zoekopdracht

Anderen (of uzelf) helpen bij het opbouwen van veerkracht na tegenspoed

Geschreven door Dr. Jo Maddocks, Chief Psychologist
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Tussen april en juli van dit jaar heb ik vier blogberichten geschreven over de vier stadia van veerkracht in verband met de psychologische gevolgen van Covid-19. In deze artikelen heb ik geschetst hoe de meeste mensen elk van deze fasen zullen doorlopen en er uiteindelijk naar uit kunnen zien om te herstellen en zelfs te floreren na tegenspoed. 

Het recente goede nieuws over vaccinatie heeft de stemming van velen wellicht verbeterd, in die zin dat er nu licht aan het eind van de tunnel is, en dat we hier uiteindelijk wel weer bovenop zullen komen. Er zijn echter ook mensen die emotionele littekens overhouden aan de cumulatieve effecten van stress, en die baat kunnen hebben bij extra steun om hun veerkracht op te bouwen en weer op de been te komen. Laten we de stadia van veerkracht eens bekijken die ik eerder dit jaar in mijn blogberichten heb beschreven.

De aandrijvende stadia van veerkracht:

  1. Overleven: hoe we aanvankelijk reageren op tegenspoed 
  2. Aanpassen: hoe wij ons aanpassen aan verandering en tegenspoed 
  3. Herstellen: hoe we terugkaatsen van tegenslag en tegenspoed 
  4. Opbloeien: hoe we groeien en veerkrachtiger worden na tegenspoed 
Veerkracht

De meesten van ons zijn het stadium van overleven voorbij en hebben geleerd om te gaan met en zich aan te passen aan onze nieuwe Covid-19-wereld. Het is misschien nog te vroeg om aan te nemen dat de mensen weer even gelukkig zijn als voor de beperkingen, laat staan dat er sprake van is dat zij zijn opgebloeid. De aanhoudende langetermijneffecten van ongunstige omstandigheden kunnen betekenen dat veel mensen het gevoel hebben vast te zitten in de aanpassingsfase. Dit is geen goede plek om langere tijd te blijven, zoals ontdekt door Martin Seligman, de vader van de positieve psychologie.

In zijn onderzoek ontdekte hij dat er in grote lijnen drie soorten reacties zijn op langdurige tegenspoed. Ongeveer een derde van de mensen herstelt zich tot het niveau van voor de tegenslag, een derde van de mensen gedijt en wordt sterker na langdurige negatieve gebeurtenissen, maar nog eens een derde van de mensen herstelt zich niet gemakkelijk. Zij kunnen zich bij hun omstandigheden neerleggen, zich hulpeloos voelen en hun pogingen om er bovenop te komen, opgeven. Voor deze mensen kunnen er problemen op langere termijn zijn voor hun welzijn en geestelijke gezondheid. 

Zoals ik in mijn eerdere blogberichten heb vermeld, zijn mensen vaak verrassend veerkrachtig in het omgaan met belangrijke negatieve levensgebeurtenissen, maar wat we moeilijker kunnen verwerken zijn herhaalde tegenslagen en onophoudelijke kleine, maar cumulatieve, negatieve ervaringen. Dit is een kenmerk van de Covid-19-crisis geweest, waarbij beperkingen werden opgeheven en weer ingesteld naar gelang het onvoorspelbare “r”-getal dat voorschreef. Veel van deze kleine stressoren zijn niet alleen de waarneembare negatieve gebeurtenissen, maar ook de afwezigheid van positieve gebeurtenissen; verstoken zijn van de gebruikelijke activiteiten die ons helpen onze dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden en die het leven aangenaam maken (socialisatie, groepsgebeurtenissen, familiecontact, vakantie, werkzekerheid, enz.). 

Een van de belangrijkste redenen waarom kleine stressfactoren zo slopend zijn en ons herstel tegenhouden, is dat ze cumulatief zijn. Het duurt enkele uren om de effecten van het stresshormoon cortisol uit ons lichaam te verwijderen, telkens wanneer we een stressgebeurtenis meemaken. Als we tijdens een gewone dag regelmatig stress ervaren, stapelen de stressfactoren zich op. Dit kan leiden tot een voortdurende staat van verhoogde opwinding die uiteindelijk leidt tot uitputting en burn-out. Dit is de normale en adaptieve reactie van ons lichaam op langdurige tegenspoed; energie sparen, ophouden met vechten en “bevriezen”. 

Er zijn natuurlijk manieren om uit deze situatie te geraken, waarvan er vele zijn voorgesteld in mijn vorige blogberichten. De meeste mensen zullen de vier stadia van veerkracht op een positieve en gezonde manier doorlopen, maar voor degenen die het moeilijk hebben om vooruit te komen, is het belangrijk dat wij dit erkennen en hun de nodige steun geven. Als u bezorgd bent om het welzijn van anderen, praat dan met hen. Vraag hen hoe zij zich voelen, hoe de laatste zes maanden voor hen zijn geweest, en hoe de beperkingen hen hebben beïnvloed. Als iemand luistert en zich inleeft, is dat een essentiële stap om anderen te helpen. Hieronder staan enkele vragen die u zou kunnen stellen ten aanzien van de vier stadia van veerkracht.  

Ga na of de betrokkene bijzondere moeilijkheden heeft met een van deze vier stadia. Zo ja, raadpleeg dan de vorige blogs om manieren te vinden om hen te ondersteunen. Bespreek welke van deze vier stadia voor hen een relatief sterk punt is. Gebruik dit om hen aan te moedigen, te focussen op wat zij kunnen en hoe zij in het verleden tegenslagen hebben overwonnen. Onthoud dat we allemaal verschillend zijn met verschillende sterke punten en behoeften. Een van de grootste middelen die we hebben om tegenspoed te overwinnen, is elkaar. 

Wijziging van de criteria voor succes

Wat zal belangrijk zijn en waarom?

De arbeidswereld evolueert voortdurend: van de digitale ontwrichting van de vierde industriële revolutie en de seismische impact van de recente pandemie, tot de al lang verwachte aandacht voor het opbouwen van diverse en inclusieve organisaties.

Om met deze voortdurende ontwrichtingen en veranderingen om te gaan, zal uw personeel in staat moeten om zich aan te passen en op verschillende manieren te presteren om effectief te zijn, en moeten uw wervingsstrategieën op elkaar worden afgestemd.

In dit rapport krijgt u informatie over:
 

  • De zeven kerncompetenties die bij de beoordeling van meer dan 10.000 assessments de afgelopen tien jaar herhaaldelijk zijn genoemd als sleutel tot succes in uiteenlopende functies
  • De zeven competenties die de komende tien jaar cruciaal zullen zijn voor succes
  • Waarom deze competenties nodig zullen zijn voor toekomstig succes van de organisatie

 
Bent u klaar om te ontdekken welke competenties essentieel zijn om te overleven en te gedijen in de nieuwe realiteit van werk?

Nu downloaden
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration