zoekopdracht

De evolutie van de Big 5

Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

In de wereld van persoonlijkheidsassessments zijn de Big 5 persoonlijkheidskenmerken het model geworden waarop veel vragenlijsten zijn gebaseerd. Dit model met vijf factoren omvat de volgende eigenschappen: openstaan voor ervaring, nauwgezetheid, extraversie, aanvaardbaarheid en neuroticisme. Het model, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn eerste aanzet kreeg, is algemeen aanvaard als het academische standaardmodel.

Beperkingen van het vijf factor-model

Hoewel de vijf factoren een breed conceptueel kader bieden om de vele onderliggende facetten binnen de persoonlijkheid van een individu te omvatten, zijn er ook enkele beperkingen aan dit model. Met name de gesplitste aspecten binnen elke factor leiden vaak tot gemiddelde scores die moeilijk te interpreteren zijn. Zo heeft één aspect binnen de nauwkeurigheidsfactor te maken met ‘detail’, en een ander met ‘gedrevenheid’. Dat betekent dat als iemand weinig gericht is op details, maar zeer gedreven is, zijn of haar score ergens in het midden van de factor zal liggen en dus niet veel inzicht zal bieden in zijn/haar werkstijl.

De Big 5 wordt Cubiks Factors

Om deze problemen aan te pakken en de Big 5 relevanter te maken voor de beoordeling van werkpersoonlijkheid, heeft Dr. Rainer Kurz van Cubiks onderzoek verricht dat voortbouwt op het baanbrekende werk van Professor Steven Woods van de Universiteit van Surrey. De conclusie van deze diepgaande studie was een aangepast model voor het huidige bedrijfsklimaat; Cubiks Factors. Het grote verschil is dat Cubiks Factors zes factoren omvat die zijn herzien en gecorreleerd om inzicht te genereren dat toepasbaar is op de hedendaagse werkplek.

Een introductie van Cubiks Factors

Cubiks Factors is een op validiteit gerichte aanpak; met een nieuwe factor, diepgaand inzicht van toegevoegde facetten en de nieuwste wetenschap voor een allround, op werk gebaseerde persoonlijkheidsassessment. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit nieuwe model.

Wijzigingen in de factoren weerspiegelen de hedendaagse eisen op het werk:

Nauwgezetheid is opgesplitst in ‘gedrevenheid’, waaronder het streven naar resultaten, passie en vastberadenheid vallen, en ‘betrouwbaarheid’, waaronder thema’s vallen als structuur, planning en kritische evaluatie.

  • ‘Neuroticisme’ wordt ‘aanpassingsvermogen’; weg van de mogelijke negatieve associaties ten aanzien van de beoordeling van emotionele stabiliteit. Het aanpassingsvermogen is gericht op het vermogen van een individu om kalm en optimistisch om te gaan met druk en verandering.
  • ‘Aanvaardbaarheid’ wordt ‘ondersteuningsvermogen’; met facetten die inspirerende, motiverende en naar harmonie zoekende thema’s bestrijken.
  • ‘Extraversie’ wordt ‘assertiviteit’; omvat doelgerichte, zelfverzekerde en overtuigende facetten.
  • ‘Openheid’ wordt ‘creativiteit’; inclusief conceptueel en innovatief denken naast een voorkeur voor verscheidenheid.

Het blijvende belang van competenties

Neem betere beslissingen over talent, nu en voor de toekomst.

De huidige arbeidswereld wordt gekenmerkt door voortdurende verandering, wat organisaties voor een grote uitdaging stelt bij het werven en beheren van hun belangrijkste hulpbron: hun mensen. Competenties bieden een eenvoudige, duidelijke en observeerbare manier om prestaties te meten en te bepalen hoe goed eruitziet binnen een bepaalde functie.
 

  • Hoe weet u welke competenties vandaag belangrijk zijn om u op te concentreren?
  • Hoe kunt u de sleutelcompetenties voor het personeelsbestand van morgen onder de aandacht brengen?
  • Wat is het nut? Zijn competenties nog relevant?

 
Begrijp hoe een goed functionerend, toekomstgericht competentiekader duidelijke, nauwkeurige inzichten kan verschaffen voor talentmeting – zowel voor de huidige wereld van werk, als voor de veranderende eisen van de toekomst.

Ontdek hoe competenties nog steeds cruciaal zijn voor uw wervingsstrategie – download de whitepaper nu.

Nu downloaden
Decoration