zoekopdracht

De top 5 vaardigheden van effectieve leiders

Geschreven door Paul Glatzhofer, VP van Talent Solutions
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Dit artikel over de vaardigheden van effectieve leiders verscheen voor het eerst in 2015 en is bijgewerkt met nieuwe informatie over leiderschapsvaardigheden in april 2021. Abonneer u op onze blog voor meer informatie over de effectiviteit van leiderschap.

Succesvolle leiders. U vindt er artikelen, whitepapers, assessments en video’s gewijd aan wat een leider succesvol maakt. De eigenschappen van een succesvol leider zijn weliswaar lang bestudeerd, maar hebben de neiging te verschuiven en enigszins te veranderen, afhankelijk van de toestand van de beroepsbevolking. Sommige eigenschappen veranderen echter gewoon NIET. Empathie, bijvoorbeeld, zal altijd een belangrijke leiderschapsvaardigheid zijn. Snel kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen is ook iets wat vrijwel elke leider nodig heeft.

De eigenschappen van succesvolle leiders zijn niet in steen gehouwen, maar staan open voor interpretatie. Het trainen van leidinggevenden in uw personeelsbestand vereist een diepgaand inzicht in de eigenschappen, vaardigheden en bekwaamheden die uw organisatie nodig heeft. Hier zijn een paar plaatsen om te beginnen:

Wat zijn de eigenschappen van succesvolle leiders?

 • Empathie: Het vermogen om te luisteren, te begrijpen en zich daadwerkelijk in een ander te verplaatsen, is cruciaal voor duurzaam, gezond leiderschap. Door aandachtig te luisteren met het doel te leren en te begrijpen, kunnen leiders niet alleen nieuwe ideeën en methoden verwerven, maar kunnen zij ook de belangen, motivaties en zorgen van hun teamleden aan het licht brengen.
 • Assertiviteit: Het vermogen om uw wil te doen gelden in een grote groep mensen is belangrijk voor leiderschap. Hoewel dit niet bij iedereen van nature gaat, is het gelukkig een vaardigheid die kan worden aangeleerd.
 • Veerkracht: Goede leiders vermijden het verpersoonlijken van klachten en kritiek en gebruiken afwijzing als een bron om van te leren. In leiderschap is het van cruciaal belang te laten zien hoe u met crises of onverwachte valkuilen omgaat.
 • Ego-sterkte: De kwaliteit van de mensen in een personeelsbestand komt neer op de kwaliteit van het leiderschap. Leiders laten dingen gebeuren. Ze maken de mensen om hen heen beter. Onderdeel hiervan is de kracht van het ego om koers te houden en verder te gaan, zodat een slechte houding de prestaties niet belemmert. Niet alleen moeten leiders een sterke ego-sterkte cultiveren, maar zij moeten er ook voor zorgen dat hun werknemers dat ook doen.
 • Energie: Het vermogen om gedurende langere perioden een hoog activiteitenniveau aan te houden, is van cruciaal belang voor leiders. Helaas hebben bedrijfsaangelegenheden geen tijdschema, en grote leiders moeten in staat zijn hun mensen door een hoog activiteitenniveau op de werkplek te loodsen.

Een van de redenen waarom het zo’n populair onderwerp is, is dat leiders (nou ja, goede in ieder geval) hun vaardigheden voortdurend willen ontwikkelen om effectiever te zijn. Evenzo willen organisaties de geheime saus van effectief leiderschap als een manier om de winst te verhogen. Het is nu bijna een cliché voor een bedrijf om te zeggen dat het in zijn mensen moet investeren om succesvol te zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Voor mij betekent dit dat organisaties moeten investeren en inzicht moeten krijgen in twee belangrijke gebieden. Ten eerste moeten zij begrijpen welke soorten mensen succesvol zijn in hun omgeving en mensen selecteren die de juiste vaardigheden bezitten. Ten tweede moeten zij manieren vinden om de mensen en leiders te ontwikkelen die momenteel misschien niet over die vaardigheden beschikken.

