zoekopdracht

De cultuurchecklist: werkt u in een goede organisatiecultuur?

Geschreven door Greg Kedenburg, I/O-psycholoog
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Het woord “cultuur” wordt op de werkplek zo vaak gebruikt dat er talloze definities, interpretaties en stigma’s aan zijn verbonden. Sommigen zien het als een onnodige inspanning (“Een salaris moet genoeg zijn!”), anderen hebben er een verkeerd beeld van en proberen de cultuur van een ander bedrijf perfect te kopiëren, en weer anderen vinden het zo vaag en raadselachtig dat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen.

Organisatiecultuur, teruggebracht tot de meest elementaire onderdelen, verwijst naar de algemene interne sfeer die door een bedrijf wordt gecultiveerd, en wordt vaak gedreven door hun bedrijfsmissie en -waarden. Dit kan betrekking hebben op details zoals de manier waarop zij hun werknemers behandelen en waarop zij hun inspanningen voor ontwikkeling richten, en wordt vaak weerspiegeld in hun beleid en procedures. Omdat elke organisatie anders is en andere waarden en overtuigingen omarmt, zullen twee bedrijven maar zelden dezelfde cultuur delen. Aangezien elk bedrijf een andere cultuur heeft, kan het moeilijk zijn om te zeggen of het bedrijf waarvoor u werkt een goede cultuur heeft.

Hieronder vindt u een checklist die u zal helpen bepalen of uw bedrijf een goede cultuur heeft, of niet. 

□ Heeft u het gevoel dat u een stem heeft?

Over het algemeen geven bedrijven met een hooggewaardeerde cultuur hun werknemers, ongeacht rang of niveau, de kans om hun mening te geven. Of het nu gaat om feedback te krijgen op een nieuw beleid of hen in staat te stellen hun bezorgdheid over een bepaalde kwestie te uiten, door werknemers een platform te bieden waar ze hun zegje kunnen doen, krijgen ze meer controle en kunnen ze het bedrijfsbeleid effectief sturen.

□ Heeft u autonomie in uw positie?

Niet alle functies lenen zich voor onafhankelijkheid, maar de meeste functies in alle sectoren bieden ruimte voor een zekere mate van autonome besluitvorming. Wordt er binnen het bedrijf op vertrouwd dat u de juiste beslissing neemt als er vragen of problemen opduiken? Bedrijven die supervisors aanmoedigen om hun ondergeschikten in staat te stellen beslissingen te nemen in hun functie, zien een hoger moreel en een hogere productiviteit als een bijproduct van hun inzet voor een goede cultuur.

□ Is de bedrijfscommunicatie duidelijk en transparant?

Ondernemingen die een goede cultuur willen opbouwen, maken er een punt van om alle beslissingen op een gemakkelijk te begrijpen en zo transparant mogelijke manier bekend te maken. Dit toont aan dat zij genoeg om hun werknemers geven om hun beweegredenen en redeneringen achter een beslissing grondig uit te leggen en niet de mensen in het ongewisse te laten die het misschien niet “hoeven te weten”.

□ Worden u en uw collega’s gewaardeerd?

Sommige bedrijven gaan heel ver in hun waardering voor hun werknemers, zoals het gratis eten en ‘breng je hond mee naar het werk’-beleid van Google, maar een organisatie hoeft geen bergen geld uit te geven om hun werknemers te laten zien dat ze om hen geven. Bijkomende voordelen, zoals het aanbieden van flexibele werktijden of thuiswerken, personeelskortingen en zelfs eenvoudige zaken zoals een pizzafeestje, kunnen al genoeg zijn. De waarde zit niet noodzakelijkerwijs in wat het bedrijf aanbiedt, alleen al het feit dat ze iets aanbieden kan laten zien dat ze om u geven.

□ Wordt het beleid op uniforme wijze gehandhaafd?

Ondernemingen die besluiten of mandaten uitvaardigen en die vervolgens slechts selectief bekrachtigen, geven hun werknemers de boodschap dat zij niet allemaal gelijk zijn. Wanneer een persoon in een leidinggevende positie zich niet aan de regels houdt, zal een bedrijf dat zich inzet voor een goede cultuur ingrijpen om te laten zien dat een speciale behandeling niet is toegestaan; iedereen zit in hetzelfde schuitje en moet zich aan dezelfde richtlijnen houden.

□ Brengen leiders wat ze prediken ook echt in de praktijk?

In dezelfde geest zijn slechte organisatieculturen vaak gastheer voor hypocriet of onoprecht leiderschap. Als een persoon in een machtspositie zijn of haar ondergeschikten aanmoedigt of eist dat ze zich aan een bepaald proces of een bepaalde regel houden, zet hij/zij de toon voor de situatie wanneer hij/zij als rolmodel fungeert door dit zelf ook te doen, of het slechte voorbeeld geeft door zijn/haar eigen advies in de wind te slaan. Een goede cultuur bevordert gedrag dat lijkt op het eerste.

□ Worden leren en ontwikkeling aangemoedigd?

Bedrijven met een goede cultuur erkennen dat hun werknemers hun waardevolste bezit zijn, en besteden als zodanig middelen aan het bevorderen van mogelijkheden voor de ontwikkeling van dat bezit. Door werknemers aan te moedigen hun kennis en vaardigheden op werkgerelateerde gebieden uit te breiden, geven zij blijk van hun betrokkenheid bij en waardering voor de bijdragen van hun werknemers.

□ Is de organisatie flexibel?

Dit laatste punt is misschien wel het belangrijkste. Als een onderneming een besluit neemt of een nieuw beleid uitprobeert, moet zij voorbereid zijn op de resultaten van die actie. Niemand is perfect; de top van een organisatie vormt daarop geen uitzondering, en wanneer de besluitvormers van een bedrijf weigeren fouten te erkennen en alternatieve oplossingen te onderzoeken, schieten zij zichzelf alleen maar in de voet. Openstaan voor de mogelijkheid dat ze het mis hebben, getuigt van nederigheid wat u, als werknemer, kan helpen om zich in hen te verplaatsen. Flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden is wat de leiders in de sector in de voorhoede houdt; degenen die koppig en eigenwijs zijn, zijn gedoemd te wankelen en na verloop van tijd geleidelijk aan te verdwijnen.

Deze checklist bevat enkele van de meer voor de hand liggende manieren om te bepalen of het bedrijf waarvoor u werkt een goede cultuur onderhoudt. Het omvat niet alle mogelijke signalen, en het besef dat er verschillende manieren zijn om een hoog niveau van organisatiecultuur te bevorderen, betekent dat sommige methoden misschien niet op deze lijst staan. Neem de tijd om extra oplettend te zijn voor het beleid en de praktijken om u heen, misschien merkt u dat er mogelijkheden zijn om de cultuur te verbeteren en uw baan aangenamer te maken voor uzelf en anderen.

Werving voor culturele fit

Wat u moet weten om te beginnen

Organisaties maken steeds meer gebruik van het concept “culture fit” om succesvol kandidaten te werven en in dienst te nemen. Voor succesvolle wervingsbeslissingen kan het nog belangrijker zijn dat nieuwe werknemers waarden en overtuigingen hebben die aansluiten bij die van de bestaande organisatiecultuur, dan dat zij vaardigheden, kwalificaties en ervaring hebben.

Nu downloaden
hiring for cultural fit cta whitepaper cover
Decoration