zoekopdracht

5 tips voor de beoordeling van leidinggevenden

Geschreven door Drew Brock, Ph.D.
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Het is prijsuitreikingsseizoen, en dat betekent dat we het beste van het beste gaan zoeken en erkennen. In het bedrijfsleven zoeken we de besten van de besten om de leidinggevende functies te vervullen die het succes van de organisatie maken of breken. In de afgelopen tien jaar is de complexiteit van het werk voor leidinggevenden enorm toegenomen en dat brengt enorme eisen en druk met zich mee voor de mensen die deze functies op hoog niveau bekleden. In alle bedrijfstakken vergt toptalent een investering van enorm veel kapitaal voor hun tewerkstelling. Toch is er geen gelijke tred gehouden met de investeringen in instrumenten van hoog niveau voor het identificeren van goed presterende, veelbelovende leidinggevenden. Er is nog steeds een groot aantal organisaties dat zich nog niet heeft vastgelegd op een hoogwaardig, wetenschappelijk proces voor de selectie van leidinggevenden die winnaars zijn. In de geest van deze tijd van het jaar zijn hier vijf categorieën die u moet overwegen wanneer u een assessmentproces voor leidinggevenden selecteert.

Beste beoordelaar in een ondersteunende rol

De professionals die de assessments van uw leidinggevenden uitvoeren, zijn absoluut cruciaal voor het proces. Effectieve beoordelaars ondersteunen u door hun talenten en kennis op het gebied van interviewen, persoonlijkheidsdynamiek en communicatie in te zetten bij het identificeren van talent. U moet op zoek gaan naar professionals op senior niveau die snel een band met de kandidaten kunnen opbouwen en inzicht kunnen krijgen in hun motivaties, sterke punten en tekortkomingen. Getalenteerde beoordelaars integreren uw organisatorische competenties met de cognitieve vaardigheden en interpersoonlijke stijl van de kandidaat, en communiceren dat aan u op een manier die u helpt om te bepalen welke personen geschikt zijn voor uw organisatie.

Beste originele assessmentrapport

Het medium voor communicatie over een assessment-kandidaat is ook zeer belangrijk. De beoordelaars integreren alle informatie die tijdens het assessmentproces is verzameld, en houden daarbij rekening met de cultuur van uw organisatie en de belangrijkste competenties voor de specifieke functie. Dit moet resulteren in een uitgebreid rapport met inzichtelijke informatie, aanbevelingen op basis van competenties, suggesties voor vervolggesprekken en, als aanvulling, mondelinge feedback van de beoordelaar aan de wervingsmanager. Een zorgvuldige controle van het rapportproces kan later teleurstellingen voorkomen, dus u moet aandringen op het bekijken van meerdere voorbeeldrapporten. Als die rapporten algemene uitspraken doen (alsof ze afkomstig zijn van machine-output) of het gevoel hebben van een horoscoop (alsof ze magische voorspellingen kunnen doen over gedrag), moet u elders zoeken. Effectieve assessmentrapporten over leidinggevenden vertellen een verhaal over wie de persoon is en hoe hij of zij in uw organisatie past.

Optimaal gebruik van meerdere methoden bij een assessment

Sociale wetenschappers weten al lang dat, als zij dezelfde aanpak gebruiken om iedereen te meten, zij het slachtoffer kunnen worden van “common method bias” – zij krijgen vergelijkbare antwoorden, alleen maar omdat zij dezelfde methode hebben gebruikt. Effectieve assessments van leidinggevenden maken gebruik van een combinatie van methoden, meestal zelfrapporterende persoonlijkheidsbatterijen, persoonlijke gestructureerde interviews en objectieve vaardigheidstests. Daarbinnen maakt de effectieve assessment van leidinggevenden gebruik van meerdere benaderingen voor het onderzoeken van eigenschappen en kenmerken, zodat het bewijs voor iemands bekwaamheid niet uitsluitend gebaseerd is op één soort persoonlijkheidsassessment. Deze aanpak van de assessment met meerdere eigenschappen en methoden biedt de beste manier om psychologische informatie te verzamelen op een manier die relatief weinig ruimte laat voor vooroordelen. Zorg ervoor dat deze benadering wordt gebruikt bij de selectie van uw assessment voor leidinggevenden.

Technische prijs voor procesvalidatie

Hoewel niet zo opwindend als de andere prijzen, en vaak niet eens uitgereikt op de prijsuitreikingsavond, is ook de wetenschappelijke validatie van het assessmentproces voor leidinggevenden van cruciaal belang. Ga na waarvoor het proces in uw organisatie moet dienen – selectie-/wervingsfouten, promotie/retentie, opvolgingsplanning, leiderschapsontwikkeling – en richt u op een proces dat in die behoeften voorziet. Dring aan op bewijs uit valideringsstudies die aantonen hoe assessment van leidinggevenden leidt tot het effectief werven en behouden van kwaliteitstalent. Als uw doelstellingen meer ontwikkelingsgericht zijn, vraag dan om valideringsstudies met meetbare resultaten die aantonen hoe het assessmentproces voor leidinggevenden het talent succesvol heeft gecategoriseerd en hoe de ontwikkelingsaanbevelingen de persoonlijke en organisatorische resultaten hebben verbeterd.

Beste firma

De grote prijs en de belangrijkste beslissing die u zult nemen bij het uitvoeren van een assessment van leidinggevenden is het selecteren van de beste firma voor u. Zoek een bedrijf dat een uitgebreide evaluatie van de hele persoon biedt door de belangrijkste gebieden te beoordelen die kunnen bijdragen tot succes in een functie: cognitieve vaardigheden/denkstijl, leiderschapsstijl, interpersoonlijke stijl en werkstijl. Vermijd de valkuil van de “snelle en gemakkelijke, eenheidsworst”-test. Een grondig assessmentproces zal enkele uren van de deelnemers vergen. Zoek verder naar bedrijven die assessments op afstand kunnen uitvoeren, zodat nationale en wereldwijde kandidaten naast lokale kandidaten kunnen worden beoordeeld. De beste bedrijven combineren meerdere wetenschappelijk gevalideerde metingen met een diepgaand interview met een senior beoordelaar om te peilen naar inzichten, de werkgeschiedenis te evalueren, de onderliggende motivaties te onderzoeken en de leiderschapsstijl, sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren. Die firma geeft u de beste assessment van leidinggevenden en de beste waarde voor u en uw organisatie.

Laat dit prijzenseizoen u dus inspireren om nog eens goed naar uw winnaars te kijken.

Vijf vooruitstrevende manieren om 360-vragenlijsten te gebruiken

Goed talent binnen organisaties behouden en ontwikkelen

360-graden vragenlijsten worden vaak over het hoofd gezien wat betreft de vele manieren waarop ze effectief in organisatieprocessen kunnen worden opgenomen buiten de traditionele jaarlijkse beoordelingen.

Het is nu waardevoller dan ooit om werknemers te betrekken bij en te ontwikkelen in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door VUCA (volatile, uncertain, complex, en ambiguous).

Download onze adviesgids voor progressieve manieren om 360-graden vragenlijsten te gebruiken:
 

  • Prestatiebijeenkomsten
  • Cultuurverandering
  • Follow-up van ontwikkelingscentra
  • Hoog potentieel en leiderschapsprogramma’s opsporen en levend houden
  • Coaching
Nu downloaden
360 advice guide five progressive ways to use 360 questionnaires cta advice guide cover
Decoration