Hoe investeert u in uw mensen om succesvol te zijn?

 • Herken en begrijp welke soorten mensen succesvol zijn in de werkomgeving.
 • Verbeter de selectieprocessen om de mensen met de juiste vaardigheden aan te nemen en te bevorderen.
 • Maak een kloofanalyse tussen het ideale profiel en de huidige werknemers die worstelen.
 • Ontwikkel de personen en leiders die momenteel misschien niet over de gewenste vaardigheden beschikken.

De afgelopen tien jaar heb ik met organisaties samengewerkt om deze twee belangrijke vragen te helpen beantwoorden. Ik heb een paar dingen geleerd in deze tijd. Hoewel er verschillen zijn van organisatie tot organisatie en van bedrijfstak tot bedrijfstak, zijn er enkele duidelijke en gemeenschappelijke thema’s die naar voren komen als het gaat om de effectiviteit van leiderschap.

De volgende vijf vaardigheden zijn in bijna elke leiderschapsdiscussie die ik heb gevoerd naar voren gekomen. Het is duidelijk dat als een leider deze dingen kan (en soms als hij/zij er maar drie echt goed kan), hij of zij effectief kan zijn.

Het vermogen om anderen te leiden en te beïnvloeden

Veel van het leiderschap hangt af van of u “de troepen kunt verzamelen”. Het vertrouwen hebben om een team te leiden en invloedrijk te zijn is een enorme troef. Als de leider anderen niet kan beïnvloeden om gemotiveerd te raken rond een gemeenschappelijk doel, zal hij of zij moeite hebben om effectief te zijn.

Hoe dit er uitziet: Een last-minute project komt binnen, en in plaats van te eisen dat iedereen blijft, kan een goede leider de hulp van haar teamleden inroepen zonder eisen of micro-management. In plaats daarvan stelt zij een plan op dat gebruikmaakt van de sterke punten van het team, rekening houdt met hun behoeften en tijdschema’s, en pakt het project samen met haar team aan.

Het vermogen tot interactie met collega’s, ondergeschikten en meerderen

Een sterke leider moet effectief zijn en omgaan met mensen van alle niveaus binnen de organisatie. We kennen allemaal de leiders die naar boven toe managen. Dit zijn de mensen die hun baas ervan kunnen overtuigen dat zij een geschenk van God zijn, maar zij kunnen hun directe ondergeschikten niet voor de gek houden. Doeltreffende leiders hebben het vermogen om te communiceren en samen te werken met mensen van alle niveaus.

Hoe dit er uitziet: Een manager die ervoor zorgt dat hij de tijd neemt om van elke persoon in het team te leren, erkent hoe dingen kunnen zijn veranderd of verschoven sinds hij die functie vervulde, en die de leider voorbereidt om in te vallen wanneer dat nodig is. Dit biedt zijn werknemers ook de kans om hun eigen spieren op het gebied van leiderschap te strekken.

Het vermogen om informatie te analyseren en beslissingen te nemen

Dit spreekt voor zich, maar deze lijst zou niet compleet zijn zonder vermelding van pure intelligentie. Leiders die in staat zijn informatie te analyseren en goede beslissingen te nemen, zijn doeltreffender dan hun tegenhangers. Dit kan echter eenvoudiger lijken dan het in werkelijkheid is. De leider moet niet alleen over de mentale kracht beschikken om informatie te interpreteren, maar hij of zij moet ook de persoonlijkheid en het vertrouwen hebben om te vertrouwen op de beslissingen die hij of zij neemt en deze ook uitvoeren.

Hoe dit er uitziet: De manager realiseert zich dat een directe werknemer moeite heeft om een nieuw concept te doorgronden en blijft wat langer om hem te helpen het in kaart te brengen, waarbij hij deze werknemer het proces laat zien, ook al duurt het langer. Deze leider geeft het hele team een voorbeeld van denken om “de punten te verbinden”, en ze weten dat er hulp is om een netelige kwestie op te lossen als en wanneer dat nodig is.

