u er absoluut op kunt vertrouwen dat u bij de werving en ontwikkeling van uw personeel D&I in het middelpunt van uw processen plaatst.

Aantrekkingskracht

Capture, onze innovatieve en zeer visuele assessment, evalueert hoe goed de waarden van kandidaten overeenkomen met de waarden van uw organisatie. Gespecialiseerde Diversity and Inclusion-waarden binnen Capture betekenen dat u zich kunt richten op een meer diverse sollicitantenpool.

Selectie

Gebruik ons unieke instrument, Perspectives, om het gedrag te meten dat ten grondslag ligt aan het vermogen van een individu om zich eerlijk, inclusief en respectvol te gedragen. Wij kunnen uw selectieprocessen ondersteunen met expertise in de analyse van negatieve effecten, training voor beoordelaars, en competentie-ontwerp.

Ontwikkeling voor iedereen

Onze baanbrekende ontwikkelingsprogramma’s op het vlak van diversiteit en inclusie zorgen voor blijvende gedragsverandering en kunnen op maat worden geleverd door coaching, workshops of webinars. Bovendien geeft het Perspectives-instrument u de taal om het vermogen van een individu om eerlijk te werken, te begrijpen en vast te stellen.

Ontwikkeling voor leiders

Of u nu diversiteit en inclusie net ontdekt of op dat vlak al grote stappen hebt gezet, onze oplossingen voor inclusieve leidinggevenden omvatten zowel individueel leren als breder leren binnen de organisatie met het 360-proces en coaching op maat.

Betere organisaties bouwen door inclusief leiderschap

Het onderwerp Diversiteit en Inclusie (D&I) is op dit moment een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties.

Organisaties die erin geslaagd zijn duurzame veranderingen op het gebied van D&I tot stand te brengen, hebben een sterke betrokkenheid en actie van hun leiderschap gehad.

In deze whitepaper komt u meer te weten over de rol die leiders spelen bij het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur die streeft naar het creëren van bondgenoten, of voorvechters van diversiteit, evenals de leiderschapscompetenties en -kenmerken die bijdragen aan inclusief gedrag en klimaat.

Nu downloaden
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration