zoekopdracht

Belangrijkste leiderschapsuitdagingen voor de komende vijf jaar

Geschreven door Poppy Boothroyd, Senior R&D Consultant

De toekomst van leiderschap gaat niet langer over het voorbereiden op digitale disruptie en transformatie, maar meer over het omarmen en aanpassen eraan. Wat zijn nu de grootste uitdagingen voor leiders in de komende vijf jaar?

In Talogy’s recente internationaal onderzoek naar leiderschap vroegen we medewerkers en leiders naar hun perspectieven op wat volgens hen de meest prominente leiderschapsuitdagingen in de toekomst zullen zijn. Aan de hand van een lijst van 14 potentiële uitdagingen – plus de mogelijkheid om hun eigen uitdagingen aan te geven – werden vijf kernthema’s naar voren gehaald:

Uitdaging nr. 1: talent aantrekken en behouden

Het aantrekken en behouden van talent kwam zowel voor leiders als werknemers als beste uit de bus, wat de veranderende werkomgeving na de pandemie weerspiegelt. Werken op afstand of hybride werken zal waarschijnlijk een vaste waarde worden en dit heeft het landschap verruimd van waar mensen kunnen werken. Met een roep om ‘hire to retire’ is er nu veel meer druk op leiders om werkomgevingen te creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien, een impact hebben en zich niet kunnen voorstellen ergens anders te werken. Waar aanwerving nodig is, moeten leiders proactief zijn of de duurzaamheid van hun bedrijfsfunctie in gevaar brengen.

Uitdaging #2: werknemers motiveren en engageren

Met nieuwe uitdagingen rond talentmanagement ligt er nu meer nadruk op leiders om hun teams ‘gemotiveerd en betrokken’ te houden. Werknemers willen dat hun mening wordt gehoord en dat daarnaar wordt gehandeld. Dit vereist dat leiders afzien van controle en meer openstaan voor de ideeën en perspectieven van wat hun werknemers – die in de frontlinie – kunnen inbrengen. Bovendien willen werknemers een duidelijke koers, met een visie en strategie die tot haalbare doelstellingen en succes leiden in plaats van hen op een mislukking te laten afstevenen.

Uitdaging #3: welzijn van werknemers

Leiders, organisaties en werknemers riepen tijdens de pandemie dat er behoefte was aan meer mensgericht leiderschap, en de toon wordt voortgezet met ‘het welzijn van werknemers’, dat wordt beschouwd als een van de top vijf toekomstige leiderschapsuitdagingen. Verantwoordelijk en meelevend leiderschap was belangrijk voor het onmiddellijke herstel na de pandemie, maar is aantoonbaar net zo belangrijk voor de voortdurende ontwikkeling en praktijk van leiderschap. Werknemers verwachten steeds meer van hun organisaties dat zij rekening houden met de ervaring van de werknemer en zich niet alleen richten op omzetdoelstellingen.

Uitdaging #4: samenwerking en communicatie

Vanuit het oogpunt van de werknemers hangt het toekomstige succes van organisaties af van leiders die opener, duidelijker en efficiënter communiceren. De leiders vonden ook dat zij beter konden communiceren en suggereerden dat zij duidelijker en bewuster konden zijn tegen wie zij spraken en wat bij dat publiek de meeste weerklank zou vinden. Er was ook een duidelijke wens om de samenwerking te verbeteren in een arbeidswereld waar werken op afstand of hybride werken nu waarschijnlijk meer de norm dan de uitzondering zal zijn in veel sectoren.

Uitdaging #5: op afstand of hybride werken

Veel leiders zullen zich moeten aanpassen aan hybride of op afstand werken, en hun leiderschapsstijl en manier van communiceren dienovereenkomstig moeten aanpassen. Dit betekent dat leiders beter moeten begrijpen hoe teams werken en hoe ze samenwerking en inclusiviteit kunnen bevorderen. Er zal ook behoefte zijn aan meer vertrouwen en empowerment van de werknemers, iets wat niet nieuw is, maar wellicht meer op de voorgrond treedt bij tele- of hybride werken. Leiders moeten erop vertrouwen dat hun werknemers niet alleen werken, maar dat zij zelf kunnen kiezen hoe en zelfs wanneer zij werken.

Wat ontbreekt er?

Het is ook interessant te kijken naar wat de top vijf niet haalde. Digitalisering en “agile” werken, bijvoorbeeld, scoorden lager. Hieruit blijkt opnieuw de subtiele verschuiving in de verwachtingen van leiders, waarbij het mogelijk maken en creëren van een positieve werkomgeving wordt gezien als het belangrijkste onderdeel van hun rol. Dit kan ook een weerspiegeling zijn van het feit dat voor veel leiders en werknemers het tempo van de veranderingen en de impact van de technologie iets is wat zij reeds als een normale context in de hedendaagse arbeidswereld kunnen aanvaarden.

Leiding geven in de toekomstige wereld van werk

Terwijl de wereld van het werk blijft veranderen, worden de rol en de eigenschappen van leiders steeds opnieuw besproken en herzien.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen en kansen die Covid-19 met zich meebrengt en die leidt tot de grootste mondiale leiderschapsuitdaging in decennia?

Download nu ons onderzoeksrapport en verken onze inzichten in vier cruciale leiderschapsthema’s:
 

  • De invloed van leiderschap op organisatorische prestaties
  • De impact van leiderschap op de ervaring van werknemers
  • Lessen die zijn getrokken uit het leiderschap in de pandemie
  • Toekomst van leiderschap – kritieke uitdagingen en antwoorden
Nu downloaden
Decoration