Het vermogen om uit te voeren en te leveren

Organisaties houden van leiders die dingen gewoon voor elkaar kunnen krijgen. Nadat een beslissing is genomen of een strategisch plan is vastgesteld, moet het worden uitgevoerd, anders zal de strategie mislukken. Leiders die de motivatie hebben om urgentie te creëren rond projecten en taken, hebben ook het vermogen om dingen gedaan te krijgen. Het hoeft ook niet ten koste te gaan van hun werknemers. Effectieve leiders kunnen dingen tijdig gedaan krijgen en ervoor zorgen dat hun werknemers het evenwicht tussen werk en privéleven vinden dat ze nodig hebben om energiek te blijven.

Hoe dit er uitziet: Een gehaaste werknemer heeft altijd moeite om haar taken af te maken. In plaats van haar aan te pakken, belegt haar manager een vergadering waarin de twee bespreken wat er in de weg zou kunnen staan. Problemen met tijdbeheer? Overbelast schema? De leider helpt de achterstallige taken af te krijgen (door ook het team in te schakelen) en pakt vervolgens het probleem bij de wortel aan, zodat het in de toekomst soepeler verloopt.

Het vermogen om zich aan veranderingen aan te passen en innovatief te zijn

Er is één ding dat organisaties weten, en dat is dat VERANDERING de enige constante is. Willen bedrijven concurrerend blijven, dan moeten ze wendbaar blijven en leiders hebben die innovatief zijn. Bovendien moeten doeltreffende leiders in staat zijn hun aanpak aan te passen aan de eisen van een steeds veranderende omgeving. Leiders en organisaties die weigeren zich aan te passen kunnen enige tijd effectief zijn, maar zij zullen onvermijdelijk afgezaagd raken in hun aanpak.

Hoe dit er uitziet: Een leider die elk kwartaal evaluaties maakt van mensen, processen en platforms om ervoor te zorgen dat alles nog steeds volgens de beste praktijken verloopt. Door open te staan voor verandering van alles wat niet werkt en de verandering zelf in goede banen te leiden, laat ze haar werknemers zien hoe ze zich gemakkelijk en snel kunnen aanpassen en verandering in hun dagelijks leven kunnen integreren.

Dat is het. Als een leider erin slaagt ten minste drie van deze eigenschappen te bezitten, is de kans groot dat hij of zij een effectief leider zal zijn. Als ze alle vijf deze eigenschappen hebben, dan zijn ze bijna gegarandeerd een goede leider. Gelukkig voor leiders overal ter wereld is het mogelijk om deze eigenschappen te ontwikkelen en de kansen te vergroten om een groot leider te worden.

Bent u op zoek naar slimme manieren om uw leiderschapsreserve op te bouwen? PSI biedt leiderschapsdiensten om u te helpen de toekomst van uw bedrijf te identificeren en te ontwikkelen. Van leiderschapsselectie en -ontwikkeling tot opvolgingsplanning, coaching en talentaudits: ons team van consultancy-experts heeft tientallen jaren ervaring om onze klanten op alle leiderschapsniveaus te helpen.

Grote leiders: wat doen zij anders?

We weten allemaal dat goede leiders van cruciaal belang zijn voor het succes van de meeste organisaties.

Minder duidelijk is echter welk gedrag grote leiders vertonen dat anderen niet vertonen. Wij hebben een onderzoeksprogramma opgezet om inzicht te krijgen in deze kwestie. Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij ons eigen assessmentproces voor leidinggevenden gebruikt om de huidige leiders te beoordelen. Daarna verzamelden we resultaatinformatie (bv. promoties, salarisverhogingen, gedrag) zodat we de correlaties konden zien tussen assessmentscores, taakresultaten, en het gedrag van de leider.

Download deze whitepaper om te ontdekken:
 

 • Hoe weten we wie de grote leiders zijn?
 • Wat doen grote leiders anders?
Nu downloaden
great leaders what they do cta whitepaper cover
Decoration