zoekopdracht

6 tips om de beste jonge afgestudeerden aan te trekken

Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Het aantrekken en werven van afgestudeerde toptalenten is essentieel voor het toekomstige succes van elke organisatie. Hier geven we enkele tips van experts over wat cruciaal is bij het vinden en werven van de afgestudeerden die u nodig hebt.

In ons vorige artikel, “Afgestudeerden: Wie ze zijn en waarom we ze nodig hebben”, hebben we gekeken naar de redenen voor de toegenomen druk op werkgevers om afgestudeerd talent te werven. Hoewel we niet moeten over-generaliseren, hebben we ook de gemeenschappelijke kenmerken onderzocht van deze jonge mensen die de beroepsbevolking binnenkomen.

In het licht van deze discussie willen wij graag enkele tips van de Talogy-experts met u delen die u kunnen helpen een begin te maken met de herziening van de manier waarop uw organisatie afgestudeerden aantrekt en werft.

6 tips voor de werving van afgestudeerden

1. Maak optimaal gebruik van online screeningoplossingen

Deze jongere generatie is geboren met een smartphone in de hand; maak gebruik van technologie om uw boodschap over te brengen en uw branding te laten zien. Zorg ervoor dat uw online wervingsproces laat zien dat uw bedrijf technologie kan gebruiken en kan innoveren. Denk eraan dat de ervaring voor de kandidaat vlot en boeiend moet zijn, en vooral dat hij/zij feedback krijgt in ruil voor de geïnvesteerde tijd.

2. Personaliseer uw aanpak

Gezien de invloed van de eigenschappen van afgestudeerden op hun verwachtingen van hun eerste baan en werkplek1, moeten werkgevers hun selectieprogramma’s voor afgestudeerden personaliseren. Dit toont aan dat u flexibel en open bent, en bereid om waar nodig aan specifieke behoeften tegemoet te komen.

3. Wees duidelijk over wat u verwacht en wat u kunt bieden

Wees zo veel en zo snel mogelijk in uw programma en advertenties duidelijk over wat u uw afgestudeerden te bieden heeft. Gebrek aan duidelijkheid kan leiden tot verwarring en onrealistische verwachtingen over het aanbod van een werkgever1. Vermijd ook te veel beloften te doen als u deze niet kunt waarmaken. Ten slotte zijn de economische vooruitzichten en de mogelijkheden voor beroepsontwikkeling van cruciaal belang voor de huidige jonge afgestudeerden2; leg dus de nadruk op de geboden ontwikkelingsmogelijkheden, loopbaantrajecten en extrinsieke beloningen.

4. Laat zien dat u betrokken bent

Laat zien dat u geeft om uw mensen, hun werktevredenheid en loopbaanontwikkeling. Het is van cruciaal belang het vertrouwen en de vaardigheden van jonge werknemers op te bouwen als het gaat om de samenwerking die nodig is om de uitdagingen van de digitale werkplek aan te gaan3. Over het algemeen zijn jonge afgestudeerden minder loyaal aan één organisatie. Als u hen wilt behouden, moet u van meet af aan aantonen dat u hun inzet voor uw bedrijf en voor de missie en waarden ervan op prijs stelt.

5. Benadruk uw maatregelen voor evenwicht tussen werk en privéleven

Afgestudeerden die vandaag de dag de arbeidsmarkt betreden, zijn veel meer dan veel van hun voorgangers op zoek naar een evenwicht tussen werk en privéleven. Om u te onderscheiden, moet u hen tonen dat u waar mogelijk flexibele uren kunt aanbieden om tegemoet te komen aan hun behoefte om werk en ontspanning te combineren.

6. Leg de nadruk op sociale verantwoordelijkheid

Als werkgever kunt u het best jonge afgestudeerden aantrekken als u duidelijk maakt wat uw missie is en hoe u de maatschappij in haar geheel dient. Veel van deze mensen zoeken een doelgerichte rol en zinvolle ervaringen op het werk, dus zorg ervoor dat u dit duidelijk maakt in uw wervingsproces4.

Een paar hints om u te helpen op langere termijn aan te sluiten bij het profiel van jonge afgestudeerden

Bouw nauwe(re) partnerschappen op met onderwijsinstellingen

Het tijdig informeren van de huidige studenten over de arbeidsmarkt is van essentieel belang om hen te helpen anticiperen op toekomstige behoeften aan werk. Door nauwer samen te werken kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen toekomstige afgestudeerden een beter inzicht geven in het verband tussen hun curriculum en de eisen van hun toekomstige werkgever5. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn seminars over bedrijfsgerelateerde onderwerpen aan universiteiten1, eventueel verzorgd door een deskundige die in een specifieke organisatie werkzaam is.

Stem uw verwachtingen af op de realiteit

Verwacht niet dat uw kandidaten over alle vaardigheden beschikken die u nodig hebt om onmiddellijk volledig productief te zijn!

Als u meer wilt weten over hoe Cubiks u kan helpen bij het verbeteren van uw aanpak om jonge afgestudeerden aan te trekken, stuur een e-mail naar info@cubiks.com of vul het contactformulier hieronder in en we nemen contact met u op.


Bronnen

1 Smith, E.E., & Krüger, J. (2005). Perceptions of graduates regarding workplace expectations: An exploratory study. South African Journal of Business Management 36(1), 23-31.

2 Boccuzzo, G. & Gianecchini, M. (2015). Measuring young graduates’ job quality through a composite indicator. Social Indicators Research Journal 122: 453-478.

3 Simon Sinek on Millennials (bekeken in januari 2017). The Good Men Project website.

4 Ng, E.S.W., Schweitzer, L. & Lyons, S.T. (2010). New generation, great expectations: a field study of the Millennial generation. Journal of Business Psychology 25: 281-292.

5 Abel, J. R., Deitz, R., & Su, Y. (2014). Are recent college graduates finding good jobs ?. Current issues in Economics and Finance 20(1).

De efficiëntie, doeltreffendheid en kandidaatervaring bij de werving verbeteren

Een praktische adviesgids voor 2022 en daarna

Het vinden van goed talent is een strijd. De hevige, wereldwijde strijd om het juiste talent vraagt organisaties om betere, wrijvingsloze wervingsprocessen te ontwerpen.

Download onze adviesgids om te begrijpen hoe u in 2022 een beter wervingsproces kunt opbouwen. U zult ontdekken:
 

  • Hoe u werving echt als tweerichtingsverkeer kunt behandelen
  • Wat de nieuwe verwachtingen zijn voor de acquisitie van talent en het werven van leidinggevenden
  • Hoe u het proces en de efficiëntie kunt maximaliseren

 
Uit onderzoek is gebleken dat 83% van de sollicitanten zegt dat een negatieve wervingservaring hun imago van de organisatie schaadt. In de huidige omstandigheden op de kandidatenmarkt kunnen organisaties het zich niet veroorloven een minder dan optimaal wervingsproces te hanteren.

In onze adviesgids vindt u enkele van de belangrijkste overwegingen om de efficiëntie, de doeltreffendheid en de kandidaatervaring te verbeteren.

Nu downloaden
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration