zoekopdracht

De beste leiderschapskwaliteiten voor het leiden van teams op afstand

Geschreven door Alissa Parr, Ph.D., Senior Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd op 23 juni 2017 om in te gaan op de verschuiving naar thuiswerken die veel werkplekken de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Wij hopen echter dat deze informatie nuttig zal zijn, aangezien veel meer organisaties nu een beleid voor thuiswerken gaan opleggen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Door de technologische vooruitgang is het aantal werknemers dat op afstand werkt de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Denk aan het laatste teamproject waar u aan meedeed. Tien jaar geleden was de vraag misschien: “Werkt een van je teamgenoten op afstand of op een andere locatie dan jij?” Tegenwoordig is de vraag eerder: “Hoeveel van jouw teamgenoten werken op afstand of op een andere locatie?” En nu steeds meer mensen op afstand werken, is het belangrijk om na te gaan welke leiderschapskwaliteiten en -stijlen samenwerking en succes in virtuele teams bevorderen. Wij weten wat de succesfactoren zijn voor leiders. Het is vooral belangrijk om te bepalen of er specifieke kwaliteiten of vaardigheden zijn die opvallen bij het werken met medewerkers en teams op afstand.

In een recente studie stelden Hill en Bartol zich een soortgelijke vraag. De onderzoekers wilden bepalen hoe een versterkende leiderschapskwaliteit de teamprestaties beïnvloedde. Leiders die deze stijl vertonen, geven waarschijnlijk het goede voorbeeld, moedigen besluitvorming aan, en bieden passende en voldoende steun en middelen om het bereiken van doelen te vergemakkelijken. Leiders die hun medewerkers versterken, creëren een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen en uitdagende doelen te stellen.

De bevindingen – Versterking leidt tot hogere teamprestaties

Om deze relatie te begrijpen, rekruteerden de onderzoekers 194 werknemers die samen 29 virtuele teams vormden in een multinationale onderneming om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers ontdekten dat wanneer leiders een hoge mate van versterking vertoonden, teamleden meer samenwerkten en, als gevolg daarvan, hogere individuele en teamprestaties hadden. Door hun betere samenwerking konden de teamleden doeltreffender strategieën uitstippelen en hun doelstellingen bereiken. Bovendien was deze relatie nog sterker wanneer het team geografisch meer verspreid was. Dit betekent dat de leider een nog sterkere invloed had op de samenwerking wanneer de teams meer verspreid waren.

Wat zijn de praktische implicaties van dit onderzoek?

Ten eerste, als u weet dat een leider leiding zal geven aan een verspreide groep werknemers, zorg er dan voor dat u tijdens het wervingsproces nagaat of hij of zij de nodige versterking aan de dag legt. U kunt dit doen door middel van een leiderschapsassessment, een op gedrag gebaseerd interview, of een rollenspel. De beste strategie is om deze vaardigheid op meerdere manieren en meerdere keren tijdens het wervingsproces te meten.

Ten tweede kunnen organisaties hun huidige leiders opleidingsmogelijkheden bieden over hoe zij hun werknemers kunnen versterken. Laat een groep leiders casestudies doorlezen en bepalen wat de beste manier is om de situatie aan te pakken. Leid daarnaast een discussie over de beste manieren om veelvoorkomende problemen van werknemers op afstand aan te pakken. Een van de lessen van de training is om de leiders uitdagende opdrachten te geven om hun werknemers te versterken.

Hoewel we weten dat het versterken van werknemers belangrijk is voor alle leiders, weten we nu ook dat dit misschien wel de beste leiderschapskwaliteit is voor het leiden van een team op afstand. Geef werknemers een stem en steun… en het team zal samenwerken en presteren.

Hill, N. S., & Bartol, K. M. (2016). Empowering Leadership and Effective Collaboration in Geographically Dispersed Teams. Personnel Psychology, 69(1), 159-198.

Leiding geven aan teams op afstand: nieuwe trends en uitdagingen voor managers

Naar verwachting zal het thuiswerken blijven toenemen, zelfs nadat de recente pandemie is afgenomen.

Drie van de vier CEO’s die onlangs werden ondervraagd, gaven aan dat ze niet alle werknemers terug op locatie zullen brengen (Gartner, 2020). Door deze verschuiving zullen managers moeten begrijpen hoe ze zelf op afstand kunnen werken, en hoe ze leiding kunnen geven aan een team met minder structuur, minder mogelijkheden om te communiceren, en samen te werken op een manier die door technologie mogelijk wordt gemaakt.

Managers bevinden zich in een unieke positie om mensen te helpen zich de voordelen van thuiswerken te realiseren door hun leiderschapsstijl aan te passen om de mogelijke valkuilen te beperken.

Deze whitepaper gaat dieper in op hoe organisaties zich kunnen concentreren op de werving en het ontwikkelen van managers met de belangrijkste competenties waarvan bewezen is dat ze het meest nodig zijn voor succes bij het leiden van zeer efficiënte en productieve teams op afstand.
 

  • Wendbaarheid: hoe managers inspelen op veranderingen en mensen helpen zelfstandig uitdagingen aan te gaan
  • Prestaties: hoe managers hun werkmethoden aanpassen om actie te stimuleren en verantwoording af te leggen
  • Verbondenheid: hoe managers de fysieke afstand overbruggen die nodig is om anderen te coachen en een ondersteunend team op te bouwen
Nu downloaden
leading remote teams cta whitepaper cover
Decoration