zoekopdracht

3 tips om een inclusieve leider te worden

Geschreven door Cynthia Sax, Vice President en organisatorisch ontwikkelingsconsultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Een van de meest kritieke uitdagingen voor de leiders van vandaag is het belang van het creëren van teamculturen die steeds diverser, rechtvaardiger en inclusiever zijn. Bewustmaking van deze kwesties is weliswaar belangrijk, maar op zichzelf niet voldoende om het soort duurzame gedragsverandering teweeg te brengen dat nodig is voor een effect op lange termijn.

Iedereen die weleens heeft geprobeerd een gedragsverandering te bewerkstelligen – bijvoorbeeld door te gaan sporten of gezondere voedingsgewoonten aan te nemen – weet hoe moeilijk het is deze veranderingen vol te houden. Op organisatorisch niveau kan het een overweldigende onderneming lijken voor zelfs de meest doorgewinterde, goedbedoelende leider.

Door een meer omvattende visie en aandacht voor zowel mensen als processen kunnen we meer succes boeken bij het wegwerken van systemische vooroordelen in onze talentpraktijken. Als leiders hebben wij een unieke kans om bondgenoten te worden voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit door het gedrag te modelleren dat wij in onze organisaties willen inbrengen.

Hier zijn de “ABC’s” die elke manager kan volgen om de inclusieve leider te worden die we allemaal willen zijn:

A – Inclusie waarderen

Bondgenootschap begint met een groter bewustzijn van de problemen en ervaringen van achtergestelde groepen. Dit vereist dat leiders een open houding aannemen om meer te leren over de uniciteit van elke persoon in het team. Zij zijn nieuwsgierig en bereid te ontdekken, te onderzoeken en te begrijpen hoe voorrechten bijdragen tot systematische vooroordelen.

B – Een inclusief klimaat scheppen

Bondgenoten tonen de bereidheid actie te ondernemen naar aanleiding van hun nieuwe inzicht. Zij vertrouwen op hun empathie, actieve luistervaardigheid en nederigheid om op een transparante manier te communiceren. Leiders die een authentieke bereidheid tonen om te luisteren, oprechte bezorgdheid tonen voor anderen, en actie ondernemen, zullen een stap dichter zijn bij het creëren van een omgeving van wederzijds vertrouwen, respect, en psychologische veiligheid.

C – Kampioen in verandering

Organisatieveranderingen gebeuren niet snel of gemakkelijk. Leiders die voorvechters van verandering zijn, beginnen met zich consequent en duidelijk uit te spreken over de problemen die aan de orde zijn en de waarden die de organisatie omarmt. Ze zijn niet tevreden met alleen maar praten over de noodzaak om meer inclusief te zijn; ze geven het inclusief gedrag een voorbeeld en ze verwachten en stimuleren anderen om hetzelfde te doen.

Het creëren van een meer diverse, rechtvaardige en inclusieve cultuur is niet alleen een goede zaak, het kan ook een essentieel onderdeel zijn van het succes van een organisatie, nu en in de toekomst. Zelfs de meest goedwillende leider kan zijn bewustzijn, vertrouwen en doeltreffendheid verbeteren door er gewoon een prioriteit van te maken. Als u een inclusieve leider wilt worden, moet u tijd vrijmaken om meer te leren over manieren om diversiteit en inclusie op de werkplek proactief te ondersteunen.

Met schema’s die al tot het uiterste zijn gespannen, kan het moeilijk zijn om ruimte in uw dag te maken voor professionele ontwikkeling. Zelfstudie, virtueel, micro-leren is een geweldige manier om de kloof tussen selectie en ontwikkeling te overbruggen. Investeren in de ontwikkeling van uw leiders en een proces gebruiken dat hen in staat stelt hun leertraject te personaliseren, zal resulteren in een verhoogde retentie, een verhoogde productiviteit en motivatie, en verbeterde bedrijfsresultaten.

Als uw organisatie op zoek is naar een manier om leiders te helpen zich te ontwikkelen tot bondgenoten voor diversiteit en inclusie, biedt PSI een innovatieve gecombineerde leeroplossing die kan worden aangepast aan uw behoeften. Het AIM Learning System is een schaalbaar, functiegerelateerd competentie-ontwikkelingsprogramma dat gebruikmaakt van best practice leerprincipes om gepersonaliseerde leertrajecten voor uw werknemers te creëren.

Onze thematische oplossing rond diversiteit en inclusie omvat e-learningmodules over competenties die essentieel zijn om een inclusieve leider te worden, waaronder Diversiteit omarmen, Zich bekommeren om anderen, Conflictbeheersing en Leiding geven aan verandering. De leerstof wordt verder uitgediept en versterkt tijdens een reeks gerelateerde VILT-webinars. Optionele individuele coaching en leercirkels bieden extra steun om gedragsverandering op lange termijn vol te houden en de impact van de resultaten te vergroten.

Betere organisaties bouwen door inclusief leiderschap

Het onderwerp Diversiteit en Inclusie (D&I) is op dit moment een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties.

Organisaties die erin geslaagd zijn duurzame veranderingen op het gebied van D&I tot stand te brengen, hebben een sterke betrokkenheid en actie van hun leiderschap gehad.

In deze whitepaper komt u meer te weten over de rol die leiders spelen bij het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur die streeft naar het creëren van bondgenoten, of voorvechters van diversiteit, evenals de leiderschapscompetenties en -kenmerken die bijdragen aan inclusief gedrag en klimaat.

Nu downloaden
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration